STRONNICTWO LUDOWE OJCOWIZNA

OJCOWIZNA

AKTUALNOŚCI

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Rada Naczelna SL"Ojcowizna" RP ogłosiła stanowisko bojkotu wyborów do Parlamentu Europejskiego ogłoszonych na dzień 25 maja 2014r., jednakże z obowiązku publikowania rzetelnej informacji podajemy, że kandydatami z innych list do PE są współpracujący z "Ojcowizną" :
- członkowie listy RUCHU NARODOWEGO w całej Polsce,
- ELŻBIETA BARYS - poz. 10 listy POLSKA RAZEM Jarosława Gowina w Wielkopolsce,
- LESZEK MURZYN - poz. 5 listy PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ z ramienia Prawicy Rzeczpospolitej w Małopolsce i Świetokrzyskim
Urodził się 15 listopada 1960r., mieszka w Mierzeniu (pow. myślenicki). Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Pracuje jako nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół w Gruszowie. Posiada 2,5 ha gospodarstwo rolne. Był posłem RP IV i V kadencji z listy Ligi Polskich Rodzin. W 1991 roku wraz z Romanem Bartoszcze założył Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie "Ojcowizna", aktualnie Prezes tego Stowarzyszenia. W 2013r. został powołany w skład Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego w Obronie Polskiej Ziemi i aktywnie uczestniczy w organizowaniu protestów w obronie polskiej ziemi i lasów.
Kandyduje pod hasłem "Polska głosem chrześcijańskiej Europy".

"OJCOWIZNA" RP W BUDAPESZCIE

"Ojcowizna" RP zaproszona została do udziału w konferencji w obronie ziemi pt. "Środkowoeuropejska konferencja ziemska" (o narodowej własności ziemi) przez Ruch Na Rzecz Lepszych Węgier (Jobbik). W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Węgier, Chorwacji i Polski, na której podpisano deklarację o powołaniu grupy roboczej państw Europy Środkowej mającej współpracować nad zmianami w Traktacie UE dot.swobody przepływu kapitału, w tym ziemi. Grupa robocza pozostaje strukturą otwartą na współpracę z innymi ugrupowaniami zmierzającymi do zmiany przepisów traktatowych dyskryminujących kraje Europy Środkowej, w zakresie zakupu ziemi przez obcokrajowców po 1 maja 2016r.
Polskę na Konferencji reprezentował Artur Zawisza z Ruchu Narodowego oraz Marek Andrzejak ze Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP, który wygłosił referat p.t. "Obrona ziemi obroną tożsamości narodowej".
W kontekście tej współpracy warto podkreślić,że Jobbik jest narodowym ugrupowaniem parlamentarnym, które w ostatnich wyborach do Parlamentu Węgier, na początku kwietnia b.r., uzyskało ponad 20% poparcia społecznego i wprowadziło blisko 30 posłów tej partii do parlamentu.

REZOLUCJA Z USTRZYK DOLNYCH
23.03.14r.

Premier RP Donald Tusk Warszawa
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa
za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie

R E Z O L U C J A

My, uczestnicy konferencji w dniu 23.03.14r. w Ustrzykach Dolnych, zorganizowanej w XXXIII rocznicę Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, w tym uczestnicy strajków chłopskich w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie z 1981r., wzywamy najwyższe władze RP do niezwłocznego wprowadzenia ustawodawstwa zakazującego wyprzedaży polskiej ziemi, lasów i bogactw naturalnych obcokrajowcom, jak również stworzenia barier prawnych, celem uniemożliwienia korupcyjnego obrotu ziemią przez podmioty kapitału zagranicznego.
Apelujemy do władz najwyższych RP o pilne ratowanie Polski, albowiem według wiarygodnych danych, w następstwie „okrągłego stołu”, uległo likwidacji ponad 300 tysięcy rodzinnych gospodarstw rolnych, zaś ponad 8400 strategicznych zakładów przemysłowych zostało sprzedanych za bezcen obcemu kapitałowi.
Prymas Kardynał Stefan Wyszyński ostrzegał o groźbie zawiązywania układów międzynarodowych, które zawodziły by Polskę i prowadziły do katastrofy. Ostrzegał, że jeżeli rządy zaczną wydziedziczać Naród z własności państwowej i prywatnej, t.j. fabryk
i ziemi, przekazując je obcym, oznacza to, że Polska ma rządy zdrady narodowej i należy je bezwarunkowo zmienić, zanim Polskę przejmą obcy.
Popieramy wszelkie protesty w obronie polskiej ziemi, przeciwko wyprzedaży majątku narodowego polskich lasów i bogactw naturalnych, w trosce o przyszłość naszej Ojczyzny i przyszłych pokoleń naszych dzieci i wnuków, w myśl przyrzeczenia zawartego w Preambule Konstytucji Polskiej Wsi, będącej kontynuacją Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich :
„W imię Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej jedynego. W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo żywnościowe kraju, przetrwanie i rozwój Narodu polskiego, mając świadomość i dowody na to, że odwieczni wrogowie Polski jawnie i bezkarnie burza fundamenty Kościoła Katolickiego, Narodu Polskiego i Państwa Polskiego - My praojcowie stanu chłopskiego – wolni kmiecie polscy i ich potomkowie, spadkobiercy ojcowizny, stajemy jak nasi ojcowie – w obronie Ojczyzny, która jest w niebezpieczeństwie”
Podpisali :
- Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP,
- Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi,
- Sygnatariusze i uczestnicy strajków w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie :
Antoni Kopaczewski, Kazimierz Chorzępa, Wieńczysław Nowacki, Jan Karuś, Kazimierz Hesko-Kołodziński, Jerzy Jankowski, Wiesław Procyk, Zbigniew Biesiadecki, Marian Pałasz, Janusz Szkutnik, Jan Sposób, Henryk Szuban, Krystyna Kozak, Anna Martyńska, Eugeniusz Martyński, Jan Wojtowicz, Edward Sokół, Stefan Kozicki, Stefan Majkowicz, Jan Kot, Czesław Kot, Roman Sroka, Tadeusz Żyłka, Krzysztof Szczurko, Jacek Nosal, Bogdan Jarecki, Józef Kamycki, Lesław Babiarz, Dominik Sołtys, Jan Józef Cynk, Witold Kozioł, Czesław Pieczonka, Antoni Bała, Adam Król, Stanisław Superson, Jan Kudła, Robert Turski, Witold Kozioł, Marek Mercik, Emilian Kustroń, Józef Giergielewicz

Adres do kontaktu : Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP – Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10,
Tel. 177725604, Tel. kom 513 283 345, www. Ojcowizna RP, e-mail : slojcowizna@wp.pl

OJCOWIZNA W USTRZYKACH DOLNYCH
Abp Józef Michalik: Następuje degradacja wsi

Ludzie nie mają motywu pobytu na wsi - mówił Metropolita Przemyski, który przewodniczył Mszy św. w dniu 23.03.14r. w kościele p.w. św. Józefa Robotnika w Ustrzykach Dolnych w XXXIII rocznicę Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich.
W swojej homilii przypomniał ustalenia, które wynegocjowano podczas strajków chłopskich w 1981r. Zwrócił uwagę, że jednym z nich był rozwój wiejskich szkół i przedszkoli oraz bibliotek i czytelni, a dziś wiele tych placówek się likwiduje.
W Mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe oraz delegacje młodzieży wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Ustrzykach Dolnych. Podziękowanie za 10 letnie przewodniczenie Konferencji Episkopatu Polski złożyła delegacja SL "Ojcowizna" RP z Prezesem Kazimierzem Chorzępą, Przewodniczacym Rady Naczelnej Wieńczysławem Nowackim i Antonim Kopaczewskim. Po Mszy św. odbyła się manifestacja przed Pomnikiem Niepodległości w Rynku oraz konferecja w historycznej sali Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych w obronie polskiej ziemi i lasów.
Referaty problemowe wygłosili :
- „Strajki Ustrzycko-Rzeszowskie w obronie polskiej wsi”- Marcin Bukała (IPN),
- „Związki gospodarcze na bazie prawa o wspólnych ustaleniach umownych” - mgr. Józef Kamycki
- „Kategorie konfliktów – walka o ziemię” – mgr. Janusz Szkutnik,
Prezentacje działalności Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego w Obronie Polskiej Ziemi przedstawił Wieńczysław Nowacki. Zebrani podpisali rezolucję skierowaną do Premiera RP i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (tekst powyżej)

KOMITET ORGANIZACYJNY:
1. Wieńczysław Nowacki (przewodniczący), 2. Antoni Bała,
3. Kazimierz Leśniak, 4. Krzysztof Koczwara (Nowy Jork USA),
5. Ks. Franciszek Kołodziej, 6. Czesław Kot, 7. Jan Kudla, 8.
Zbigniew Kuras, 9. Leszek Murzyn, 10. Marian Palasz, 11.Roman Sroka, 12. Stanisaw Superson, 13. Antoni Surdyka, 14. Aleksander
Szura, 15. Tadeusz Szymczakiewicz

KOMISJA D/S REALIZACJI POROZUMIEŃ RZESZOWSKO - USTRZYCKICH
Katarzyna Bielańska, Kazimierz Chorzępa (pełnomocnik),
Wieńczysław Nowacki, Jan Karuś, Grzegorz Górniak, Wiesław Procyk, Stanisław Majdański, Henryk Suchora, Władysław Żabiński.

