STRONNICTWO LUDOWE OJCOWIZNA

OJCOWIZNA

AKTUALNOŚCI

"OJCOWIZNA" POPIERA DO SENATU RP PROF.ALEKSANDRA BOBKO Z RZESZOWA

W dniu 19 października 2015r. powołany został w Rzeszowie przez sygnatariuszy i uczestników strajków chłopskich w 1981r. Komitet Organizacyjny XXXV Rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, który poparł kandydaturę Prof. Aleksandra Bobko - Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego na Senatora RP w wyborach parlamentarnych wyznaczonych na dzień 25 października 2015r.
Komitet ogłosił, że główne uroczystości XXXV rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich odbędą się w Rzeszowie w dniach 18-21 lutego 2016r. oraz w Ustrzykach Dolnych w dniu 20 marca 2016r.

ZAPROSZENIE NA OGÓLNOPOLSKĄ PIELGRZYMKĘ ROLNIKÓW
Dożynki Jasnogórskie, Częstochowa 5-6 września 2015

Do Matki Ludu Bożego !

Sobota, 05 września 2015r.
godz. 19.00 Msza Św. w Bazylice na rozpoczęcie pielgrzymki rolników i pszczelarzy,
godz. 21.00 Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu - przew. J.E. Ks.Abp Wacław Depo,
godz. 21.30 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich,
godz. 23.00 Czuwanie modlitewne,
godz. 24.00 Msza Św. w Kaplicy Matki Bożej.

Niedziela, 06 września 15r.
godz. 8.00 - 10.45 Wspólne modlitwy na placu przed Szczytem z udziałem orkiestr i zespołów śpiewaczych,
godz. 11.00 Uroczysta Suma z błogosławieństwem wieńców żniwnych. Koncelebrze przewodniczy i homilię głosi Jego Ekscelencja Ks.Bp Henryk Tomasik Biskup Radomski

Podpisano :
- Biskup Edward Białogłowski Delegat Konferencji Episkopatu Polski d/s Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy
- Ks. Prof. dr hab. Stanisław Sojka Sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy
- Ojcowie i Bracia Paulini

KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RP
STANISŁAWA MAJDAŃSKIEG0 ZAREJESTROWANY W PKW

W dniu 16 marca b.r. zarejestrowany został Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Stanisława Majdańskiego w Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Pełnomocnikiem Wyborczym Komitetu jest Zdzisław Leśniak. Komitet apeluje o dalsze zbieranie podpisów popierających kandydata rekomendowanego przez Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP. Tel. do kontaktu : 513 283 345.

REZOLUCJA Z USTRZYK DOLNYCH 22 MARCA 2015r.
XXXIV ROCZNICA POROZUMIEŃ RZESZOWSKO-USTRZYCKICH

"Mamy tylu młodych obiecujących ludzi. Nie możemy dopuścić do tego, aby nie widzieli dla siebie przyszłości we własnej ojczyźnie"Św.Jan Paweł II

Bronisław Komorowski - Prezydent RP
Ewa Kopacz - Premier RP
za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie

My, niżej podpisani, uczestnicy konferencji w dniu 22 marca 2015r. w Ustrzykach Dolnych w XXXIV rocznicę Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, w tym sygnatariusze i uczestnicy strajków chłopskich z 1981r. jednoznacznie stwierdzamy, że nasza Ojczyzna znalazła się w niebezpieczeństwie.
Podstępem i przemocą wrogowie Polski niszczą ład moralny, w który zostaliśmy wyposażeni od Chrztu Polski i jednocześnie dokonuje się bezprawnej wyprzedaży polskiej ziemi, bogactw naturalnych i majątku narodowego cudzoziemcom, naruszając suwerenność Narodu.
Polska gospodarka uległa całkowitej degradacji, czego dobitnym przykładem jest niezrozumiała polityka kolejnych rządów RP, które doprowadziły do sprzedaży za bezcen ponad 8500 strategicznych zakładów przemysłowych oraz dopuściły do likwidacji ponad 300 tysięcy gospodarstw rodzinnych oraz do przejęcie przez obcokrajowców, prawie milion hektarów ziemi rolniczej, na podstawie umów dzierżawy, która to ziemia przejdzie na własność obcych, po 1 maja 2016r.
Widoczne są szkodliwe zmiany dla polskich rolników i ich rodzin, wynikające z realizacji Wspólnej Polityki Rolnej i Traktatu Akcesyjnego Unii Europejskiej, albowiem w wyniku kryzysu finansowego następuje kryzys żywnościowy i brak jest narodowej polityki rolnej oraz jakiegokolwiek planu i strategii państwa na wypadek konfliktu zbrojnego, celem zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju.
W tej dramatycznej sytuacji, wzywamy najwyższe władze RP do zaprzestania łamania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich podpisanych w 1981r. między Rządem, a przedstawicielstwem polskich rolników i wprowadzenie ustawodawstwa zakazującego sprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom, a jednocześnie wprowadzenie w życie konstytucyjnych gwarancji określonych w art. 23 Konstytucji RP, a dotyczących stabilności ustroju rolnego i trwałości rodzinnego gospodarstwa rolnego.
Jednocześnie, uważamy za całkowicie uzasadnione, wszelkie protesty rolników w obronie polskiej ziemi i majątku narodowego oraz udzielamy im pełnego poparcia, albowiem są one wynikiem troski o dobro Ojczyzny i przyszłość całego Narodu polskiego, w tym naszych dzieci i wnuków.
Podpisali :
- Stronnictwo ludowe "Ojcowizna" RP - Prezes Kazimierz Chorzępa,
- Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi - Pełnomocnik Wieńczysław Nowacki,
- Sygnatariusze i uczestnicy Porozumień Rzeszowsko - Ustrzyckich
(podpisy 30 osób)

