STRONNICTWO LUDOWE OJCOWIZNA

OJCOWIZNA

AKTUALNOŚCI

ZABRAKŁO "KRZYŻY WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI"
DLA DZIAŁACZY "OJCOWIZNY" Z USTRZYK DOLNYCH

W dniu 17 kwietnia 2016r. na Konferencji w Ustrzykach Dolnych zorganizowanej przez "Ojcowiznę" RP w XXXV rocznicę strajków rolników zakończonych podpisaniem historycznych Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich zaplanowane było wręczenie odznaczeń państwowych "Krzyży Wolności i Solidarności" przyznanych przez Prezydenta RP na wniosek IPN dla 20 osób, w tym uczestników strajków z 1980/81 i sygnatariuszy Porozumień. Do wręczenia odznaczeń z przyczyn technicznych jednak nie doszło, albowiem do Ustrzyk Dolnych nie dotarł reprezentant Prezydenta RP, ani przedstawiciel Prezesa IPN. Do Komitetu Organizacyjnego natomiast list przysłał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, który w całości publikujemy poniżej.

Warszawa, 17 kwietnia 2016r.

Drodzy uczestnicy Konferencji w Ustrzykach Dolnych !

Na trudnej drodze do wolności do wolności naszej Ojczyzny, wywalczonej pod sztandarami ,, Solidarności", chłopi polscy zapisali piękne karty, które nie mogą być zapomniane przez obecne i następne pokolenia Polaków. Dlatego z wielkim uznaniem odnoszę się do wszelkich starań oraz inicjatyw służących upamiętnianiu wydarzeń sprzed 35 lat, kiedy to zdesperowani, ale jakże odważni rolnicy Podkarpacia przystąpili do strajków w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie, zakończonych podpisaniem historycznych porozumień z władzami PRL. Przekazuję serdeczne pozdrowienia uczestnikom rocznicowych obchodów, zwłaszcza zasłużonym działaczom niezależnego ruchu chłopskiego, uczestnikom strajków i sygnatariuszom Porozumień Rzeszowsko - Ustrzyckich.
Przeciwko komunistycznej władzy wystąpili chłopi, niezależni gospodarze, których miłość do ziemi oraz przywiązanie do religii katolickiej należały do podstawowych wartości cenionych przez wieki. Rządy sprawowane w Polsce, w imieniu Kremla , walczyły z tymi wartościami zaciekle przy użyciu całego aparatu represji. Strajki chłopskie w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie wpisały się w walkę ,,Solidarności" o wolną i sprawiedliwą Polskę postulatami, o których trzeba pamiętać. Dominowały żądania równych praw dla rolników i mieszkańców miast , poprawy bytu materialnego rodzin rolniczych oraz zagwarantowania trwałej własności ziemi. W tamtejszej rzeczywistości na szczególny podziw zasługują postulaty dotyczące wolności religii i Kościoła, objętego zakazem budowania nowych świątyń, opieki duszpasterskiej w wojsku i więzieniach.
Opór strajkujących chłopów, nieustępliwe, zorganizowane działania niezależnego ruchu ludowego zmusiły władze PRL do podpisania niechcianych porozumień. W tej walce nie byłoby zwycięstwa bez potężnego wsparcia duszpasterzy naszego Kościoła, na czele z niezłomnym arcybiskupem Ignacym Tokarczukiem.
Podczas rocznicowych uroczystości zostaną wręczone Krzyże Wolności i Solidarności, przyznane przez Prezydenta RP. Serdecznie gratuluję odznaczonym osobom, tym których zasługi na rzecz suwerenności Polski zostały w ten sposób docenione.
Dziękuję uprzejmie za zaproszenie Komitetowi XXXV Rocznicy Porozumień Rzeszowsko - Ustrzyckich. Z powodu licznych obowiązków służbowych nie mogę przybyć do Ustrzyk Dolnych . Podpisał:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel

REZOLUCJA Z USTRZYK DOLNYCH
17 kwiecień 2016r.