KOMITET HONOROWY:

1. Jan Antoł - Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, V-przew. Prezydium NSZZ RI „Solidarność” w 1981r., Geotermia Podhale, Bańska Niżna, gm. Szaflary,
2. Ks. Prałat Stanisław Bartmiński - Duszpasterstwo Rolników w Krasiczynie k/Przemyśla,
3. Jan Beszta - Borowski – OKOR Białystok, rolnik, b. Poseł RP, Uhowo, gm. Łapy,
4. Roman Bartoszcze - Sygnatariusz Porozumienia Bydgoskiego, Prezes Honorowy Polskiego Forum Ludowo-Chrześcijańskiego „Ojcowizna”, Sławęcin k/ Inowrocławia,
5. Katarzyna Bielańska – Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, OKOR Małopolska, gospodarstwo rolne Lusina, pracownik admin. publicznej, Kraków,
6. Prof. Adam Biela - Ogólnopolskie Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych, KUL Lublin,
7. Ks. Prof. Henryk Borcz - Wykładowca Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Przemyślu, Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Przemyślu,
8. Andrzej Gwiazda - Sygnatariusz Porozumienia Gdańskiego z sierpnia 1980r., Gdańsk,
9. Kazimierz Chorzępa – uczestnik strajków Rzeszowsko-Ustrzyckich, członek NSZZ RI “Solidarność”, Prezes Stronnictwa Ludowego “Ojcowizna”RP,Trzebuska, gm. Sokołów Młp.
10. Ks. Jan Jakubowski – Założyciel Bractwa Trzeźwości w Soninie k/ Łańcuta,
11. Prof.zw.dr hab.inż.Antoni Jarosz – Założyciel Państ.Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu,
12. Ks. Dziekan Ireneusz Juszczyński - Duszpasterstwo Rolników w Brześciu Kujawskim,
13. Ks. Proboszcz Franciszek Kołodziej - Uczestnik strajków chłopskich w 1981r., Rzeszów,
14. Kazimierz Hesko Kołodziński-Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, nauczyciel,
15. Antoni Kopaczewski - I Przwodniczący NSZZ Solidarność
Region Rzeszowski, Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, Prezes Honorowy Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna”,
16. Ks. prof. dr hab. Stanisław Kocz wara – Wykładowca Instytutu Teologicznego, Wilno,
17. Prof. Ryszard Henryk Kozłowski - Politechnika Krakowska, Polska Geotermia, Kraków,
18. Stanisław Krasoń - Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej, Łowisko,
19. Prof. Teresa Kukołowicz - Wykładowca Wydziału Nauk Społecznych KUL Lublin,
20. Genowefa Magdziarz – Wielkopolski Komitet Oporu Rolników, Żerniki, gm. Oborniki Wlkp.
21. Ryszard Majewski – Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Wielkopolska, Przewodniczący
Komitetu Obrony Polskiej Ziemi „Placówka”, inżynier - rolnik Goślinowo, gm. Gniezno,
22. Ludwik Pełka - Konwent Seniorów Niezależnego Ruchu Ludowego, Sokołów Młp.,
23. Janina Piekarz - Komitet Obrony Cukrowni i Polskiej Ziemi w Łosiowie, woj. opolskie,
24. Prof. dr hab. Paweł Soroka – Polskie Lobby Przemysłowe, Uniwersytet Kielecki, Kielce,,
25. Ks. Inf. Józef Sondej -Uczestnik strajków chłopskich w 1981r.,kapelan „Solidarność”,Rzeszów,
26. Andrzej Stadnicki - OKOR Dolny Śląsk, przedsiębiorca, Osola, gm. Oborniki Śląskie,
27. Janusz Szkutnik – Rzeszowski Komitet Oporu Rolników, „Solidarność Walcząca” Rzeszów,
28. Inż. Karol Teliga - OKOR Mazowsze, Prezes Polskiego Towarzystwa Biomasy, Warszawa,

PATRONAT MEDIALNY:
- "Nasz Dziennik"

DEKLARACJA WSPÓŁDZIAŁANIA UGRUPOWAŃ PATRIOTYCZNYCH I NARODOWYCH W OBRONIE POLSKIEJ ZIEMI I LASÓW
Poznań, 15 - 16 marca 2014r.

Nasza Ojczyzna znalazła się w niebezpieczeństwie. Podstępem, wrogowie Polski, bezkarnie niszczą ład moralny, w który zostaliśmy wyposażeni od Chrztu polski, poprzez wprowadzanie ideologii gender i jednocześnie dokonuje się bezprawnej wyprzedaży polskiej ziemi i bogactw obcokrajowcom, naruszając suwerenność Narodu.
Znaczenie ziemi jako kapitału narodowego sięga czasów rzymskich, kiedy to sprecyzowano zasady prawa cywilistycznego, że właściciel ziemi jest właścicielem wszystkiego, co na tej ziemi jest posadowione. Z zasady tej można wyprowadzić wszystkie tytuły prawne do nieruchomości, jak również ekonomiczne argumenty związane z lokalizacją wszelkiej działalności gospodarczej o charakterze rolniczym i pozarolniczym, jak np. gospodarka leśna, łowiecka, drzewna, przetwórcza i wypoczynkowa.
W tym miejscu podać należy, że już ponad milion hektarów
polskiej ziemi rolniczej pozostaje w dyspozycji obcokrajowców na podstawie umów dzierżawy, która to ziemia przejdzie w obce ręce, bez przetargów po 1 maja 2016r., albowiem w tym terminie mija okres ochronny na zakup polskiej ziemi przez podmioty z kapitałem zagranicznym.
Ponadto, stwierdzić należy, że od 1 lutego 2009 wydano 68 koncesji na wydobywanie torfu, wód leczniczych i termalnych, 16 koncesji na wydobywanie rud cynku, ołowiu, miedzi, siarki i soli. Dodatkowo wydano 60 koncesji na wydobywanie węgla kamiennego, 14 koncesji na wydobycie węgla brunatnego i 227 koncesji na wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej. Razem stanowi to 394 koncesji na wydobywanie surowców mineralnych w Polsce, co jednocześnie oznacza zniszczenie kilkuset tysięcy hektarów ziemi rolniczej, na której wytwarzana jest zdrowa polska żywność.
Przykładem wywołanych niepokojów społecznych, lokalizacją kopalni węgla brunatnego jest rejon Krobii w Wielkopolsce, gdzie planowana lokalizacja kopalni odkrywkowej doprowadzić może do zniszczenia kilku tysięcy gospodarstw rodzinnych.
W tej sytuacji, wobec coraz liczniejszych protestów w różnych regionach Polski, wzywamy wszystkich obywateli do obrony polskiej ziemi, lasów i bogactw naturalnych, jako kapitału narodowego i państwowego, będącego gwarancją niezależności gospodarczej i suwerenności politycznej Narodu i Państwa Polskiego.
Podpisali :
- Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna RP - Prezes Kazimierz Chorzępa
- Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi - Pełnomocnik Wieńczysław Nowacki,
- NSZZ RI "Solidarność" Wielkopolska - Przewodniczący Ryszard Majewski
- Komitet Obrony Polskiej Ziemi "Placówka"- V-Przewodniczący Jan Piwowarski,
- Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie - Prezes Leszek Murzyn
- Polskie Lobby Przemysłowe - Przewodniczący Prof.dr hab. Paweł Soroka
- Konwent Narodowy Suwerennej Polski - Przewodniczący Adam Bednarczyk
- Ruch Narodowy - Krzysztof Bosak,
- ZZR "Samoobrona" Wielkopolska - Przewodniczący Józef Juszkiewicz
- Poznański Związek Patriotyczny-"Wierni Polsce"-Bogdan Freytag,
- Przymierze Ludowo-Narodowe - sekretarz Roman Budziłło,
- Redakcja "Wolna Polska"-Redaktor Naczelny Zbigniew Rutkowski

Adres do kontaktów:
Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP
Zarząd Wojewódzki w Poznaniu, ul. Madalińskiego 6, Tel. kom.
513 283 345 www.Ojcowizna RP, e-mail: slojcowizna@wp.pl

PIKIETA W KRAKOWIE
w obronie polskiej ziemi i lasów

W dniu 14.03.14r. w Krakowie w godz. 12.00 - 13.00 przed Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie odbyła się pikieta w obronie polskiej ziemi i lasów, w której udział wzięło ponad 30 osób z transparentami i polskimi flagami. W trakcie demonstracji delegacja pikietujących złożyła za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego pisma do Premiera RP i Ministra Środowiska w Warszawie o następującej treści :