KOMITET ORGANIZACYJNY: Kazimierz Chorzępa, Jan Józef Cynk,
Ks. Franciszek Kołodziej, Czesław Kot, Zbigniew Kubat, Józef Kusz, Zdzisław Leśniak, Leszek Murzyn, Wieńczysław Nowacki, Renata Nowak, Marian Pałasz, Piotr Pomykała, Roman Sroka, Stanisław Superson, Antoni Surdyka, Zbigniew Zieliński.

KOMISJA D/S REALIZACJI POROZUMIEŃ RZESZOWSKO-USTRZYCKICH :
Katarzyna Bielańska, Kazimierz Chorzępa /pełnomocnik/, Grzegorz Górniak, Jerzy Jankowski, Jan Karuś, Stanisław Majdański, Wieńczysław Nowacki, Wiesław Procyk, Czesław Pieczonka, Henryk Suchora, Jarosław Śliwiński.

Adres do kontaktów : Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP - Rzeszów,
ul. Piłsudskiego 8-10, Tel. 17 7725604, Tel.kom. 513 283 345,
e-mail :slojcowizna@wp.pl

KOMUNIKAT OGÓLNOPOLSKIEGO KOMITETU
PROTESTACYJNEGO W OBRONIE POLSKIEJ ZIEMI

W dniu 7 marca 2015r. w świetlicy wiejskiej w Chwałkowie, gm. Krobia w Wielkopolsce, gdzie ma powstać kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego, odbyła się konferencja z udziałem prof. dr hab.inż Henryka Ryszarda Kozłowskiego. Naukowiec z Politechniki Krakowskiej do zgromadzonych rolników z gminy Krobia , wygłosił
prelekcję p.t. "Czy w Polsce potrzebne są kopalnie odkrywkowe", która została poparta materiałem symulacji multimedialnej.
W swoim wystąpieniu zaprezentował pogląd, że w części zachodniej Wielkopolski, do granicy niemieckiej, od Legnicy do Gorzowa, zalegają złoża węgla brunatnego, którego eksploatacją zainteresowani są głównie nasi zachodni sąsiedzi, a zaplanowana jest lokalizacja 32 kopalni odkrywkowych. Profesor stwierdził, że jest to barbarzyński pomysł gospodarczy, albowiem ulegną zniszczeniu najbardziej urodzajne rolniczo tereny Wielkopolski, zaś kilkanaście tysięcy rolników i ich rodzin czeka emigracja zarobkowa.
Warto dodać, że mieszkańcy tych terenów od trzech lat protestują, w różnej formie, przeciwko lokalizacji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, którą zainteresowana jest firma PAK sp. z o.o. należąca do Zygmunta Solorza, właściciela Telewizji Polsat.
W końcu stycznia b.r. demonstrowało ok. 500 osób pod Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu, kierując rezolucje w obronie polskiej ziemi do Prezydenta RP i Premiera RP,a także 500 traktorów i pojazdów rolniczych blokowało drogę krajową nr. 5 między Lesznem, a Rawiczem./.../
Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi udziela pełnego poparcia protestom w obronie polskiej ziemi i bogactw naturalnych, przeciwko wyprzedaży cudzoziemcom oraz informuje, że w miesiącu marcu odbędą się w ramach XXXIV Rocznicy porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich :
- 15.03.15r. Msza Św. w Tuchowie k/Tarnowa w kościele Redemptorystów, o godz. 12.00,
- 22.03. 15r. w Ustrzykach Dolnych :
* godz. 11.30 Msza Św. w kościele Św. Józefa Robotnika,
* godz. 13.00 demonstracja w obronie polskiej ziemi pod pomnikiem Niepodległości w Rynku,
* godz.13.30 konferencja w sali Urzędu Miejskiego, ul. Kopernika 1

Komunikat podpisał : Pełnomocnik Wieńczysław Nowacki

STANISŁAW JÓZEF MAJDAŃSKI KANDYDATEM NA PREZYDENTA
Z RAMIENIA "OJCOWIZNY" RP

W dniu 22 lutego 2015r. w Rzeszowie w trakcie XXXIV Rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich uchwałą Zarządu Krajowego i Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP powołany został Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Stanisława Józefa Majdańskiego.