Prezydent RP Andrzej Duda
Premier RP Beata Szydło

My, niżej podpisani, uczestnicy Konferencji w Ustrzykach Dolnych w dniu 17 kwietnia w XXXV rocznicę Porozumień Rzeszowsko - Ustrzyckich, w tym sygnatariusze i uczestnicy strajków rolniczych z 1981 r. , wyrażamy stanowczy protest przeciwko skandalicznej ingerencji tzw. Parlamentu Europejskiego w wewnętrzne sprawy Polski.
Podstępem i przemocą wrogowie Polski niszczą nasz ład moralny i narodowy, w który zostaliśmy wyposażeni przez naszych przodków, wprowadzając nas do kręgu cywilizacji chrześcijańskiej 1050 lat temu, poprzez przyjęcie Chrztu Polski.
Aktualnie Naród Polski zawierzył rządzącym, że wszelkie reformy w państwie będą prowadzone zgodnie z tysiącletnią tradycją w duchu katolickim i patriotycznym. W szczególności bezcennym dobrem narodowym jest nasza ziemia, w której obronie stawali nasi ojcowie i dziadowie oddając krew i życie w obronie Ojczyzny.
Przypominamy, że Polska rzeczywistość gospodarcza i społeczna wywodzi się i opiera o strukturę wielopokoleniowych gospodarstw rodzinnych i celem przeciwstawienia się zagrożeniom naszej suwerenności, koniecznym jest w szczególności wstrzymanie wyprzedaży polskiej ziemi i bogactw naturalnych obcokrajowcom.
Apelujemy do Prezydenta RP o niezwłoczne podpisanie ustawy o ustroju rolnym i obrocie ziemią, aby te regulacje prawne weszły w życie przed !-maja 2016 r. i zapoczątkowały proces wprowadzania w życie konstytucyjnych gwarancji określonych w art. 23 Konstytucji RP, a dotyczących stabilności ustroju rolnego i trwałości gospodarstwa rodzinnego.
W tym zakresie apelujemy do władz RP o zabezpieczenie stanu posiadania polskich rolników poprzez uchwalenie ustawy o gospodarstwie rodzinnym na fundamencie polskiego ustroju rolnego, a nie w oparciu o dyrektywy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.
Przedkładając nasze racje nad siłę władzy ze swej strony prezentujemy KONSTYTUCJĘ POLSKIEJ WSI, stanowiącej kontynuację Porozumień Rzeszowsko - Ustrzyckich, jako wzoru myślenia o przyszłości naszej Ojczyzny, polskiej ziemi, a także troski o pomyślność przyszłych pokoleń Polaków. Podpisały: 52 osoby

- Stronnictwo Ludowe ,,Ojcowizna"RP,
- Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi,
- Sygnatariusze i uczestnicy strajków w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie :
Wieńczysław Nowacki, Jerzy Jankowski, Katarzyna Bielańska, Wiesław Procyk, Władysław Moskalik, Kazimierz Hesko-Kołodziński, Marian Pałasz, Kazimierz Chorzępa,
Józefa Tylek, Paweł Jakubiec, Robert Turski, Jan Kot, Czesław Kot, Roman Sroka, Tadeusz Szymczakiewicz, Zdzisław Leśniak, Kazimierz Leśniak, Józef Serafin, Zbigniew Zieliński, Zbigniew Kuraś, Tadeusz Szyfner, Stanisław Superson, Jarosław Śliwiński, Jan Kudła, Józef Kusz, Anna Martyńska, Eugeniusz Martyński, Zofia Szuban, Andrzej Kaczorowski, Benedykt Popek, Jan Wojtowicz, Adam Król, Czesław Pieczonka, Lesław Pieczonka, Józef Zazula, Antoni Surdyka, Jan Józef Cynk, Jacek Nosal, Tadeusz Żyłka, Jan Ożóg, Bogdan Jarecki, Jan Pitera, Józef Czopik, Anna Sączawa, Radosław Sel, Stanisław Mazur, Witold Kozioł, Marek Tenerowicz, Teresa Kawka, Andrzej Stachyrak, Władysław Pałasz, Wiesław Kwiatkowski.

Adres do kontaktów : Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP
ul. Piłsudskiego 8-10, 35-074 Rzeszów, Tel. 513 283 345

ZAPROSZENIE DO USTRZYK DOLNYCH
XXXV rocznica strajków Ustrzycko-Rzeszowskich
17 kwiecień 2016r. Ustrzyki Dolne

„Pragnę oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta miłość zawsze stanowiła mocny filar, na którym opierała się narodowa tożsamość” Św. Jan Paweł II.