Premier RP w Warszawie
Minister Środowiska w Warszawie

My, uczestnicy pikiety w dniu 14.03.14r. przed Małopolskiem Urzędem Wojewódzkim w Krakowie, wyrażamy stanowczy protest w sprawie bezprawnej wyprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom oraz uchwalenia daniny dla Lasów Państwowych, co doprowadzi do nadmiernej eksploatacji lasów i ich prywatyzacji oraz wyprzedaży zasobów leśnych.
Sprawą najpilniejszą pod względem gospodarczym i politycznym jest zabezpieczenie polskiego stanu posiadania prywatnej własności ziemi wobec rosnącego zainteresowania cudzoziemców wykupem polskiej ziemi. Sprzyja temu niski parytet dochodów rolników indywidualnych żyjących z wytwarzania i produkcji żywności, jak również wysoki stopień bezrobocia na wsi.
Na tym etapie możemy już dziś odpowiedzieć, dlaczego polska ziemia jest tak atrakcyjna dla cudzoziemców ?
Otóż stanowi ona :
- źródło zysków o charakterze spekulacyjnym poprzez zmianę przeznaczenia gruntów rolnych w planach zagospodarowania przestrzennego,
- miejsce wypoczynku w środowisku naturalnym nieskażonym ekologicznie,
- lokatę kapitału w perspektywie możliwości formalnego nabycia własności po 1 maja 2016r.
W tym miejscu podać należy, że już ponad milion hektarów ziemi rolniczej w Polsce pozostaje we władaniu cudzoziemców na podstawie umów dzierżawy, która to ziemia przejdzie w obce ręce, bez przetargów po 1.05.2016
Biorąc pod uwagę zasadę prawa cywilistycznego, że właściciel ziemi jest właścicielem wszystkiego, co na tej ziemi jest posadowione, brak zabezpieczenia prawnego i faktycznego przed wykupem polskiej ziemi przez cudzoziemców, stanowi zagrożenie dla gospodarki leśnej, drzewnej, przetwórczej, łowieckiej, jak również dla zaspokojenia zapotrzebowania społeczeństwa na bezpłatne świadczenia, płynące z dostępności lasów w zakresie pozyskiwania runa leśnego, zaopatrzenia w surowiec drzewny, a przede wszystkim stanowi zagrożenie kształtowania bezpieczeństwa terytorialnego kraju poprzez niekontrolowaną eksploatację bogactw naturalnych.
Wzywamy najwyższe władze RP do niezwłocznego wprowadzenia ustawodawstwa zakazującego sprzedaży ziemi obcokrajowcom, jak również usunięcia nieprawidłowości o charakterze korupcyjnym, w nabywaniu ziemi na rzecz kapitału zagranicznego, przez podstawione osoby fizyczne i prawne.
Apelujemy do obrony polskiej ziemi, lasów i bogactw naturalnych, jako kapitału narodowego, będącego gwarancją niezależności gospodarczej i suwerenności politycznej Państwa i Narodu Polskiego.
Podpisali :

- Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP Zarząd Wojewódzki w Krakowie reprezentowany przez Alinę Dyląg,
- Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi - Pełnomocnik Wieńczysław Nowacki,
- Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie "Ojcowizna" - Prezes Leszek Murzyn, V-Prezes Ryszard Popiełuszko,
- Małopolska Prawica Rzeczpospolitej - Sekretarz Mieczysław Majcher

Adres do kontaktu : Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP
Zarząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Nad Potokiem 14 A,
30-830 Kraków.

REZOLUCJA Z WROCŁAWIA W OBRONIE POLSKIEJ ZIEMI I LASÓW

Marszałek Sejmu RP Warszawa
Marszałek Senatu RP Warszawa
za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego

My, uczestnicy pikiety w dniu 06.03.14r. przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, wyrażamy stanowczy protest w sprawie bezprawnej wyprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom oraz uchwalenia daniny dla Lasów Państwowych, co doprowadzi do nadmiernej eksploatacji lasów i ich prywatyzacji oraz wyprzedaży zasobów leśnych obcemu kapitałowi.
Wzywamy najwyższe władze RP do niezwłocznego wprowadzenia ustawodawstwa zakazującego sprzedaży ziemi obcokrajowcom i usunięcia nieprawidłowości w obrocie ziemią.
W uzasadnieniu niniejszego wezwania podajemy, że wzmożone nabywanie ziemi rolniczej w Polsce przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne odbywa się przez podstawionych obywateli polskich.Są oni finansowani przez zagranicznych nabywców i tylko tytularnie zarządzają polską ziemią. W rzeczywistości ziemia rolnicza pozostaje w dyspozycji podmiotów zagranicznych, które przygotowują się do formalnego nabycia własności po 1 maja 2016 roku, kiedy to zakończy się okres ochronny na zakup polskiej ziemi przez obcokrajowców.
Proceder nieformalnego nabywania ziemi przez cudzoziemców jest wysoce niebezpieczny w wymiarze państwowym i narodowym, albowiem aktualnie ponad milion hektarów ziemi jest w dyspozycji cudzoziemców, którzy zainteresowani są głównie lokatą kapitału, a nie uprawą i wytwarzaniem produktów żywnościowych. Stanowi to istotne zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego Polski, jak również zagrożenie dla interesu ekonomicznego całej polskiej gospodarki. O przyszłości gospodarczej Polski, o jej suwerenności, o tożsamości narodowej, zadecyduje w znacznym stopniu to, na ile sami Polacy będą właścicielami i gospodarzami własnej ziemi.
Sprawą najpilniejszą gospodarczo i politycznie jest więc, zabezpieczenie polskiego stanu posiadania prywatnej własności ziemi, wobec rosnącego zainteresowania cudzoziemców wykupem polskiej ziemi, która jest dla nich atrakcyjna, jako źródło zysku o charakterze spekulacyjnym.
Z tych powodów odbywa się coś, czego w Polsce jest mało kto świadomy : odbywa się ostatnia faza pogoni za ziemią, albowiem bogaci tego świata interesują się każdym możliwym kawałkiem gruntu do wykupienia, bo stanowi potencjalne źródło zysku i jest towarem luksusowym.
W tym miejscu należy stwierdzić, że terytorium Polski stanowi obecnie główną rezerwę wartościowej ziemi w znaczeniu kapitałowym w Europie Środkowej i brak zabezpieczenia konstytucyjnego i ustawowego przed wyprzedażą polskiej ziemi cudzoziemcom, jest zgodą na wynarodowienie Polaków z własnej Ojczyzny.
Apelujemy do obrony polskiej ziemi i lasów oraz bogactw naturalnych, jako kapitału narodowego będącego gwarancją niezależności gospodarczej i suwerenności politycznej Państwa i Narodu.
Podpisali :

- Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP Zarząd Wojewódzki we
Wrocławiu reprezentowany przez Marka Andrzejaka,
- Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi
Pełnomocnik Wieńczysław Nowacki,
- Stowarzyszenie Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie "Ojcowizna" Prezes Leszek Murzyn,
- Ruch Obywatelski "Oburzeni" Piotr Rybak,
- Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej "Solidarni"
Przewodniczący Marian Zagórny

Adres do kontaktu: Stronnictwo ludowe "Ojcowizna" RP
Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu, ul. Lakiernicza 2, Tel. kom. 698 577 182, e-mail: slojcowizna@wp.pl

XXXIII ROCZNICA POROZUMIEŃ RZESZOWSKO-USTRZYCKICH
Rzeszów, 20-23 lutego 2014r.

K O M U N I K A T
Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego w Obronie Polskiej Ziemi

W dniu 20 lutego 2014r. w Rzeszowie przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, odbyła się pikieta w obronie polskiej ziemi i lasów oraz przeciwko budowie ferm wiatrowych i zakazowi tradycyjnego wędzenia przez polskich producentów wędlin, ryb i serów.
Organizatorem demonstracji był Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi powołany przez Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP oraz NSZZ RI "Solidarność", Stowarzyszenie Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny, a także inne związki i organizacje patriotyczne. W pikiecie uczestniczyło niespełna 100 osób z flagami polskimi i transparentami „Polska ziemia i lasy nie dla cudzoziemców”, „STOP budowie ferm wiatrowych”, „Lasy nasze nie wasze”. Demonstranci podpisywali listy w sprawie referendum w obronie polskiej ziemi i lasów przed wyprzedażą obcokrajowcom, zaś delegacja pikietujących została przyjęta przez Wojewodę Podkarpackiego, na którego ręce zostały złożone rezolucje do Prezydenta RP i Premiera RP wzywające najwyższe władze RP do niezwłocznego wprowadzenia ustawodawstwa zakazującego sprzedaży ziemi i zasobów leśnych obcokrajowcom.
W rezolucji podkreślono, że Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie zawarte pomiędzy Rządem, a strajkującymi rolnikami w 1981r. nie zostały dotąd zrealizowane, a to w następującym zakresie:
1. Ustawowego wzmocnienia nienaruszalności chłopskiej własności, zwłaszcza ziemi oraz prawa do jej dziedziczenia, a także uznania rodzinnego gospodarstwa rolnego za trwały i równoprawny element gospodarki narodowej (Dział I, pkt 1 Porozumienia Rzeszowskiego),
2. Nowelizacji ustawy o społecznym ubezpieczeniu rolników i ich rodzin, podwyższenia najniższych świadczeń emerytalno-rentowych, a nie wieku emerytalnego (Dz. IV),
3. Uzgadniania przez Rząd projektów ustaw i rozwiązywania innych wyłaniających się problemów z przedstawicielstwem organizacji rolniczych (Dz. VIII, pkt. 2).