XXXIV ROCZNICA POROZUMIEŃ RZESZOWSKO-USTRZYCKICH
Rzeszów 19-22 lutego 2015r.

R E Z O L U C J A
Pan Bronisław Komorowski - Prezydent RP
Pani Ewa Kopacz - Premier RP

My, organizatorzy demonstracji w dniu 19 lutego 2015r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, w tym uczestnicy strajków rolników z 1981/82 roku oraz sygnatariusze Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, wyrażamy stanowczy protest wobec bezprawnej wyprzedaży polskiej ziemi i bogactw naturalnych /kopalnie/ cudzoziemcom, co narusza suwerenność Narodu.
Wzywamy najwyższe władze RP do niezwłocznych renegocjacji Traktatu Akcesyjnego UE oraz wprowadzenie gwarancji konstytucyjnych i ustawowych, zapobiegających sprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom po 1 maja 2016rr., kiedy to mija okres ochronny na zakup ziemi w Polsce, przez podmioty z kapitałem zagranicznym, jak również usunięcie korupcyjnych nadużyć w obrocie ziemią.
Znaczenie ziemi, jako kapitału narodowego, sięga czasów rzymskich, kiedy to sprecyzowano podstawy prawa cywilistycznego, że właściciel ziemi jest właścicielem wszystkiego, co na tej ziemi jest posadowione. Z tej fundamentalnej dla każdego państwa zasady, wyprowadzane są wszystkie tytuły prawne do nieruchomości, jak również ekonomiczne strategie związane z działalnością gospodarczą o charakterze rolniczym (przetwórstwo), jak np. gospodarka bogactwami naturalnymi.
W tym miejscu stwierdzić należy, że niezrozumiała jest polityka kolejnych rządów RP, które na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, doprowadziły do likwidacji ponad 300 tysięcy gospodarstw rolnych oraz sprzedaży za bezcen ponad 8400 strategicznych zakładów, w pierwszej kolejności obcym.
Podkreślenia wymaga fakt, że Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie gwarantowały :
1. Ustawowe wzmocnienie nienaruszalności chłopskiej własnośći, zwłaszcza ziemi oraz prawa do jej dziedziczenia, a także uznawały rodzinne gospodarstwo rolne za trwały i równoprawny element gospodarki narodowej (Dział I, pkt. 1 Porozumienia Rzeszowskiego),
2. Nowelizację ustawy o społecznym ubezpieczeniu rolników i ich rodzin poprzez podwyższanie najniższych świadczeń emerytalno-rentowych, a nie wieku emerytalnego. (Dział IV).
3. Uzgadnianie stanowisk i rozwiązywanie innych wyłaniających się problemów w dialogu. (Dział VIII).
W tej sytuacji brak konstytucyjnych i ustawowych gwarancji zapobiegających wyprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom po 1 maja 2016r., traktujemy jak złamanie litery i ducha Porozumień.
Ponadto, złamaniem zapisów Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich są zapowiedzi likwidacji ubezpieczenia społecznego KRUS, jak również brak gwarancji bezpieczeństwa żywnościowego w przypadku konfliktu zbrojnego oraz ograniczenia udziału społeczeństwa w sprawach :
- regulacji prawnych dotyczących stabilnego ustroju rolnego oraz statusu gospodarstwa rodzinnego, co jednocześnie stanowi naruszenie art. 23 Konstytucji RP,
- przepisów ułatwiających sprzedaż bezpośrednią produktów żywnościowych przetworzonych w gospodarstwie rolnym oraz utrudnienia prowadzące do likwidacji małych zakładów przetwórczych,
- bezprawnego instalowania ferm wiatrowych, bez zgody mieszkańców wsi, jako strony społecznej.
Wobec powyższego, wzywamy do obrony polskiej ziemi, lasów i bogactw naturalnych, jako kapitału gospodarczego, będącego gwarancją niezależności i suwerenności Państwa i Narodu Polskiego.
Podpisali :
- Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP - Prezes Kazimierz Chorzępa
- Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi - Pełnomocnik Wieńczysław Nowacki
- Komisja d/s Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich NSZZ RI "Solidarność" - Jan Karuś
- Stowarzyszenie Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny - Przewodniczący Stanisław Superson
- Związek Zawodowy Rolnictwa "Samoobrona" - Zbigniew Kubat
- Stowarzyszenie Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie - Prezes Leszek Murzyn
- Młodzież Wszechpolska Podkarpacie - Krzysztof Sylwanowicz
- Ruch Narodowy Regionu Podkarpackiego - Piotr Pomykała