PATRONAT HONOROWY : MARSZAŁEK SEJMU RP MAREK KUCHCIŃSKI

- Starosta Powiatu Ustrzyki Dolne,
- Burmistrz Ustrzyk Dolnych,
- Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Rzeszowie,
- Komisja d/s Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich,
- Komitet Organizacyjny XXXV Rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich,

mają zaszczyt zaprosić na
XXXV Rocznicę Porozumień Rzeszowsko - Ustrzyckich
w Ustrzykach Dolnych

17 kwiecień 2016r., /niedziela/, godz.11.30

1. Msza św. koncelebrowana w Kościele P.w. Św. Józefa w Ustrzykach Dolnych, ul. Gombrowicza 10, (godz. 11.30).
2. Przemarsz pod Pomnik Niepodległości w Rynku i złożenie kwiatów.(godz. 13.00).
3. Konferencja XXXV Rocznicy Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich z udziałem młodzieży i pocztów sztandarowych szkół ponadpodstawowych z Ustrzyk Dolnych
sala sesyjna Urzędu Miasta i Gminy, ul. Kopernika 1 (godz. 13.30).
4. Otwarcie konferencji i powitanie gości – Marian Pałasz, Wieńczysław Nowacki.
5. Wystąpienia programowe :
- Dr Marcin Bukała (IPN) - "Strajki chłopskie w Ustrzykach i Rzeszowie z perspektywy 35 lat".
- Dr Mariusz Krzysztofiński (IPN) - "Abp Ignacy Tokarczuk i niezależny ruch chłopski".
- Prof. dr hab. Ryszard Henryk Kozłowski - "Odzyskać co straciliśmy, zachować co posiadamy".
- Wieńczysław Nowacki – „Konstytucja Polskiej Wsi w obronie ojcowizny”.
Przerwa na posiłek
6. Poezja patriotyczna – Kazimierz Józef Węgrzyn.
7. Wystąpienie Dr Dariusza Iwaneczko - Dyrektora IPN w Rzeszowie.
8. Wręczenie odznaczeń państwowych przyznanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski.
9. Podziękowanie w imieniu odznaczonych.
10. Dyskusja plenarna, świadectwa i relacje.
11. Przyjęcie dokumentów końcowych.
Zakończenie (godz. 17.00)

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Wieńczysław Nowacki (przewodniczący), Kazimierz Chorzępa, Jan Józef Cynk, Ks. Franciszek Kołodziej, Czesław Kot, Zbigniew Kubat, Józef Kusz, Zdzisław Leśniak, Leszek Murzyn, Renata Nowak, Marian Pałasz, Roman Sroka, Stanisław Superson, Antoni Surdyka, Tadeusz Szymczakiewicz, Jarosław Śliwiński

KOMISJA D/S REALIZACJI POROZUMIEŃ RZESZOWSKO - USTRZYCKICH

Katarzyna Bielańska, Antoni Bała, Kazimierz Chorzępa, /pełnomocnik/, Józef Czopik, Grzegorz Górniak, Jerzy Jankowski, Jan Karuś, Kazimierz Leśniak, Stanisław Majdański, Wieńczysław Nowacki, Wiesław Procyk, Czesław Pieczonka, Henryk Suchora,

Adres do kontaktów:
Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP
Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8 -10, tel.177725604, tel. kom. 513 283 345
e-mail: slojcowizna@wp.pl

KOMITET HONOROWY:

1. Jan Antoł - Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, V-Przewodniczący Prezydium NSZZ RI „Solidarność” w 1981r., Geotermia Podhale, Bańska Niżna, gm. Szaflary,
2. Ks. Prałat Stanisław Bartmiński - Duszpasterstwo Rolników w Krasiczynie k/Przemyśla,
3. Jan Beszta - Borowski – OKOR Białystok, rolnik, b.Poseł RP, Uhowo, gm. Łapy,
4. Prof. Adam Biela - Ogólnopolskie Forum Stowarzyszeń Uwłaszczeniowych, KUL Lublin,
5. Ks. Prof. Henryk Borcz - Wykładowca Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Przemyślu, Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Przemyślu,
6. Katarzyna Bielańska – Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich,Gm.Mogilany,Kraków,
7. Prof. dr hab. Aleksander Bobko – Senator RP,b. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie,
8. Jerzy Gnieciak – Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” woj. opolskiego, przedsiębiorca,
9. Andrzej Gwiazda - Sygnatariusz Porozumienia Gdańskiego z sierpnia 1980r., Gdańsk,
10.Ks. Jan Jakubowski – Założyciel Bractwa Trzeźwości w Soninie k/ Łańcuta,
11.Prof.dr hab.inż.Antoni Jarosz – Założyciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu,
12.Ks. Dziekan Ireneusz Juszczyński - Duszpasterstwo Rolników w Brześciu Kujawskim,
13.Jan Karuś – Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, rolnik, Gm. Rokietnica,
14.Ks. Proboszcz Franciszek Kołodziej - Uczestnik strajków chłopskich w 1981r., Rzeszów,
15.Kazimierz Kołodziński - Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, nauczyciel, Ustrzyki,
16.Maria Kopaczewska – Członek Stowarzyszenia Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny,
17.Ks. prof. dr hab. Stanisław Koczwara – Wykładowca Instytutu Teologicznego, Wilno,
18.Prof. Ryszard Henryk Kozłowski - Politechnika Krakowska, Polska Geotermia, Kraków,
19.Stanisław Krasoń - Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej, Łowisko,
20.Genowefa Magdziarz -Wielkopolski Komitet Oporu Rolników, Żerniki, gm. Oborniki Wlkp,
21.Ryszard Majewski – Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Wielkopolska, Przewodniczący Komitetu Obrony Polskiej Ziemi „Placówka”, inżynier - rolnik Goślinowo, gm. Gniezno,
22.Ludwik Pełka - Konwent Seniorów Niezależnego Ruchu Ludowego, Sokołów Młp.,
23.Janina Piekarz - Komitet Obrony Cukrowni i Polskiej Ziemi w Łosiowie, woj. opolskie,
24.Wiesław Procyk – Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, rolnik, Gm. Ustrzyki Dln.,
25.Prof. dr hab. Paweł Soroka – Polskie Lobby Przemysłowe, Uniwersytet Kielecki, Kielce,
26.Andrzej Stadnicki - OKOR Dolny Śląsk, przedsiębiorca, Osola, gm. Oborniki Śląskie,
27.Janusz Szkutnik – współorganizator strajków Ustrzycko-Rzeszowskich, członek Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników, Stowarzyszenie „Solidarność Walcząca”, Rzeszów,
28.Inż. Karol Teliga - OKOR Mazowsze, Prezes Polskiego Towarzystwa Biomasy, Warszawa,
29.Stefan Żebrowski – Senior Ruchu Ludowego, Doradca Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna”RP.

PATRONAT MEDIALNY:
- „Nasz Dziennik”

DEKLARACJA WSPÓŁDZIAŁANIA UGRUPOWAŃ PATRIOTYCZNYCH I NARODOWYCH
Poznań, 9 kwiecień 2016r.