Następne działania o charakterze protestacyjnym odbędą się:
- w dniu 06.03.2014r. - Wrocław – pikieta przed Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim w obronie polskiej ziemi i lasów, (godz. 12.00),
- w dniu 14.03.2014r. – Kraków – pikieta przed Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w obronie polskiej ziemi i lasów, (godz.12.00),
- w dniu 15-16.03.2014r. - Poznań – Konferencja XXXIII rocznicy Zjazdu Zjednoczeniowego NSZZ RI Solidarność przy udziale SL „Ojcowizna” RP w obronie polskiej ziemi i lasów – aula Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 52, poprzedzona Mszą Św. w Kościele pw. Św. Jana Vianne y przy ul. Podlaskiej,
- w dniu 23.03.2014r. - Ustrzyki Dolne – demonstracja pod Pomnikiem Niepodległości w Rynku i Konferencja XXXIII rocznicy Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich w Urzędzie Miasta i Gminy w Ustrzykach przy ul. Kopernika – w obronie polskiej ziemi i lasów – poprzedzona Mszą Św. o godz. 11.00 w Kościele Św. Józefa Robotnika przy ul. Gombrowicza.

Apelujemy o nadsyłanie informacji o planowanych protestach, które będziemy nagłaśniać na adres:
Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10
tel. kom. 513 283 345, e-mail: slojcowizna@wp.pl
www. Ojcowizna RP, www.ekorozwoj.pl
(do pobrania druków dot. zbierania podpisów w sprawie referendum)

Rzeszów, 20.02.14r. Pełnomocnik: Wieńczysław Nowacki

STANOWISKO SL"OJCOWIZNA"RP
w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego

W związku z planowanymi wyborami do Parlamentu Europejskiego Rada Naczelna Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP uchwala, co następuje :
W obecnie dramatycznej sytuacji naszej Ojczyzny zagrożone zostały dwie dziedziny, których zniszczenie jest w stanie zniszczyć Polskę totalnie: istnieje niebezpieczeństwo rozchwiania ładu moralnego, w który zostaliśmy wyposażeni od chwili Chrztu Polski poprzez ideologię gender, równocześnie zaś dokonuje się wyprzedaży polskiej ziemi, z jej zasobami naturalnymi i przyrodniczymi.
Prymas kard. Stefan Wyszyński ostrzegał o groźbie zawiązywania układów międzynarodowych, które zawodziłyby Polskę i prowadziły do katastrofy. Ostrzegał, jeżeli rządy zaczną wydziedziczać Naród z własności państwowej i prywatnej, tj. fabryk i ziemi, oznacza to, że Polska ma rządy zdrady narodowej i należy je bezwzględnie zmienić, zanim Polskę przejmą obcy
Obecnie istniejący układ międzynarodowy, a w szczególności Parlament Europejski utrzymuje i wzmacnia szkodliwy układ władzy w Polsce.
W związku z powyższym Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP
rozważyć musi plan politycznego współdziałania z innymi środowiskami patriotycznymi i narodowymi na najbliższe lata, albowiem zasadnicze znaczenie dla suwerenności gospodarczej i niezależności politycznej Polski będą miały wybory samorządowe na jesieni 2014r. i wybory do Sejmu RP i Senatu RP w 2015r. oraz wybory na Prezydenta RP w 2016r.
W tej sytuacji, wobec braku jakichkolwiek rozwiązań o charakterze ustawowym, zapewniającym trwałość rodzinnego gospodarstwa rolnego, co stanowi naruszenie art. 23 Konstytucji RP, wprowadzania ustawodawstwa UE ewidentnie szkodliwego dla obywateli RP, jak np. zakaz wędzenia przez producentów wędlin, serów i ryb, a przede wszystkim brak zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego z powodu zagrożenia upadku kilku tysięcy polskich podmiotów przetwórstwa rolno-spożywczego oraz zagrożenia likwidacji kilkuset tysięcy gospodarstw rodzinnych, stoimy na stanowisku bojkotu wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Ponad wszystko, naszym narodowym obowiązkiem, jest obrona polskiej wsi i wspieranie rolników, bo rolnicy „Żywią i bronią” cały Naród. Historia pokazała, że przy groźbie zniszczenia przez totalitarną władzę, stać nas, aby zewrzeć wszelkie siły, aby utrzymać i obronić Państwo, w którym jesteśmy suwerenem, bez względu na to, czy się to komuś podoba, czy nie.
Jednocześnie, z intencją ratowania zagrożonej Ojczyzny, przypominamy o dochowaniu wierności zasadom zawartym w Preambule „Konstytucji Polskiej Wsi”, jako dokumencie ideowym Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP.
Podpisali :
Sygnatariusze i uczestnicy strajków Ustrzycko-Rzeszowskich
Członkowie Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP

Rzeszów, 23.02.14r. Poparcia udzieliło128 uczestników konferencji

OŚWIADCZENIE SL "OJCOWIZNA" RP I RUCHU NARODOWEGO

W dniu 21 lutego w Rzeszowie doszło do spotkania i narady przedstawicieli Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP oraz Ruchu Narodowego. Oba ugrupowania działają w imię polskiego interesu narodowego oraz uważają własność polskiej ziemi i lasów, trwałość gospodarstwa rodzinnego i rodzimą tradycję kulturową za podstawy zaangażowania publicznego.
Narodowcy i ludowcy współdziałali w rządach odrodzonej Polski po roku 1918, a dzisiaj potwierdzają potrzebę współpracy ludowo-narodowej.
Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP wywodzące się z solidarnościowego ruchu chłopskiego rozważy plan politycznego współdziałania z innymi środowiskami patriotycznymi i narodowymi na najbliższe lata.
Ruch Narodowy złożył akces do Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego w Obronie Polskiej Ziemi oraz razem z nim domaga się nowych rozwiązań ustawowych gwarantujących narodową własność ziemi, odrzucając dotychczasowe warunki narzucone przez Unię Europejską.

Kazimierz Chorzępa, prezes Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP
Wieńczysław Nowacki, członek Zarządu Krajowego SL "Ojcowizna" RP
Robert Winnicki, Rada Decyzyjna Ruchu Narodowego
Artur Zawisza, Rada Decyzyjna Ruchu Narodowego

ZMARŁ KS.INFUŁAT JÓZEF WÓJCIK Z SUCHEDNIOWA
członek Komitetu Honorowego SL "Ojcowizna" RP

W dniu 16 lutego 2014r. w wieku 80 lat zmarł po ciężkiej chorobie Ks. Infułat Józef Wójcik. Już za życia stał się postacią historyczną, świadkiem i uczestnikiem heroicznych zmagań Kościoła z komunizmem.
Ksiądz Infułat dr. Józef Wójcik, to jeden z kapłanów w naszej Ojczyźnie, którzy w trudnych dla Kościoła latach PRL-u, dali bohaterskie świadectwo wiary, umiłowania Pana Boga i ludzi, przyjmowane przez Niego z godnością cierpienia, zadawane przez komunistycznych urzędników, przez oficerów Służby Bezpieczeństwa, nie tylko go nie złamały, wręcz przeciwnie: umocniły w duszpasterskiej posłudze. Dziewięciokrotnie więziony za obronę Krzyża, za sprawowanie sakramentów, jednym słowem: za wolność religijną, stały się szczególnym wyrazem owej „Błogosławionej winy”, beatum scelus, która zawsze przynosi błogosławione owoce Kościołowi.
Śp. Ksiądz Infułat podczas więziennych pobytów, był tam tylko ciałem. Duchem wędrował po diecezjach całej Polski i zanosił modlitwy w intencjach ich Pasterzy, którym przypadło wypełniać obowiązki Biskupie w tak ciężkich czasach. Kolejne poniewierki w więzieniach za odprawianie Mszy św. ofiarowywał, jak choćby ostatni pobyt, jako podziękowanie za dzieło Wielkiej Nowenny i uroczystości milenijne. Więźniowie, na widok kapłana „kontrolowali” słownictwo, przyjmowali sakramenty, spowiadali się i wespół z radomskimi Ojcami Jezuitami świętowali Święta Bożego Narodzenia 1968
Wsławił się „uwolnieniem” uwięzionej kopii Obrazu Jasnogórskiego 12 czerwca 1972 roku, przy osobistym wsparciu księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Od roku 2010 Ks. Infułat był członkiem Komitetu Honorowego Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP.
Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 22 lutego 2014r. w kościele św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie. Dzień wcześniej, w piątek
21 lutego o godz. 16.00 w świątyni sprawowana będzie Msza Sw. żałobna (importa).

UWAGA KIELCE !