KOMITET HONOROWY :
1. Jan Antoł - Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, V-Przewodniczący prezydium NSZZ RI "Solidarność" w 1981r., Bańska Nizna, Gm. Szaflary,
2. Ks. Prałat Stanisław Bartmiński - Duszpasterstwo Rolników w Krasiczynie k/Przemyśla,
3. Jan Beszta-Borowski - Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników Białystok, rolnik, b. Poseł RP, Uhowo, Gm. Łapy,
4. Roman Bartoszcze - Sygnatariusz Porozumienia Bydgoskiego, prezes Honorowy Polskiego Forum Ludowo-Chrześcijańskiego "Ojcowizna",b. Poseł RP, Sławęcin k/Inowrocławia,
5. Prof. Adam Biela - Ogólnopolskie Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych, KUL Lublin,
6. Ks. Prof. Henryk Borcz - Wykładowca Wyższego Metropolitralnego Seminarium Duchownego w Przemyślu, Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Przemyślu,
7. Katarzyna Bielańska - Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, Gm. Mogilany, Kraków,
8. Prof. dr hab. Aleksander Bobko - Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie,
9. Andrzej Gwiazda - Sygnatariusz Porozumienia Gdańskiego z sierpnia 1980r., Gdańsk,
10.Ks. Jan Jakubowski - Założyciel Bractwa Trzeźwośći w Soninie k/Łańcuta,
11.Prof.dr hab. Antoni Jarosz - Założyciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu,
12.Ks. Dziekan Ireneusz Juszczyński - Duszpasterstwo Rolnikłów w Brześciu Kujawskim,
13.Stanisław Majdański - b. Poseł i Senator RP, V-ce prezes Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP,
14.Jan Karuś - Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, rolnik, Gm. Rokietnica,
15.Ks. proboszcz Franciszek Kołodziej - Uczestnik strajków Ustrzycko-Rzeszowskich w 1980/81, Rzeszów,
16.Kazimierz Kołodziński - Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, nauczyciel, Ustrzykin Dln.,
17.Maria Kopaczewska - Członek Stowarzyszenia Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny, Rzeszów,
18.Ks.Prof. dr hab. Stanisław Koczwara - Wykładowca Instytutu Teologicznego, Wilno,
19.Prof. Ryszard Henryk Kozłowski - Politechnika Krakowska, Polska Geotermia, Kraków,
20.Stanisław Krasoń - Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej, Łowisko,
21.Genowefa Magdziarz - Wielkopolski Komitet Oporu Rolników, Żerniki, Gm. Oborniki Wlkp.,
22.Ryszard Majewski - Przewodniczacy NSZZ RI "Solidarność" Wielkopolska, Przewodniczący Komitetu Obrony Polskiej Ziemi "Placówka", inzynier rolnik, Goślinowo, Gm. Gniezno,
23.Ludwik Pełka - Konwent Seniorów Niezależnego Ruchu Ludowego, Sokołów Młp.,
24.Janina Piekarz - Komitet Obrony Cukrowni i Polskiej Ziemi w Łosiowie, woj. opolskie,
25.Wiesław Procyk - Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, rolnik, Gm. Ustrzyki Dln.,
26.Prof. dr hab. Paweł Soroka - Polskie Lobby Przemysłowe, Uniwersytet Kielecki, Kielce,
27.Ks.Infułat Józef Sondej - Uczestnik strajków ustrzycko-rzeszowskich, kapelan "Solidarności", Rzeszów,
28.Andrzej Stadnicki - Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników Dolny Śląsk, przedsiębiorca, Gm. Oborniki Śląskie,
29.Janusz Szkutnik - Współorganizator strajków Ustrzycko-Rzeszowskich w 1980/81, członek Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników, Społeczny Komitet Pamięci Żołnierzy Niezłomnych, Rzeszów,
30.Inż.Karol Teliga - Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników Mazowsze, Prezes Polskiego Towarzystwa Biomasy, Warszawa

PATRONAT MEDIALNY : "Nasz Dziennik"

Adres do kontaktów : Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP
Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10, Tel. 17 7725604, Tel.kom. 513 283 345,
e-mail : slojcowizna@wp.pl