W obecnej sytuacji, 1050 rocznicy Chrztu Polski, nasza Ojczyzna potrzebuje aktywnego udziału katolików świeckich w życiu publicznym, ludzi czystego sumienia i prawego serca, którzy swoją patriotyczną postawą udowodnią, że Naród Polski nie zginął.
Tylko tacy ludzie są w stanie zorganizować się do kolejnego wysiłku w pracy dla dobra wspólnego Narodu i Państwa Polskiego.
Propozycja współdziałania odnosi się do związków zawodowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, partii i stronnictw o rodowodzie ludowym, patriotycznym i narodowym, a nade wszystko do obywateli, którzy maja na uwadze dobro Polski.
Apelujemy o jedność działania, współpracę programową i organizacyjną do wyłonienia reprezentacji Narodu w ponownych wyborach samorządowych i parlamentarnych i odbudowanie siły politycznej wywodzącej się z tradycji ludzi kochających polską wieś i z niej czerpiących swój rodowód.
Niech miarą zaangażowania w dzisiejszą rzeczywistość będą słowa Wincentego Witosa, że w najtrudniejszych czasach polska wieś zachowała trzy nadrzędne dla naszej Ojczyzny wartości: wiarę, ziemię i narodowość.
Wierzymy w głęboki sens deklarowanej współpracy, albowiem działając wspólnie możemy odnieść sukces. W sztafecie pokoleń dziś my i organizacje, które reprezentujemy podejmują trud starań o Wolną Polskę i bierzemy za to pełną odpowiedzialność.
Jednocześnie udzielamy pełnego poparcia Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie i Rządowi Premier Beaty Szydło. Doceniając wysiłki ustawowych rozwiązań dotyczących wstrzymania wyprzedaży polskiej ziemi i bogactw naturalnych obcokrajowcom, zwracamy uwagę na potrzebę ustawowej regulacji dotyczącej ustroju rolnego, poprzez uchwalenie ustawy o gospodarstwie rodzinnym.
Ponadto, proponujemy projekt budowy innowacyjnej gospodarki w Wielkopolsce, opartej na odnawialnych zasobach energii wód geotermalnych oraz gorących skał, a nie na projekcie szkodliwej eksploatacji węgla brunatnego, bądź kosztownej energii jądrowej, albowiem niezależność energetyczna państwa, to też suwerenność.
Podpisali:
- Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP - Wieńczysław Nowacki
- Przymierze Narodu Polskiego - Prof. dr hab. Ryszard Henryk Kozłowski
- NSZZ RI "Solidarność" Wielkopolska - Ryszard Majewski
- Komitet Obrony Polskiej Ziemi "Placówka" - Leszek Musiał
- Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi - Zbigniew Gała
- Stowarzyszenie Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny - Stanisław Superson
- Stowarzyszenie Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie - Leszek Murzyn
- Ruch Kontroli Wyborów - Ruch Kontroli Władzy - Janusz Szczęsny
- Stowarzyszenie "Stop wiatrakom w Wielkopolsce" - Magdalena Wróblewska
- Redakcja Wolna - Polska - Zbigniew Rutkowski
- Stowarzyszenie Pomocy Eksmisyjnej - Robert Popiółkowski
- Polska Patriotyczna - Zdzisław Jankowski
- Związek Zawodowy Rolnictwa "Ojczyzna"RP - Obrona Konieczna - Piotr Trznadel
- Wielkopolski Związek Ogrodników - Stefan Sytlak
- Związek Zawodowy Rolnictwa "Samoobrona" - Józef Juszkiewicz.

"KRZYŻE WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI" DLA DZIAŁACZY "OJCOWIZNY"RP
Konferencja w Poznaniu, 9 kwiecień 2016r.

W dniu 9 kwietnia 2016r. z inicjatywy "Ojcowizny" RP oraz "Solidarności" Rolników Indywidualnych Wielkopolska i Stowarzyszenia KOPZ "Placówka"odbyła się Konferencja, na której Prezes IPN Łukasz Kamiński wręczył odznaczenia państwowe "Krzyże Wolności i Solidarności" przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski.
Na wniosek poparty przez Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP odznaczeni zostali : Genowefa Magdziarz i Leszek Dąbrowski z Gminy Oborniki Wlkp., Maciej Małecki i Lech Zięta z Gminy Kórnik, Andrzej Michalszczak z Gminy Zbąszyń, Zbigniew Gała z Gminy Krobia i Bogdan Lipowicz z Poznania. Odznaczenia przyznane dla Ryszarda Majewskiego, Dionizego Adamczyka i Edwarda Fingera wręczone zostaną w innym terminie.
W części konferencyjnej listy od Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego przedstawił Ryszard Majewski. Następnie referaty wygłosili :
- Wieńczysław Nowacki - "Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie i co z tego wynikło",
- Gabriel Janowski - Początki tworzenia się i organizowania NSZZ RI "Solidarność",
- Prof. dr hab. inż.Ryszard Henryk Kozłowski - "Niezależność energetyczna państwa, to też suwerenność",
- Przemysław Zwiernik (IPN) - "SB, a Solidarność Rolnicza w Wielkopolsce, w dokumentach IPN"
Konferencja poprzedzona została Mszą Św. w intencji rolników i suwerennej Ojczyzny w kościele P.w. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry w Poznaniu, w trakcie której wystąpił chór "Castellum Cantas" z Kórnika. Następnie przy dźwiękach młodzieżowej orkiestry dętej im. J.Zielińskiego ze Śremu odbył się przemarsz ponad 200 uczestników uroczystości przez centrum Poznania i składanie kwiatów pod pomnikami : Ofiar Smoleńska 2010r., Poznańskiego Czerwca 1956 oraz Żołnierzy Niezłomnych.Konferencja odbyła się w 35 rocznicę Zjazdu Zjednoczeniowego związków rolniczych w Poznaniu w 1981r., który zapoczątkował powstanie NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność". Konferencja zakończyła się ogłoszeniem deklaracji współpracy ugrupowań patriotycznych i narodowych podpisanej przez 15 organizacji. (tekst powyżej).