W dniu 10 lutego 2014r. w Kielcach przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim odbyła się pikieta w obronie polskiej ziemi i lasów, która zgromadziła ponad 50 osób. Pikieta zorganizowana została przez Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi z udziałem członków i sympatyków „Ojcowizny”, NSZZ RI „Solidarność” oraz Stowarzyszenia Swiętokrzyskiego KOS. Delegacja protestujących pod przewodnictwem Kazimierza Leśniaka z udziałem Pani Poseł Marii Zuba, na ręce Wojewody Świętokrzyskiego Pani Bożentyny Pałka-Koruba, złożyła rezolucję skierowaną do Premiera RP w sprawie obrony polskiej ziemi i lasów, przeciw wyprzedaży obcokrajowcom.
Wojewoda Świętokrzyski zachował się wobec delegacji protestujących niezwykle arogancko, stwierdzając, że właściwie adresatem tej rezolucji powinna być Pani Poseł Maria Zuba, ale skoro protestujący kierują rezolucję do Premiera RP to zostanie przekazana adresatowi.
W załączeniu poniżej treść rezolucji z Kielc z dnia 10. 02.14r.

R E Z O L U C J A
Premier RP Donald Tusk
za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego

My, uczestnicy pikiety w dniu 10 lutego 2014r. przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach wyrażamy stanowczy protest w sprawie bezprawnej wyprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom oraz nałożenia daniny na Lasy Państwowe, co doprowadzi do nadmiernej eksploatacji lasów i do ich prywatyzacji oraz wyprzedaży zasobów leśnych.
Znaczenie ziemi, jako kapitału sięga czasów rzymskich, kiedy to sprecyzowano zasadę prawa cywilistycznego „superficies solo cedit”, co oznacza, że właściciel ziemi jest właścicielem wszystkiego, co na tej ziemi jest posadowione. Z zasady tej można wyprowadzić wszystkie tytuły prawne do nieruchomości, jak również ekonomiczne argumenty związane z lokalizacją wszelkiej działalności gospodarczej o charakterze rolniczym i pozarolniczym, jak np. gospodarka leśna, łowiecka, drzewna, przetwórcza, agroturystyczna i wypoczynkowa.
W dniu 1 maja 2016 r. mija 12- letni okres ochronny na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców zapisany w załączniku Nr.12 Traktatu akcesyjnego Unii Europejskiej. Po tej dacie polska ziemia, będzie mogła być kupowana przez cudzoziemców, bez żadnych ograniczeń.
Wzywamy najwyższe władze RP do niezwłocznego wprowadzenia ustawodawstwa zakazującego sprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom oraz usunięcie nieprawidłowości w obrocie ziemią poprzez wyeliminowanie zjawiska korupcyjnych zakupów ziemi rolniczej, przez podstawione osoby, na rzecz podmiotów z kapitałem zagranicznym.
W uzasadnieniu powyższego żądania podnosimy brak ustawowych regulacji dot. gospodarstwa rodzinnego, co jednocześnie stanowi naruszenie art. 23 Konstytucji RP poprzez zaniechanie ustawowego wypełnienia tegoż zapisu, który brzmi następująco: „Podstawą ustroju rolnego w Polsce jest gospodarstwo rodzinne”.
W tej sytuacji, wobec coraz liczniejszych protestów rolników w różnych regionach Polski, wzywamy wszystkich obywateli do obrony polskiej ziemi, lasów oraz bogactw naturalnych, jako kapitału narodowego i państwowego, będącego gwarancją niezależności gospodarczej Polski i suwerenności politycznej.
Podpisali :
- Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP
Prezes Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach – Kazimierz Leśniak
- Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi
Pełnomocnik – Wieńczysław Nowacki
- Stowarzyszenie Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie „Ojcowizna”Prezes Zarządu – Leszek Murzyn
- Stowarzyszenie Świętokrzyski Komitet Obrony Społecznej
Przewodniczący - Bogdan Migas
- Maria Zuba Poseł RP
- NSZZ RI „Solidarność” (podpisy nieczytelne)
W pikiecie wzięło udział ponad 50 osób

Adres do kontaktu :
Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP – Zarząd Woj. w Kielcach, ul. Husarska 15

"OJCOWIZNA" PAMIĘTA

W dniu 02 lutego 2014r. w Święto Ofiarowania Pańskiego w kościele parafialnym w Gruszowie (Małopolska) z inicjatywy Leszka Murzyna, członka Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego w Obronie Polskiej Ziemi, modlili się członkowie "Ojcowizny",
"Solidarności" R I, Prawicy Rzeczpospolitej i "Prawa i Sprawiedliwości". Polecano Panu Bogu dusze wybitnych Polaków - zamordowanego w lutym 1983r. działacza chłopskiego z Kujaw śp. Piotra Bartoszcze i śp.Ks. kan. Kazimierza Puchały oraz modlono się w obronie polskiej ziemi i lasów. Mszę św. celebrował Ks. Proboszcz Mariusz Flanek, który skierował do wiernych słowo pełne patriotyzmu i zachęty do miłowania Ojczyzny.
W czasie uroczystości odczytano list od Prezesa PIS Jarosława Kaczyńskiego, w którym podkreślił szczególną rolę jaką odegrał śp. Piotr Bartoszcze, w walce o podmiotowe traktowanie polskiego rolnika oraz wyraził niepokój coraz gorszą sytuacją polskiej wsi. Przekazano również pozdrowienia od Marka Jurka prezesa Prawicy Rzeczpospolitej. Po Mszy św. w świetlicy Zespołu Szkół nr. 2 w Gruszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli środowisk patriotycznych.

K O M U N I K A T
Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego w Obronie Polskiej Ziemi

W styczniu 2014r. rozpoczęły się protesty rolników polskich dot. obrony polskiej ziemi i lasów przed wyprzedażą obcokrajowcom. Protesty zapoczątkowane zostały w Szczecinie w roku 2012. Z inicjatywy Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP powołany został, też w roku ubiegłym, Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi z siedzibą w Rzeszowie.
W dniu 27 stycznia 2014r. w Poznaniu odbyła się demonstracja przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w obronie polskiej ziemi i lasów, w której uczestniczyło ok.120 osób ze Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna” RP, KOPZ „Placówka” i NSZZ RI „Solidarność” Wielkopolska. W proteście uczestniczyli też członkowie Związku Patriotycznego „Wierni Polsce” i Samoobrony. Delegacja protestujących została przyjęta przez Wojewodę Wielkopolskiego, na którego ręce zostały złożone pisma do Premiera m.in. popierające referendum w sprawie polskiej ziemi i lasów oraz w sprawie wstrzymania badań i eksploatacji kopalni węgla brunatnego w terenie gmin Krobia i Miejska Górka, którego inwestoreSolidarnim jest Zygmunt Solorz- Żak (właściciel Polsatu), jako przewodniczący Rady Nadzorczej firmy PAK spółka o.o.
Realizacja tej inwestycji na terenie Wielkopolski, jest czynnikiem rażącym społecznie, albowiem spowoduje likwidację kilku tysięcy rodzinnych gospodarstw rolnych i stanowi gwałt na przyrodzie, charakterystyczny dla krajów trzeciego świata.
Następne działania protestacyjne o charakterze pokojowym odbędą się:
- w dniu O2.02.14r - Gruszów /Małopollska/ - Msza Św. w 30 rocznicę śmierci Piotra Bartoszcze oraz w obronie polskiej ziemi i lasów, (godz.11.00),
- w dniu 09.02.14r. Inowrocław / Kujawsko Pomorskie/ - Msza św. w 30 rocznicę śmierci Piotra Bartoszcze oraz w obronie polskiej ziemi i lasów, (godz. 11.30)
- w dniu 10.02.14r. Kielce – pikieta przed Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach w obronie polskiej ziemi i lasów, (godz. 11.30),
- w dniu 20.02.14r. Rzeszów – demonstracja przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie w obronie polskiej ziemi lasów oraz przeciw budowie ferm wiatrowych, (godz. 11.30),
- w dniu 23.02.14r. Rzeszów – Konferencja XXXIII rocznicy strajków chłopskich i Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich oraz Konstytucji Polskiej Wsi - w obronie ziemi i lasów – aula Uniwersytetu Rzeszowskiego, Pl. Ofiar Getta 5. Msza św. w kościele Farnym o godz. 11.00.
Apelujemy o nadsyłanie informacji o planowanych protestach, które będziemy nagłaśniać na adres e – mail : slojcowizna@wp.pl oraz tel. kom. 513 283 345, www. Ojcowizna RP, www.ekorozwój.pl
/pobieranie formularzy do zbierania podpisów dot. referendum/

Rzeszów, 28.01.2014r. Pełnomocnik Wieńczysław Nowacki

OPŁATEK SL"OJCOWIZNA" RP w RZESZOWIE i POZNANIU

SL"Ojcowizna" RP zorganizowało spotkania opłatkowe połączone ze śpiewaniem kolęd i składaniem życzeń, które odbyły się w Rzeszowie w dniu 12 stycznia 2014r. (niedziela) o godz. 11.30 po Mszy św. w sali przy Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. przy ul. Krakowskiej 18 oraz w Poznaniu w dniu 13 stycznia 2014r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Giełdy Rolno-Ogrodniczej przy ul. Franowo 1.