500 ROLNIKÓW DEMONSTROWAŁO W POZNANIU

W dniu 22 stycznia 2015r. ponad 500 rolników wielkopolskich wzięło udział w proteście przeciwko wyprzedaży polskiej ziemi i bogactw naturalnych /kopalnie/ obcokrajowcom, na warunkach podlegających renegocjacjom rządu z Unią Europejską oraz przeciw lokalizacji odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w rejonie Krobii i Gostynia. Demonstracja odbyła się przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu przy al. Niepodległości 16, w godz. 13.00 - 15.30. Delegacja organizatorów w składzie : Wieńczysław Nowacki ("Ojcowizna" RP), Ryszard Majewski (NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" Wielkopolska), Antoni Grzebisz (Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi, Bogdan Fleming (Wielkopolska Izba Rolnicza), Józef Juszkiewicz (Samoobrona) oraz Jarosław Lange (NSZZ "Solidarność" Wielkopolska) przyjęta została przez Wojewodę Wielkopolskiego, któremu przekazano petycje i rezolucje skierowane do Premiera RP i Prezydenta RP.

REZOLUCJA Z POZNANIA Z DNIA 22 STYCZNIA 2015r.

My, organizatorzy i uczestnicy demonstracji w dniu 22.01.15r. na terenie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, wyrażamy stanowczy protest w sprawie bezprawnej wyprzedaży
polskiej ziemi obcokrajowcom, jak również wyprzedaży zasobów naturalnych, stanowiących wspólny majatek narodowy.
Wzywamy najwyższe władze RP do niezwłocznego wprowadzenia ustawodawstwa zakazującego sprzedaży ziemi obcokrajowcom
i usunięcia nieprawidłowości o charakterze korupcyjnym, w obrocie ziemią rolniczą.
Przeprowadzenie regulacji prawnych o charakterze konstytucyjnym i ustaowym jest niezbędne, w świetle podpisanego przez Rząd RP zobowiązania o dopuszczeniu podmiotów prawnych i fizycznych z kapitałem zagranicznym do zakupu polskiej ziemi po 1 maja 2016r., która to sprawa w interesie Narodu polskiego, wymaga niezwłocznych renegocjacji z Unią Europejską, celem zniesienia tego terminu.
Ponadto, deklarujemy poparcie wszystkich protestów w obronie polskiej ziemi i zasobów naturalnych /kopalnie/, wobec zagrozenia wyprzedaży majątku narodowego i państwowego , a w szczególności popieramy protesty rolników wielkopolskich z terenu Krobii Wlkp. i Gostynia przeciwko planowanej lokalizacji kopalni węgla brunatnego, która doprowadzi do zniszczenia kilku tysięcy gospodarstw rodzinnych, połozonych w terenie najbardziej urodzajnych zasobów rolnych.
Jednocześnie wyrażamy stanowczy sprzeciw, wobec projektu likwidacji Zespołu Szkół Rolniczych im. Mazurka Dąbrowskiego w Grzybnie (pow. Śrem), albowiem sprawa przyszłości edukacyjnej młodego pokolenia stanowi priorytet zachowania przyszłości państwa polskiego i tradycji narodowej.

Podpisali :
- Stronnictwo ludowe "Ojcowizna" RP - Wieńczysław Nowacki,
- Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi - Zbigniew Gała, Antoni Grzebisz,
- NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" Wielkopolska, KOPZ "Placówka" - Ryszard Majewski,
- Stowarzyszenie Pomocy Eksmisyjnej - Robert Popiółkowski,
- Poznański Związek Patriotyczny "Wierni Polsce" - Bogdan Frajtag,
- Związek Zawodowy Rolnictwa "Samoobrona" - Juzef Juszkiewicz

Adres do kontaktów :
Kancelaria SPE - ul. Madalińskiego 6, 61-511 Poznań

SPOTKANIA OPŁATKOWE I ŚPIEWANIE KOLĘD
W RZESZOWIE I POZNANIU

"Ojcowizna" RP zaprasza na spotkania opłatkowe, które odbędą się :
- w Rzeszowie w najbliższą niedzielę 11.01.15r. w sali duszpasterstwa przy kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. przy ul. Krakowskiej 18, po mszy św. o godz. 11 30,
- Poznaniu w najbliższy poniedziałek 12.01.15r. w sali konferencyjnej Zarządu Giełdy Rolno-Ogrodniczej przy ul. Franowo 1, o godz. 11.00

WESOŁYCH ŚWIĄT I DOSIEGO ROKU 2015

Z dawna oczekiwana Boża Dziecina rodzi się na sianku w ubogiej stajence.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2014 roku składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i radości oraz wszelkich łask płynących z Narodzenia Pańskiego.
Niech nadchodzący rok 2015 będzie czasem spełnienia pokładanych nadziei, realizacji planów i współpracy ludzi, którym leży na sercu dobro Ojczyzny i suwerenność Narodu Polskiego.
Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2015 życzymy najserdeczniej
Kazimierz Chorzępa, Maria Kopaczewska, Wieńczysław Nowacki

