STRONNICTWO LUDOWE OJCOWIZNA

OJCOWIZNA

AKTUALNOŚCI

WYRAZY WSPÓŁCZUCIA RODZINIE ANTONIEGO KOPACZEWSKIEGO

Wyrazy współczucia Rodzinie zmarłego Kolegi ANTONIEGO KOPACZEWSKIEGO, odznaczonego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla suwerenności i niepodległości Polski składają :
STRONNICTWO LUDOWE "OJCOWIZNA" RP
oraz organizatorzy i sygnatariusze Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich z 1981r. :
Kazimierz Chorzępa, Jan Karuś, Wieńczysław Nowacki, Marian Pałasz, Janusz Szkutnik.
Kontakt: Tel.kom.513 283 345, e-mail:slojcowizna@wp.pl

POGRZEB ANTONIEGO KOPACZEWSKIEGO
Rzeszów, 08.08.14r., Cmentarz Wilkowyja Aleja Zasłużonych

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną przez ks.Bp Seniora Kazimierza Górnego z Rzeszowa, ks.Bp Jana Niemca - biskupa pomocniczego diecezji kamieńsko-podolskiej
/Ukraina/ i ks. Infułata Józefa Sądeja. Homilię wygłosił ks. Stanisław Słowik, który przypomniał zasługi Antoniego Kopaczewskiego w działalności na rzecz suwerenności i niepodległości Polski, obronę krzyża i wiary katolickiej, rolników i polskiej ziemi. Podziękował też rodzinie, a zwłaszcza żonie Marii za poświęcenie rodziny, zwłaszcza w trudnych czasach stanu wojennego, kiedy Antoni był aresztowany, represjonowany i poniżany, za obronę wartości narodowych.
Następnie kondukt w asyście duchowieństwa, 32 pocztów sztandarowych"Solidarności" oraz wielu delegacji organizacji związkowych, samorządowych i politycznych przeszedł do Alei Zasłużonych. Za zgodą rodziny Antoniego Kopaczewskiego wystąpienia wygłosili wyłącznie przyjaciele zmarłego : Andrzej Rozpłochowski z Katowic - członek Komisji Krajowej "Solidarności" z 1981r., Kornel Morawiecki z "Solidarności Walczącej" z Wrocławia, Prof. dr Aleksander Bobko - rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kazimierz Chorzępa - Prezes Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP i Wojciech Buczak - Przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ "Solidarność". W pożegnaniu Anoniego Kopaczewskiego uczestniczyło ok. 1500 osób, w tym m.in. Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl i Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc oraz posłowie i senatorowie PiS z Podkarpacia.

ZMARŁ ANTONI KOPACZEWSKI PREZES HONOROWY SL"OJCOWIZNA"RP

W dniu 02 sierpnia 2014r. w Rzeszowie, w wieku 73 lat, po ciężkiej chorobie, zmarł Antoni Kopaczewski Prezes Honorowy "Ojcowizny".
Urodził się w Piaskach k/Lublina, w rodzinie chłopskiej i w wieku 5 lat przeżył tragedię rodzinną, kiedy to UB w 1946r. zamordowało Jego ojca Antoniego Kopaczewskiego p.s. "Lew" i wraz z innymi żołnierzami WiN, walczącymi z komunistami, zaś zwłoki wystawiono na widok publiczny.
W sierpniu 1980r., jako robotnik WSK w Rzeszowie, rozpoczął strajki robotnicze i został I przewodniczącym "Solidarności" w regionie rzeszowskim, zaś pod koniec grudnia 1981r. zasłynął poparciem strajku rolników bieszczadzkich w Ustrzykach Dolnych.
W styczniu 1981r. przyczynił się do rozpoczęcia strajku chłopskiego w Rzeszowie i doprowadził do podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich w dniach 18-20 lutego 1981r., których był jednym z sygnatariuszy. Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie nabrały historycznego znaczenia o charakterze ogólnopolskim i znane są pod hasłem konstytucji polskiej wsi.
W stanie wojennym został internowany, zaś w 1983r. włączył się w działalność podziemną Solidarności Walczącej oraz wspierał konspiracyjny Rzeszowski Komitet Oporu Rolników wchodzący w skład Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników pod przewodnictwem Płk. Józefa Teligi. Był przeciwnikiem ustaleń z komunistami w ramach Okrągłego Stołu i krytycznie odnosił się do konsekwencji tego kontraktu politycznego, jak również był przeciwnikiem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
W 2004r. był jednym z założycieli Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna", a na I Kongresie SL "Ojcowizna" RP w 2012r. został Prezesem Honorowym tej organizacji politycznej.
Od kilku kadencji był radnym Miasta Rzeszowa, zaś w 2006r. został odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla niepodległości i suwerenności Polski.
Zarząd Krajowy SL"Ojcowizna" RP wraz z innymi organizacjami patriotycznymi i narodowymi wystąpił w dniu 04 sierpnia b.r. z wnioskiem do Prezydenta Miasta Rzeszowa o wydanie decyzji na pogrzeb Antoniego Kopaczewski w Alei Zasłużonych, na cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie.