Adres do kontaktów :
- Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP Zarząd Wielkopolski
60-743 Poznań, ul. Limanowskiego 7 lok.4, tel. 513 283 345

ALLELUJA ! JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ !

Niech Zmartwychwstały Pan udziela Wam wszelkich łask, a nade wszystko, abyście wśród trosk niełatwego, codziennego życia zaczerpnęli siłę z wiary w Chrystusa, która rodząc nadzieję pozwoli pokonać wszelkie trudy i zagrożenia w naszej ojczyźnie.

LIST OTWARTY DO PREZYDENTA, PREMIERA, SEJMU I SENATU RP
z okazji XXXV Rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich 1981-2016
POLSKA MOŻE BYĆ POTĘGĄ GOSPODARCZĄ
Streszczenie projektu
prof. zw. dr hab. inż. Ryszarda Henryka Kozłowskiego

Aby wypełnić powyższy postulat muszą być spełnione następujące warunki:
- Stworzyć własną energetykę, przetwarzającą energię taniej niż pozyskiwanie jej z importu, z własnych zasobów węgla lub w oparciu o energetykę jądrową (obecne zadłużenie wyklucza takie inwestycje). Wykorzysta własny potencjał zasobowy i intelektualny do stworzenia nowoczesnej gospodarki. Zmieni panujące tendencje do planowania odgórnego na planowanie oddolne, co wyzwoli inicjatywę społeczną. Przygotowuje wariantowe plany zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz rozwoju kulturowego Polski.
- Parlament Polski powinien, w jak najszybszym czasie, zająć się problematyką odnawialnych zasobów energii i uchwalić odpowiednią ustawę o racjonalnym ich wykorzystaniu zgodnie z potrzebami społecznymi. Wbrew utartym poglądom, stosowanym przez ,,pseudospecjalistów”, że wszystko musi być w Polsce tak samo rozwiązywane jak średnio w Unii Europejskiej, przyroda niewiele robi sobie z tych ekspertów. Polska ma inne warunki geologiczne i energetyczne, co widać na mapach opracowanych przez Unię Europejską.
Przedstawiony projekt jest ofertą budowy w Polsce innowacyjnej gospodarki opartej na odnawialnych zasobach energii wód geotermalnych oraz gorących skał, których potencjał jest tak wielki, że możemy dogonić kraje stojące wyżej gospodarczo, w stosunkowo krótkim czasie, likwidując przy okazji smog, który wg. WHO przyczynia się do przedwczesnej śmierci 45 tys. rodaków rocznie. Pod obszarem Polski mamy 6687 km3 wód geotermalnych (co odpowiada objętości wody zawartej w 2,5 morzach bałtyckich). W wodach tych o temp. Od 30 do 200ºC zawarta jest energia cieplna, równoważna 34 mld ton ropy naftowej. Energia gorących skał do głębokości 10 km, jest trzy krotnie większa. Zasoby te mogą być wykorzystane w ciepłownictwie (zastępując w ekspresowym czasie 75% ciepła, które otrzymujemy spalając węgiel) oraz w opracowanych projektach wykonawczych elektrociepłowni geotermalnych i geotermicznych. Proponujemy, zgodnie z tendencjami światowymi, budowę energetyki rozproszonej, w postaci ok. 200 wspomnianych jednostek energetycznych. W okresie powojennym wykonano w Polsce 6 tys. otworów wiertniczych głębokich, z których po dokonanej analizie, może być wykorzystanych przy budowie energetyki rozproszonej, ok. 50%, czyli 3 tys. (oszczędności wyniosą wtedy ok. 90 mld PLN).
Przy maksymalnej dotacji (wynoszącej 50 mln euro) otrzymanej dla realizacji projektu w ,,Programie Infrastruktura i Środowisko, można zbudować w przewidywanym okresie 3 – lat, jedną pilotażową elektrociepłownię geotermiczną o docelowej mocy 80/100 MWe, kilka elektrociepłowni geotermalnych oraz kilkanaście ciepłowni geotermalnych. Przewidujemy, że dochód z tych obiektów będzie wspomagał budowę następnych jednostek energetycznych.