Z DAWNA OCZEKIWANA BOŻA DZIECINA RODZI SIĘ
NA SIANKU W UBOGIEJ STAJENCE

Z okazji Świat Bożego Narodzenia 2013 roku składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i radości oraz
wszelkich łask płynących z Narodzenia Pańskiego.
Niech nadchodzący rok 2014 będzie czasem spełnienia
pokładanych nadziei, realizacji planów i współpracy ludzi,
którym leży na sercu dobro ojczyzny i suwerenność Narodu Polskiego.
Na zbliżający się Nowy Rok 2014 życzymy najserdeczniej !

W imieniu Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP : Antoni
Kopaczewski, Chorzępa, Wieńczysław Nowacki

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA RUCHU LUDOWEGO
Kielce 19-20 listopada 2013r.

Pod patronatem Rektora Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach prof. dr hab. Jacka Semaniaka przy udziale Dyrektora Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie - Dr Janusza Gmitruka oraz przedstawicieli Uniwersytetów w Lublinie, Olsztynie, Rzeszowie, Siedlcach, Toruniu, Poznaniu i Warszawie odbyła się konferencja p.t.
"Kierunki przemian i ewolucji ruchu ludowego w Polsce, w Europie i na świecie w XX-XXI wieku". Wśród wielu tematów konferencji znalazła się prelekcja Dr Dominika Szczepańskiego z Uniwersytetu Rzeszowskiego p.t. "Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP : działalność, założenia programowe, wewnętrzna struktura oraz wpływy polityczne". W konferencji udział wzięła delegacja "Ojcowizny" w składzie: Wieńczysław Nowacki - członek Zarządu Krajowego, Kazimierz Leśniak - Prezes Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach oraz Beata Różalska, Jerzy Gula i Zdzisław Leśniak - z Młodzieżówki "Ojcowizna" RP.

ZBIGNIEW KURAŚ
Kandydatem "Ojcowizny" do Senatu RP

Zbigniew Kuraś - członek Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna"RP został wybrany kandydatem na Senatora RP w wyborach uzupełniających w okręgu nr. 55 (Mielec), które odbędą się w dniu 8 września 2013r. Zbigniew Kuraś (lat 48) jest właścicielem ekologicznego gospodarstwa rolnego w Złotnikach koło Mielca, zaangażowanym w działania na rzecz zachowania wartości kulturowych i przyrodniczych polskiej wsi oraz promocję rolnictwa ekologicznego i agroturystyki.

ZMARŁ JANUSZ ROŻEK
członek Rady Naczelnej SL"Ojcowizna" RP

O poranku w dniu 4 lipca 2013r. zmarł Janusz Rożek, ur.18.12.1921r. w Lublinie, żołnierz AK i BCH w latach 1942-45. Wiosną 1978 inicjator prowadzonej w okolicach Milejowa akcji przeciwko wprowadzeniu nowej ustawy emerytalnej dla rolników. W II 1978, przed wyborami do rad narodowych, kolporter ulotek ROPCiO i własnych plakatów z apelem o skreślanie wszystkich kandydatów oraz żądaniem wolnych wyborów. 5 II 1978, w dniu wyborów, na ręce przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej w Zalesiu złożył protest przeciwko łamaniu zasad ordynacji wyborczej. Szykanowany, skazany przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny za zakłócanie pracy komisji. W V 1978 sygnatariusz (z Edwardem Paczkowskim i Janem Skoczylasem) apelu do rolników o organizowanie się w obronie własnych interesów. Lider powołanego 30 VII 1978 (Tymczasowego) Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej. 20 IX 1978 współorganizator protestu przed urzędem gminy, rolników z okolic Milejowa, przeciwko szykanowaniu mieszkańców wsi. 30 X 1978 pobity na posterunku MO w Milejowie. Współpracownik czasopism „Rolnik Niezależny” i „Placówka” oraz Ośrodka Myśli Ludowej. W VIII 1979 sygnatariusz „Memoriału obywatelskiego w sprawie zmian w prawie wyborczym”, przygotowanego przez Komitet Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu. W III 1980, przed wyborami do Sejmu PRL, organizator w woj. lubelskim, chełmskim i zamojskim akcji ulotkowej wzywającej do bojkotu wyborów. Ukarany grzywną za odmowę usunięcia hasła antywyborczego, namalowanego na jego stodole. W latach 1980-81 założyciel NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" na terenie woj. lubelskiego i członek władz krajowych, internowany i więziony w stanie wojennym (wyrok 3-lata), współtwórca niezależnego ruchu ludowego - członek Konwentu Seniorów. W latach 1989 - 91 Poseł na Sejm RP, od 2008r. członek Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pogrzeb w gronie rodziny, przyjaciół i działaczy
ludowych odbył się w dniu 9 lipca b.r. na cmentarzu w Lublinie przy ulicy Lipowej.
Wieczne spoczywanie racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci !

OJCOWIZNA RP ZAREJESTROWANA
www.ojcowizna.agrarius.home.pl

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o ponownej rejestracji Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP, jako partii politycznej pod numerem EWP 327, z aktualnymi władzami Stronnictwa powołanymi na I Kongresie z 2012r. w Rzeszowie.W związku z nową rejestracją założony został nowy NIP 5170362963 i REGON 180982503, jak również w przygotowaniu jest nowa strona internetowa, która znajduje się pod adresem www.ojcowizna.agrarius.home.pl
Zapraszamy do jej odwiedzania i przesyłania uwag oraz przekazywania wsparcia na statutową działalność Ojcowizny RP.

PREZES OJCOWIZNY W MIELCU

Prezes SL"Ojcowizna" RP Kazimierz Chorzępa zaproszony został do Mielca celem wygłoszenia referatu na temat obozu NKWD w Trzebusce k/ Sokołowa Młp., gdzie w sierpniu 1944 r. więziono ok. 600 partyzantów Armii Krajowej spieszących na pomoc Powstaniu Warszawskiemu. Więzionych mordowano i grzebano potajemnie w lesie turzańskim położonym ok. 3 km od obozu.
Spotkanie na temat "Turza - Mały Katyń" odbyło się w sali Kany przy kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu w dniu 26 maja 2013 r. i wzięło w nim udział ponad 50 osób.
Prezes "Ojcowizny" RP zaprosił zainteresowanych na coroczną Mszę św. w intencji pomordowanych do Turzy k/ Sokołowa Młp., gdzie z udziałem kompanii honorowej Wojska Polskiego oddawany będzie hołd poległym patriotom wraz z apelem poległych i salwą honorową. Uroczystości w lesie turzańskim odbędą się 15 września br. o godz. 14.00.

OJCOWIZNA W OBRONIE TV TRWAM

Delegacja SL "Ojcowizna" RP z Kazimierzem Leśniakiem na czele uczestniczyła w manifestacji w Warszawie na Placu Zamkowym, w Święto Zesłania Ducha Św. /Zielone Światki/ w dniu 1#8211; demonstracja pod Pomnikiem Niepodległości w Rynku i Konferencja XXXIII rocznicy Porozumień Rzeszowsko ,
9 maja 2013r., w obronie TELEWIZJI TRWAM. W delegacji "Ojcowizny" wystąpiła kapela ludowa z Bliżyna /świętokrzyskie/, która grała i śpiewała popularne pieśni, patriotyczne, powstańcze i religijne.

PAMIĘCI OFIAR KATYNIA I SMOLEŃSKA
"Boże, jeśli my zapomnimy o Nich, Ty zapomnij o nas"

W dniu 14 kwietnia 2013r. w Biezdrowie, gm. Wronki w woj. wielkopolskim Grupa inicjatywna"Pamięć i Prawda" pod przewodnictwem inż. Jędrzeja Janickiego przy udziale SL "Ojcowizna" RP zorganizowała uroczystość patriotyczno-religijną odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Pamięci Ofiar Katynia i Smoleńska. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. pod przewodnictwem Proboszcza Ks. Stanisława Wawrzyniaka, a następnie odbył się Apel poległych i odczytanie nazwisk Ofiar Smoleńska z 10 kwietnia 2010r., zapalenie znicza, złożenie wieńców i wiązanek przez delegacje władz samorządowych i miejscowych szkół oraz organizacji patriotycznych z Wielkopolski. Przemówienia wygłosili zaproszeni goście : Adam Fedorowicz, prof.Stanisław Mikołajczak z UAM w Poznaniu, Wieńczysław Nowacki z SL"Ojcowizna" RP i Zenon Torz z Klubu "Gazety Polskiej" w Poznaniu.
Uczniowie miejscowego gimnazjum wykonali piękny program artystyczny. Uroczystość zakończyła się biesiadą i poczęstunkiem przygotowanym przez gospodynie w domu parafialnym. Pomnik w Biezdrowie jest trzecim miejscem w Wielkopolsce upamiętniającym pamięć ofiarom Katynia i Smoleńska. Tydzień wcześniej w dniu 7 kwietnia 2013r. ABp Senior T.Gulbinowicz poświęcił pomnik w Pępowie w dekanacie Krobia, zaś 29 września ubiegłego 2012 roku poświęcono pomnik w Kórniku k/Poznania.

POLICJA DEMONSTRUJE W USTRZYKACH DOLNYCH
17 marca 2013r.