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W DNIU 16.11.14r.
KANDYDATÓW KW "OJCOWIZNA" RP

Listy do Sejmików Województw
Województwo Podkarpackie
Okręg nr. 1 Rzeszów

1. Roman Sroka (lat 53) Brzóza Królewska - 193 głosy,
2. Ewelina Ostrowska-Czarnota (lat 35), Rzeszów - 89 głosów,
3. Czesław Kot (lat 79), Kąty Trzebuskie - 147 głosów,
4. Katarzyna Szymczakiewicz (lat 24), Pogwizdów - 84 głosy,
5. Ernest Woś (lat 34), Rakszawa - 135 głosów.

Okręg nr. 2 Mielec

1. Zbigniew Kuraś (lat 58), Złotniki, gm. Mielec - 256 głosów,
2. Zbigniew Zieliński (lat 50), Mielec - 208 głosów,
3. Teresa Jaśkowska (lat 71), Dębica - 73 głosy,
4. Paweł Gawron (lat 26), Ropczyce - 125 głosów,
5. Marta Lada-Wilk (lat 27), Stara Jastrząbka - 143 głosów,
6. Grzegorz Pyrkowski (lat 33), Borowa - 49 głosów,
7. Monika Pieniądz (lat 29), Nawsie Brzostowskie - 315 głosów

Razem 1817 głosów co stanowi 1,2 % poparcia na Podkarpaciu

Województwo Wielkopolskie
Okręg nr. 5 Kalisz

1. Daniel Szczepaniak (lat 28), Krajkowo - 431 głosów,
2. Katarzyna Dziubała (lat 36), Poznań - 141 głosów,
3. Łukasz Dalkowski (lat 38), Poznań - 79 głosów,
4. Iwona Urban (lat 59), Poznań - 280 głosów,
5. Daniel Dobraczyński (lat 25), Poznań - 306 głosów

Razem 1237 głosów co stanowi 0,9 % poparcia w Wielkopolsce

Kandydaci na wójtów i burmistrzów (Kazimierz Leśniak - Stąporków, woj. świętokrzyskie, Stanisław Majdański - Tomaszów Lubelski) nie uzyskali mandatów. Lista radnych KW "Ojcowizna" RP w gminach zostanie podana w późniejszym terminie.

KOMITET WYBORCZY "OJCOWIZNA" RP
DO WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2014

Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie przyjęto zgłoszenie o utworzeniu w dniu 31 sierpnia 2014r. Komitetu Wyborczego "Ojcowizna" RP celem wykonywania wszystkich czynności wyborczych w wyborach samorządowych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Rejestracja Komitetu upoważnia do zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta, zgłaszania list kandydatów na radnych, zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych oraz mężów zaufania przy komisjach wyborczych, na terenie całej Polski.
Funkcje Pełnomocnika Wyborczego pełni Wieńczysław Nowacki - tel.kom. 513 283 345, e-mail : slojcowizna@wp.pl

JASNOGÓRSKIE DOŻYNKI 2014

Na Jasną Górę w dniach 6 - 7 września 2014r., przybyli w pielgrzymce do Matki Bożej, rolnicy z całej Polski.
"W tym roku w szczególny sposób wpatrujemy się w Maryję jak Matkę" tak w zaproszeniu na Jasnogórskie Dożynki napisał ks. Bp Edward Białogłowski - Krajowy Duszpasterz Rolników oraz ks. Prof. Stanisław Sojka - sekretarz KEP d.s. Duszpasterstwa Rolników.
Uroczystości dożynkowe na Jasnej Górze rozpoczęły się w dniu 6 września, Mszą Sw. o godz. 19.00 w Bazylice, koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Bp Piotra Sawczuka - Biskupa Diecezji Siedleckiej. Natomiast o godz. 21.00 pielgrzymi zebrali się w Kaplicy Cudownego Obrazu na Apelu Jasnogórskim, a następnie wzięli udział w Drodze Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich.
W niedzielę 7 września o godz. 11.00 odbyła się uroczysta Suma z błogosławieństwem wieńców żniwnych. Koncelebrze przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Bp Andrzej Jeż - biskup tarnowski, którą nagrodzono oklaskami. Natomiast wystąpienia Prezydenta Bronisława Komorowskiego i Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego skwitowano gwizdami niezadowolenia.
Tegorocznym dożynkom, oprócz Matki Bożej, patronowali Św. Jan Paweł II i Bł. Karolina Kózkówna. Pielgrzymi będą dziękować Bogu za kanonizację Jana XXIII I Jana Pawła II. Dziękczynienie było połączone z jubileuszem 100 rocznicy męczeńskiej śmierci Bł. Karoliny Kózkówny, którą Jan Paweł II ogłosił błogosławioną 10 czerwca 1987r. w Tarnowie.
W dożynkach Jasnogórskich licznie uczestniczyły delegacje "Ojcowizny" RP z diecezji rzeszowskiej, poznańskiej, krakowskiej, kieleckiej, białostockiej i opolskiej, które w regionalnych strojach ludowych złożyły wieńce żniwne i dary ołtarza.