Przedstawiony projekt został poprzedzony studium argumentacyjnym, w którym wykazano dlaczego nie można przyszłość energetyczną w Polsce opierać na imporcie surowców energetycznych (potworne obciążenie budżetu RP), energetyce jądrowej (zasoby uranu są na ukończeniu), obecnie światowa energetyka jądrowa zużywa 79 kiloton paliwa jądrowego, przy możliwościach kopalni rud uranu na poziomie 50 kiloton [Fred Wintter, ,,Auch Uran wird knapp”, 1&2, Jan/feb.2007, str.22-25], ponadto nie są rozwiązane w świecie problemy składowania elementów napromieniowanych elektrowni. W Niemczech z jednej elektrowni likwidowanej umieszczono 120 tys. pojemników w przygotowanym otworze, do którego po dwóch latach wdarła się woda, proces wydobywania tych pojemników będzie trwał 10 lat i obciąży budżet państwa 7 mld. euro, na gazie łupkowym, czy technologii deponowania dwutlenku węgla w złożach geologicznych.
Polska leży na trzech głównych prowincjach ropo-gazonośno-geotermalnych, co wyklucza możliwość stosowania tych technologii na jej obszarze, z uwagi na niebezpieczeństwo zamiany wód pitnych na roztwory rakotwórcze (Massachusetts Institute of Technology-USA, R.H. Kozłowski, 1979/1980). Czy komuś na tym zależy abyśmy byli zatruwani, nie tylko z atmosfery, ale także z litosfery?. Składowanego 1 tony CO2 nie kosztuje 20-60 euro ale ponad 100 euro (Ch. Hirschausen, CCS CO2 kein Kohler reter, NEUE ENERGIE, No 10/2010).
Węgiel może być surowcem eksportowym, natomiast górnicy zwalniani z likwidowanych kopalń, mogą być zatrudnieni w nowych centrach geoenergetycznych i towarzyszących obiektach: Eko-turystyka, balneologia, szklarnie, suszarnie, chłodnie, hodowla ryb. Zasoby węgla głębokie, które zalegają w ,,Rowie Lubelskim”, można procesować w złożu dla otrzymania gazu syntezowego, surowca w technologii Fischera-Tropscha do produkcji paliw płynnych lub bezpośrednio spalany z parą wodną w turbinie gazowej o sprawności energetycznej zbliżonej do 90% dla produkcji energii elektrycznej (B.M. Żakiewicz, Europejska Platforma Technologiczna). W wapieniach dewonu, na których zalegają złoża węgla, temperatury sięgają 140ºC, co zostało udowodnione w 45 gminach Górnego Śląska.
Mamy opracowaną technologię jak wykorzystywać taką energię dla ciepłownictwa czy produkcji prądu elektrycznego. W wyniku realizacji projektu i jego rozwoju, można uruchomić w Polsce ponad 100 tys. nowych miejsc pracy oraz znacznie zwiększyć dochody do budżetu państwa. Pełne wykorzystanie projektu pozwoli również wdrożyć nasze technologie, które mogą dać kilkaset krotnie większe efekty ekonomiczne, przy pełnej ochronie środowiska naturalnego, niż barbarzyńskie w XXI wieku spalanie węgla brunatnego (najbardziej brudnego paliwa w energetyce).
Przykład jednej z wielu opracowanych technologii przedstawiam poniżej: aby ziemia była urodzajna potrzebna jest próchnica, której najważniejszymi składnikami są kwasy humusowe. Należą do nich kwasy huminowe, ulminowe i fluwowe. Rola kwasów huminowych w tworzeniu próchnicy jest nieoceniona. Nie tylko z powodu zawartości odżywczych dla roślin (azotu, magnezu, wapnia, fosforu, siarki i innych, które w miarę postępującej mineralizacji stają się dostępne dla roślin, ale także powodują łączenie cząstek glebowych, co powoduje kumulowanie składników pokarmowych i wilgoci bez utrudniania dostępu do powietrza. Tona tego kwasu kosztuje na rynkach światowych 1750 dolarów.
W naszej technologii pozyskujemy kwas huminowy, w procesowaniu podziemnym. Tania energia to konkurencyjny przemysł oraz tańsze usługi lecznicze i balneologiczne, to sposób dogonienia krajów bardziej rozwiniętych gospodarczo, to wyższy poziom rolnictwa.
W załączeniu przesyłamy odpis listu otwartego w tej samej sprawie z dnia 20.02.2011r., z okazji XXX Rocznicy Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich, na który autorzy nie otrzymali żadnej odpowiedzi.
Rzeszów, 21 luty 2016r.
- Stronnictwo Ludowe ,,Ojcowizna” RP
Kazimierz Chorzępa, Stanisław Majdański, Wieńczysław Nowacki
- Przymierze Narodu Polskiego
Prof. dr hab. inż. Ryszard Henryk Kozłowski
- Stowarzyszenie Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny
Stanisław Superson
- Stowarzyszenie Polskie Forum Ludowo – Chrześcijańskie ,, Ojcowizna”
Leszek Murzyn
- Kwartalnik Polityczny ,, Wolna Polska”
Zbigniew Rutkowski