„Pragnę oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta miłość zawsze stanowiła mocny filar, na którym opierała się narodowa tożsamość”. Jan Paweł II

Powyższe motto było inspiracją obchodów XXXII rocznicy strajków rolników i Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, których organizatorami w dniu 17.03.13r. w Ustrzykach Dolnych byli :
- Burmistrz Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne,
- Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Rzeszowie,
- Komisja ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich,
- Komitet Organizacyjny XXXII Rocznicy Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich.
Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Józefa Robotnika w Ustrzykach Dolnych, który został zalegalizowany na mocy podpisanego Porozumienia z 1981 roku. Po mszy św. odbyła się demonstracja - przemarsz ulicami Ustrzyk Dolnych - pod hasłem "W obronie polskiej ziemi przed wyprzedażą cudzoziemcom", a następnie delegacje instytucji państwowych (IPN, Policja), Posłów RP, Burmistrza Ustrzyk Dln., Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna"RP i sygnatariuszy Porozumień złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem Niepodległości w Rynku.
Konferencję w historycznej sali Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, gdzie w dniu 29 grudnia 1980 roku rozpoczął się strajk okupacyjny, otworzył Wieńczysław Nowacki. Interesujące referaty problemowe wygłosili:
- Dr Mariusz Krzysztofiński - IPN w Rzeszowie - "Abp. Ignacy Tokarczuk i niezależny ruch chłopski".
- Mgr. Janusz Szkutnik - "Ojcowizna w świadomości narodowej ",
- Mgr. Krzysztof Kamiński - " Dekalog rolnika na trudne czasy".
Wieńczysław Nowacki przedstawił natomiast działalność Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego w Obronie Polskiej Ziemi, który koordynuje protesty, demonstracje i pikiety w skali całego kraju. Skład Komitetu został ostatnio rozszerzony o Zbigniewa Gałę i Antoniego Grzebisza - organizatorów demonstracji w Krobii Wielkopolskiej przeciw budowie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, której budowa doprowadzi do zniszczenia kilku tysięcy gospodarstw rodzinnych.
W trakcie dyskusji odczytano treść "Apelu o jedność", który zebrani poparli i podpisali (bez sprzeciwu) w liczbie 36 osób (Apel poniżej). Charakterystyczną cechą obchodów był demonstracyjny udział umundurowanych przedstawicieli policji i tajnych służb, stanowiących obstawę demonstrantów oraz delegacji składających wiązanki kwiatów pod pomnikiem Niepodległości oraz uczestników konferencji w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych.

KOMUNIKAT
Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego w Obronie Polskiej Ziemi o manifestacji w Krobii Wielkopolskiej

W dniu 16 marca 2013r. w Krobii Wlkp. odbyła się manifestacja "STOP kopalni odkrywkowej Miejska Górka, Krobia, Poniec", której przebieg był następujący:
Godz. 12.00 uroczysta Msza Św. w kościele p.w. Św. Mikołaja w intencji od mieszkańców, aby nigdy nie powstała kopalnia odkrywkowa , a region rozwijał się tradycyjnie w oparciu o dziedzictwo poprzednich pokoleń.
Godz. 13.00 przemarsz na Rynek oraz wystąpienia organizatorów : przedstawiciela Stowarzyszenia "Nasz Dom", Burmistrza Krobii oraz zaproszonych gości; wręczenie na ręce parlamentarzystów petycji przeciw budowie kopalni węgla brunatnego.
Godz. 13.30 zakończenie manifestacji przejazdem ciągników rolniczych, samochodów i motocykli.
W demonstracji na Rynku w Krobii uczestniczyło 2, 5 tys. osób oraz ok. 300 pojazdów. Wśród zaproszonych gości do zebranych przemawiał, również przedstawiciel SL "Ojcowizna" RP Wieńczysław Nowacki, który ujawnił, że przewodniczącym Rady Nadzorczej firmy PAK Górnictwo sp. z o.o. realizującej koncesję na badanie złóż węgla brunatnego w tym regionie jest Zygmunt Solorz - Żak właściciel telewizji"Polsat".

APEL O JEDNOŚĆ Z USTRZYK DOLNYCH
17 marca 2013r.

My, sygnatariusze i uczestnicy strajków chłopskich z Ustrzyk Dolnych i Rzeszowa z 1981 roku, w XXXII rocznicę Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, apelujemy o jedność w obronie polskiej ziemi przed wyprzedażą cudzoziemcom.
Wydarzenia ostatnich miesięcy - coraz częściej organizowane protesty i manifestacje stawiają przed nami nowe wyzwania, albowiem sytuacja w naszej Ojczyźnie sprawia, że funkcjonowanie struktur państwa zostało zagrożone totalitarnym sprawowaniem władzy, co wymaga niezwłocznej zmiany.
Jesteśmy świadomi, że nikt za nas Polaków nie poprawi naszego losu, poziomu bytowania i rozwoju. Chodzi więc o to, by wszyscy uczciwi Polacy, podjęli trudny, ale konieczny wysiłek zorganizowania się po to, aby obronić Polskę od zagrożeń, które już zaczynają godzić w jej istnienie.
Nie pozwalajmy więc na : dalsze niszczenie naszej narodowości i suwerenności, likwidację patriotyzmu oraz ograniczanie wolności słowa, likwidację własności prywatnej, gdy nie sprawdził się komunizm, niszczenie rodziny, walkę z Kościołem Katolickim i religią chrześcijańską i zastępowanie jej religią uniwersalna, która w oczywisty sposób kończy się satanizmem.
Ponad wszystko, narodowym obowiązkiem jest obrona polskiej wsi i wspieranie rolników, bo rolnicy "Żywią i bronią", a historia pokazała, że przy groźbie zniszczenia państwa przez totalitarną władze, stać nas zewrzeć wszystkie siły, aby utrzymać Polskę, w której jesteśmy suwerenem, bez względu na to, czy się to komuś podoba, czy nie.
Nasza Ojczyzna potrzebuje dziś aktywnego udziału katolików świeckich w życiu publicznym, ludzi czystego sumienia i prawego serca, którzy swa postawą udowodnili, że Naród polski nie zginął.
Popieramy wszystkie protesty w obronie polskiej ziemi, przeciw wyprzedaży majątku narodowego i bogactw naturalnych, w trosce o przyszłość naszej Ojczyzny i przyszłych pokoleń naszych dzieci i wnuków, w myśl przyrzeczenia zawartego w preambule Konstytucji Polskiej Wsi będącej kontynuacją Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich :
"W imię Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej Jedynego. W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo żywnościowe kraju, przetrwanie i rozwój Narodu Polskiego, mając świadomość i dowody na to, że odwieczni wrogowie Polski jawnie i bezkarnie burzą fundamenty Kościoła Katolickiego, Narodu Polskiego i Państwa Polskiego,
My praojcowie stanu chłopskiego - wolni kmiecie polscy i ich potomkowie, spadkobiercy ojcowizny, stajemy jak nasi ojcowie - w obronie Ojczyzny, która jest w niebezpieczeństwie. Tak nam dopomóż Bóg ! "
Podpisali :
- Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP,
- Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi
- Sygnatariusze i uczestnicy strajków i Porozumień Reszowsko-Ustrzyckich :
Antoni Kopaczewski, Kazimierz Chorzępa, Wieńczysław Nowacki, Jan Karuś, Wiesław Procyk, Jerzy Jankowski, Kazimierz Hesko-Kołodziński, Marian Pałasz, Janusz Szkutnik, Jarosław Śliwiński, Tadeusz Żyłka, Jan Kudła, Zbigniew Kuraś Stanisław Superson, Kazimierz Leśniak, Jan Kot, Czesław Kot, Roman Sroka, Jan Józef Cynk, So#8222;Nasz DziennikOjcowiznałtys Dominik, Henryk Szuban, Anna Martyńska, Eugeniusz Martyński, Jan Wojtowicz, Józef Serafin, Czesław Pieczonka, Andrzej Pieczonka, Zbigniew Zieliński, Tadeusz Szyfner, Jan Ożóg, Bogdan Jarecki, Piotr Natanek, Maria Mioduszka, Krzysztof Kamiński, Bogdan Rzońca -Poseł RP
Bogdan Cichy - Klub "Gazety Polskiej" w Jarosławiu.

OGÓLNOPOLSKI KOMITET PROTESTACYJNY
w OBRONIE POLSKIEJ ZIEMI

W dniu 17 lutego 2013r. w XXXII rocznicę strajków Rzeszowsko-Ustrzyckich ukonstytuował się Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi z siedzibą w Rzeszowie celem koordynacji protestów w całym kraju zapoczątkowanych w Szczecinie w grudniu ub.r. w sprawie zakazu wyprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom.
W skład Komitetu wchodzą sygnatariusze i uczestnicy strajków chłopskich w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie oraz przedstawiciele komitetów protestacyjnych z różnych regionów Polski
Komitet ma charakter otwarty, a jego skład będzie poszerzany o przedstawicieli terenowych komitetów protestacyjnych za zgodą dotychczasowych członków.
Pełnomocnikiem OKPwOPZ wybrany został Wieńczysław Nowacki - członek Komisji d/s Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, zaś na sekretarza powołano Zbigniewa Kurasia.
Adresem do kontaktów z Komitetem jest siedziba Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP w Rzeszowie przy ul. Piłsudskiego 8-10, Tel. 177725604, Tel.kom.513 283 345, e-mail : slojcowizna@wp.pl
Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi utworzyli : Wieńczysław Nowacki, Kazimierz Chorzępa, Antoni Kopaczewski, Stanisław Superson, Marian Pałasz, Zbigniew Kuraś, Maciej Kublikowski, Leszek Murzyn, Stanisław Dudek, Jan Piwowarski, Aleksander Szura.