WYRAZY WSPÓŁCZUCIA RODZINIE ANTONIEGO KOPACZEWSKIEGO

Wyrazy współczucia Rodzinie zmarłego Kolegi ANTONIEGO KOPACZEWSKIEGO, odznaczonego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla suwerenności i niepodległości Polski składają :
STRONNICTWO LUDOWE "OJCOWIZNA" RP
oraz organizatorzy i sygnatariusze Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich z 1981r. :
Kazimierz Chorzępa, Jan Karuś, Wieńczysław Nowacki, Marian Pałasz, Janusz Szkutnik.
Kontakt: Tel.kom.513 283 345, e-mail:slojcowizna@wp.pl

POGRZEB ANTONIEGO KOPACZEWSKIEGO
Rzeszów, 08.08.14r., Cmentarz Wilkowyja Aleja Zasłużonych

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną przez ks.Bp Seniora Kazimierza Górnego z Rzeszowa, ks.Bp Jana Niemca - biskupa pomocniczego diecezji kamieńsko-podolskiej
/Ukraina/ i ks. Infułata Józefa Sądeja. Homilię wygłosił ks. Stanisław Słowik, który przypomniał zasługi Antoniego Kopaczewskiego w działalności na rzecz suwerenności i niepodległości Polski, obronę krzyża i wiary katolickiej, rolników i polskiej ziemi. Podziękował też rodzinie, a zwłaszcza żonie Marii za poświęcenie rodziny, zwłaszcza w trudnych czasach stanu wojennego, kiedy Antoni był aresztowany, represjonowany i poniżany, za obronę wartości narodowych.
Następnie kondukt w asyście duchowieństwa, 32 pocztów sztandarowych"Solidarności" oraz wielu delegacji organizacji związkowych, samorządowych i politycznych przeszedł do Alei Zasłużonych. Za zgodą rodziny Antoniego Kopaczewskiego wystąpienia wygłosili wyłącznie przyjaciele zmarłego : Andrzej Rozpłochowski z Katowic - członek Komisji Krajowej "Solidarności" z 1981r., Kornel Morawiecki z "Solidarności Walczącej" z Wrocławia, Prof. dr Aleksander Bobko - rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kazimierz Chorzępa - Prezes Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP i Wojciech Buczak - Przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ "Solidarność". W pożegnaniu Anoniego Kopaczewskiego uczestniczyło ok. 1500 osób, w tym m.in. Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl i Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc oraz posłowie i senatorowie PiS z Podkarpacia.

ZMARŁ ANTONI KOPACZEWSKI PREZES HONOROWY SL"OJCOWIZNA"RP

W dniu 02 sierpnia 2014r. w Rzeszowie, w wieku 73 lat, po ciężkiej chorobie, zmarł Antoni Kopaczewski Prezes Honorowy "Ojcowizny".
Urodził się w Piaskach k/Lublina, w rodzinie chłopskiej i w wieku 5 lat przeżył tragedię rodzinną, kiedy to UB w 1946r. zamordowało Jego ojca Antoniego Kopaczewskiego p.s. "Lew" i wraz z innymi żołnierzami WiN, walczącymi z komunistami, zaś zwłoki wystawiono na widok publiczny.
W sierpniu 1980r., jako robotnik WSK w Rzeszowie, rozpoczął strajki robotnicze i został I przewodniczącym "Solidarności" w regionie rzeszowskim, zaś pod koniec grudnia 1981r. zasłynął poparciem strajku rolników bieszczadzkich w Ustrzykach Dolnych.
W styczniu 1981r. przyczynił się do rozpoczęcia strajku chłopskiego w Rzeszowie i doprowadził do podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich w dniach 18-20 lutego 1981r., których był jednym z sygnatariuszy. Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie nabrały historycznego znaczenia o charakterze ogólnopolskim i znane są pod hasłem konstytucji polskiej wsi.
W stanie wojennym został internowany, zaś w 1983r. włączył się w działalność podziemną Solidarności Walczącej oraz wspierał konspiracyjny Rzeszowski Komitet Oporu Rolników wchodzący w skład Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników pod przewodnictwem Płk. Józefa Teligi. Był przeciwnikiem ustaleń z komunistami w ramach Okrągłego Stołu i krytycznie odnosił się do konsekwencji tego kontraktu politycznego, jak również był przeciwnikiem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
W 2004r. był jednym z założycieli Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna", a na I Kongresie SL "Ojcowizna" RP w 2012r. został Prezesem Honorowym tej organizacji politycznej.
Od kilku kadencji był radnym Miasta Rzeszowa, zaś w 2006r. został odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla niepodległości i suwerenności Polski.
Zarząd Krajowy SL"Ojcowizna" RP wraz z innymi organizacjami patriotycznymi i narodowymi wystąpił w dniu 04 sierpnia b.r. z wnioskiem do Prezydenta Miasta Rzeszowa o wydanie decyzji na pogrzeb Antoniego Kopaczewski w Alei Zasłużonych, na cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie.