"OJCOWIZNA" W OBRONIE ARESZTOWANEGO GRZEGORZA BRAUNA

Znany reżyser i publicysta, autor filmu "Historia Roja" o żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych, został zabrany z domu przez Policję w dniu 29.07.14r. i aresztowany, po tym jak opuścił salę rozpraw i wrocławski Sąd Rejonowy skazał Go na 7-dni aresztu.
Oskarżony jest o pobicie 6 policjantów i nie przyznaje się do winy wobec tego absurdalnego zarzutu. Sprawa ciągnie się już 6 lat i stanowi ewidentny przykład represji politycznej zastosowanej przez wymiar sprawiedliwości wobec osoby publicznej głoszącej poglądy patriotyczne i narodowe.
"Ojcowizna" RP wyraża jednoznaczny sprzeciw wobec totalitarnych metod sprawowania władzy, w tym władzy sądowniczej, zwłaszcza wobec osoby zasłużonej dla kultury narodowej.
Popieramy protest w obronie aresztowanego i żądamy uwolnienia Grzegorza Brauna w dniu 02 sierpnia 2014r. (sobota), o godz. 16.00 przed aresztem śledczym we Wrocławiu, przy ul. Świebodzkiej 2.

"OJCOWIZNA" POWOŁUJE KOMITET WYBORCZY
DO WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2014

Zarząd Krajowy wydał uchwałę o wystawieniu kandydatów Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP na radnych gminnych oraz wójtów i burmistrzów w wyborach samorządowych 2014
Uchwała zobowiązuje do zgłoszenia Komitetu Wyborczego Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP do PKW w Warszawie, jak również określa zasady współpracy z innymi ugrupowaniami patriotycznymi i narodowymi celem tworzenia wspólnych list wyborczych do Sejmików Województw, Rad Powiatów i Rad Miejskich.
Kontakt w sprawach wyborów samorządowych
Tel. kom. 513 283 345

"OJCOWIZNA" NA PIELGRZYMCE RADIA MARYJA

W dniu 13 lipca b.r. odbyła się coroczna Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja, której w 2014r. przyświecało hasło :"Ze Św. Janem Pawłem II odnawiajmy oblicze ziemi, tej ziemi".
Mszy Św. przewodniczył ks.abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady d.s. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, który wygłosił homilię. Pielgrzymi wysłuchali też słów Ojca Św. Franciszka, które skierował do Rodziny Radia Maryja, w czasie niedzielnej modlitwy Anioł Pański. Pątnicy otrzymali papieskie błogosławieństwo oraz odpust zupełny, na zwykłych warunkach. Głos zabrał również ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który wyraził wdzięczność za dar Radia Maryja i Telewizji Trwam.
Delegacja "Ojcowizny" w osobach :Wieńczysław Nowacki, Kazimierz Leśniak, Franciszek Rokicki i Lech Zięta złożyła chleb w darze ołtarza, który został ucałowany i pobłogosławiony przez ks. abp Zygmunta Zimowskiego i Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka.
Solidarności
 

Strajki chłopskie w Rzeszowie i Ustrzykach 1981 w fotografi

Msza św..Od lewej:Mieczysław Barlewicz, Zbigniew Biesiadecki, syn Kazimierza Kołodzińskiego, (najmłodszy strajkowicz)

Msza św. odprawiana przez ks.Stanisława Bełzę

Rolnicy przenoszą krzyż z okupowanego budynku do kościolą farnego

 

Narada Ogólnopolskiego Komitetu Strajkow w Ustrzykach Dolnych

Funkcjonariusze Służby Bezp. z grupą szturmową po opanowaniu pomieszczenia z teleksem 12.02.1981r..