Powołanie OKPwOPZ poparli uczestnicy Konferencji XXXII rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich w Rzeszowie w dniu 17.02.13r. w uchwale podpisanej przez 152 osoby.

OGÓLNOPOLSKI KOMITET PROTESTACYJNY
w OBRONIE POLSKIEJ ZIEMI

W dniu 17 lutego 2013r. w XXXII rocznicę strajków Rzeszowsko-Ustrzyckich ukonstytuował się Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi z siedzibą w Rzeszowie celem koordynacji protestów w całym kraju zapoczątkowanych w Szczecinie w grudniu ub.r. w sprawie zakazu wyprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom.
W skład Komitetu wchodzą sygnatariusze i uczestnicy strajków chłopskich w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie oraz przedstawiciele komitetów protestacyjnych z różnych regionów Polski
Komitet ma charakter otwarty, a jego skład będzie poszerzany o przedstawicieli terenowych komitetów protestacyjnych za zgodą dotychczasowych członków.
Pełnomocnikiem OKPwOPZ wybrany został Wieńczysław Nowacki - członek Komisji d/s Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, zaś na sekretarza powołano Zbigniewa Kurasia.
Adresem do kontaktów z Komitetem jest siedziba Stronnictwa Ludowego w prawie wyborczym doprowadzi do zniszczenia kilku tysięcy gospodarstw rodzinnych.
W trakcie dyskusji odczytano treść zumień Rzeszowsko-Ustrzyckich powołana została Komisja d/s Realizacji Porozumień reprezentująca przedstawicielstwo "legalnie działających organizacji rolników" celem realizacji podpisanych Porozumień oraz rozwiązywania innych wyłaniających się problemów dotyczących wsi i rolnictwa.
W zakresie powyższego punktu 3 złamaniem zapisów Porozumień jest brak : ustawowych regulacji dot. gospodarstwa rodzinnego, co jednocześnie stanowi naruszenie art. 21 Konstytucji RP, uciążliwe przepisy utrudniające sprzedaż bezpośrednią produktów żywnościowych wytworzonych w gospodarstwie rolnym, instalowanie ferm wiatrowych na terenach wiejskich bez zgody społeczności lokalnych, wprowadzanie do obrotu szkodliwych dla zdrowia i życia nasion genetycznie modyfikowanych GMO oraz ograniczanie wolności słowa katolików świeckich poprzez odmowę miejsca na multipleksie cyfrowym dla Telewizji "TRWAM".
Jednocześnie, wobec szkodliwości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) poddajemy pod rozwagę polskich rolników decyzję o bojkocie najbliższych wyborów do parlamentu Europejskiego.
W związku z powyższym, w sytuacji coraz liczniejszych protestów rolników w różnych regionach Polski, celem koordynacji działań w obronie interesu państwowego i narodowego powołujemy w dniu dzisiejszym OGÓLNOPOLSKI KOMITET PROTESTACYJNY w OBRONIE POLSKIEJ ZIEMI, który ukonstytuuje się w dniu 17 lutego 2013r. w Rzeszowie w trakcie Konferencji XXXII rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich.

- Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP - Prezes Honorowy Antoni Kopaczewski,
- Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników - Kazimierz Chorzępa,
- Komisja d/s Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich - Wieńczysław Nowacki,
- NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" Woj. Podkarpackiego - Jan Karuś,
- Komitet Obrony Polskiej Ziemi "Placówka" - Jan Piwowarski,
- Stowarzyszenie Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzna - Stanisław Superson

DEMONSTRACJA "OJCOWIZNY" W RZESZOWIE

W dniu 14 lutego 2013r. /czwartek/ o godz. 12.30 przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 odbyła się demonstracja pod hasłem zawartym na transparentach "STOP wyprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom". W pikiecie wzięło udział 56 osób z następujących organizacji: "Ojcowizna" RP, Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników, NSZZ RI "Solidarność" i Stowarzyszenie Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny. Delegacja w składzie Wieńczysław Nowacki, Stanisław Superson i Aleksander Szura została przyjęta przez Wojewodę Podkarpackiego i złożyła rezolucję skierowaną do Premiera RP, w której zawarte zostały przyczyny powołania Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego w Obronie Polskiej Ziemi.

PIKIETA "OJCOWIZNY" W POZNANIU

W dniu 21 stycznia 2013r. /poniedziałek/ w godz. 11.00 - 12.00 przed Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu przy Al.Niepodległości 16/18 odbyła się pikieta przeciwko wyprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom. Demonstracja zgromadziła ok. 60 osób z terenu Wielkopolski, a zorganizowana została przez Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP przy współpracy NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" i Stowarzyszenia "Placówka" oraz Klubu "Gazety Polskiej" z Poznania. W imieniu uczestników pikiety do Premiera RP za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego złożona została petycja dot. zakazu wyprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom, którą podpisali Ryszard Majewski i Wieńczysław Nowacki. W demonstracji uczestniczył Poseł RP Tadeusz Dziuba. "Ojcowizna" z udziałem innych organizacji patriotycznych i narodowych zaplanowała demonstracje w innych miastach Polski. Elementem tych demonstracji jest wywieszanie flag narodowych w gospodarstwach wiejskich celem zwrócenia uwagi na problem obrony ojcowizny poprzez odmowę sprzedaży cudzoziemcom ziemi rolniczej z gospodarstw indywidualnych.

KS.ABP IGNACY TOKARCZUK NIE ŻYJE

W dniu 29 grudnia 2012r. o godz. 9.30 w Domu Biskupim w Przemyślu zmarł Jego Ekscelencja Ks.Abp Senior Ignacy Tokarczuk. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 02 stycznia 2013r. o godz. 11.00 w Archikatedrze Przemyskiej. Wieczny Odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci !
Zarząd Krajowy Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP

WIEŚ POLSKA W OBRONIE OJCOWIZNY
Krasiczyn, 9 grudnia 2012r.

W dniu 9 grudnia 2012r. minęła 30-rocznica powołania Duszpasterstwa Rolników i powstania Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników.
Organizatorami obchodów byli :
- Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie,
- Gminny Ośrodek Kultury w Krasiczynie,
- Komitet Organizacyjny w squot;OJCOWIZNYkładzie: Katarzyna Bielańska, Kazimierz Chorzępa, Eugeniusz Martyński, Wieńczysław Nowacki, Henryk Suchora, Karol Teliga, Robert Turski.
We Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem Ks. Prałata Stanisława Bartmińskiego w kościele św.Marcina w Krasiczynie w intencji polskich rolników i ich rodzin wzięły udział delegacje i poczty sztandarowe Związku "Solidarności" Rolników Indywidualnych i Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP. W trakcie mszy św. odczytany został list Metropolity Przemyskiego Ks.Abp Józefa Michalika do organizatorów obchodów i konferencji, który napisał : "Pragnę przesłać życzenia owocnych obrad podczas konferencji poświęconej 30 rocznicy spotkań duszpasterskich rolników i 30 rocznicy powstania Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników, jak również wyrazić nadzieję, że to spotkanie przyczyni się do dowartościowania ciężkiej pracy rolników oraz roli rolnictwa w dzisiejszych, trudnych czasach dla polskiej wsi." Modlono się również za zdrowie Ks. Abp Seniora Ignacego Tokarczuka oraz zmarłych duszpasterzy i działaczy niezależnego ruchu ludowego : Ks. Prałata Adama Sudoła, Płk. Józefa Teligę i Józefa Ślisza.
Następnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasiczynie odbyła się konferencja prowadzona przez współzałożycieli Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników i inicjatorów spotkań duszpasterskich sprzed 30 lat Kazimierza Chorzępę i Wieńczysława Nowackiego. Referaty wygłosili :
Dr Mariusz Krzysztofiński (IPN O/Rzeszów) - "Arcybiskup Ignacy Tokarczuk i niezależny ruch chłopski" i Mgr. Małgorzata Gliwa (IPN O/Rzeszów)-"Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników w Polsce południowo-wschodniej".
W trakcie dyskus
 

Strajki chłopskie w Rzeszowie i Ustrzykach 1981 w fotografi

Msza św..Od lewej:Mieczysław Barlewicz, Zbigniew Biesiadecki, syn Kazimierza Kołodzińskiego, (najmłodszy strajkowicz)

Msza św. odprawiana przez ks.Stanisława Bełzę

Rolnicy przenoszą krzyż z okupowanego budynku do kościolą farnego

 

Narada Ogólnopolskiego Komitetu Strajkow w Ustrzykach Dolnych

Funkcjonariusze Służby Bezp. z grupą szturmową po opanowaniu pomieszczenia z teleksem 12.02.1981r..