"OJCOWIZNA" W OBRONIE ARESZTOWANEGO GRZEGORZA BRAUNA

Znany reżyser i publicysta, autor filmu "Historia Roja" o żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych, został zabrany z domu przez Policję w dniu 29.07.14r. i aresztowany, po tym jak opuścił salę rozpraw i wrocławski Sąd Rejonowy skazał Go na 7-dni aresztu.
Oskarżony jest o pobicie 6 policjantów i nie przyznaje się do winy wobec tego absurdalnego zarzutu. Sprawa ciągnie się już 6 lat i stanowi ewidentny przykład represji politycznej zastosowanej przez wymiar sprawiedliwości wobec osoby publicznej głoszącej poglądy patriotyczne i narodowe.
"Ojcowizna" RP wyraża jednoznaczny sprzeciw wobec totalitarnych metod sprawowania władzy, w tym władzy sądowniczej, zwłaszcza wobec osoby zasłużonej dla kultury narodowej.
Popieramy protest w obronie aresztowanego i żądamy uwolnienia Grzegorza Brauna w dniu 02 sierpnia 2014r. (sobota), o godz. 16.00 przed aresztem śledczym we Wrocławiu, przy ul. Świebodzkiej 2.

"OJCOWIZNA" POWOŁUJE KOMITET WYBORCZY
DO WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2014

Zarząd Krajowy wydał uchwałę o wystawieniu kandydatów Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP na radnych gminnych oraz wójtów i burmistrzów w wyborach samorządowych 2014
Uchwała zobowiązuje do zgłoszenia Komitetu Wyborczego Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP do PKW w Warszawie, jak również określa zasady współpracy z innymi ugrupowaniami patriotycznymi i narodowymi celem tworzenia wspólnych list wyborczych do Sejmików Województw, Rad Powiatów i Rad Miejskich.
Kontakt w sprawach wyborów samorządowych
Tel. kom. 513 283 345

"OJCOWIZNA" NA PIELGRZYMCE RADIA MARYJA

W dniu 13 lipca b.r. odbyła się coroczna Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja, której w 2014r. przyświecało hasło :"Ze Św. Janem Pawłem II odnawiajmy oblicze ziemi, tej ziemi".
Mszy Św. przewodniczył ks.abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady d.s. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, który wygłosił homilię. Pielgrzymi wysłuchali też słów Ojca Św. Franciszka, które skierował do Rodziny Radia Maryja, w czasie niedzielnej modlitwy Anioł Pański. Pątnicy otrzymali papieskie błogosławieństwo oraz odpust zupełny, na zwykłych warunkach. Głos zabrał również ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który wyraził wdzięczność za dar Radia Maryja i Telewizji Trwam.
Delegacja "Ojcowizny" w osobach :Wieńczysław Nowacki, Kazimierz Leśniak, Franciszek Rokicki i Lech Zięta złożyła chleb w darze ołtarza, który został ucałowany i pobłogosławiony przez ks. abp Zygmunta Zimowskiego i Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka.Solidarność RP z diecezji rzeszowskiej, poznańskiej, krakowskiej, kieleckiej, białostockiej i opolskiej, które w regionalnych strojach ludowych złożyły wieńce żniwne i dary ołtarza.
 

Strajki chłopskie w Rzeszowie i Ustrzykach 1981 w fotografi

Msza św..Od lewej:Mieczysław Barlewicz, Zbigniew Biesiadecki, syn Kazimierza Kołodzińskiego, (najmłodszy strajkowicz)

Msza św. odprawiana przez ks.Stanisława Bełzę

Rolnicy przenoszą krzyż z okupowanego budynku do kościolą farnego

 

Narada Ogólnopolskiego Komitetu Strajkow w Ustrzykach Dolnych

Funkcjonariusze Służby Bezp. z grupą szturmową po opanowaniu pomieszczenia z teleksem 12.02.1981r..