Adres do kontaktów:
Stronnictwo Ludowe ,, Ojcowizna” RP
Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10 tel.177725604, tel. kom. 513 283 345
e-mail: slojcowizna@wp.pl

UCHWAŁY II KONGRESU STRONNICTWA LUDOWEGO "OJCOWIZNA" RP
Rzeszów 20-21 lutego 2016r.

Prezydent RP Andrzej Duda
Premier RP Beata Szydło
za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego

REZOLUCJA

My, organizatorzy i uczestnicy strajków rolników z 1981/82 roku oraz sygnatariusze Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich, wyrażamy niepokój wobec braku ustawowych rozwiązań dotyczących wyprzedaży polskiej ziemi i bogactw naturalnych cudzoziemcom, co narusza suwerenność Narodu.
Wzywamy najwyższe władze RP do niezwłocznych renegocjacji Traktatu Akcesyjnego UE oraz wprowadzenia gwarancji konstytucyjnych i ustawowych, zapobiegających sprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom po 1 maja 2016r., kiedy to mija okres ochronny na zakup ziemi w Polsce, przez podmioty z kapitałem zagranicznym, jak również usunięcie korupcyjnych nadużyć w obrocie ziemią.
Znaczenie ziemi, jako kapitału narodowego, sięga czasów rzymskich, kiedy to sprecyzowano podstawy prawa cywilistycznego, że właściciel ziemi jest właścicielem wszystkiego, co na tej ziemi jest posadowione. Z tej fundamentalnej dla każdego państwa zasady, wyprowadzane są wszystkie tytuły prawne do nieruchomości, jak również ekonomiczne strategie związane z działalnością gospodarczą o charakterze rolniczym (przetwórstwo) i pozarolniczym, jak np. gospodarka bogactwami naturalnymi.
W tym miejscu stwierdzić należy, że niezrozumiała jest polityka poprzednich rządów RP, które na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, doprowadziły do likwidacji ponad 300 tysięcy gospodarstw rolnych oraz sprzedaży za bezcen ponad 8400 strategicznych zakładów, w pierwszej kolejności obcym.
Podkreślenia wymaga fakt, że Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie z 1981r. gwarantowały :
1. Ustawowe wzmocnienie nienaruszalności chłopskiej własności, zwłaszcza ziemi oraz prawa do jej dziedziczenia, a także uznawały rodzinne gospodarstwo rolne za trwały i równoprawny element gospodarki narodowej (Dział I, pkt. 1 Porozumienia Rzeszowskiego),
2. Nowelizację ustawy o społecznym ubezpieczeniu rolników i ich rodzin poprzez podwyższanie najniższych świadczeń emerytalno-rentowych, a nie wieku emerytalnego. (Dział IV).
3. Uzgadnianie stanowisk i rozwiązywanie innych wyłaniających się problemów w dialogu.(Dz.VIII).
W tej sytuacji, brak konstytucyjnych i ustawowych gwarancji zapobiegających wyprzedaży polskiej
ziemi obcokrajowcom po 1 maja 2016r., traktujemy jako łamanie litery i ducha Porozumień.
Ponadto, złamaniem zapisów Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich jest pomijanie opinii społecznej w istotnych dla Państwa i Narodu Polskiego sprawach, a mianowicie :
- regulacji prawnych dotyczących stabilnego ustroju rolnego poprzez uchwalenie ustawy o
gospodarstwie rodzinnym, a nie poprzez wstrzymanie obrotu ziemią, w tym ziemią prywatną,
- ogłoszenia moratorium dot. wstrzymania inwestycji budowy wielkoprzemysłowych farm wiatrowych,
które w istoty sposób ograniczają prawo dysponowania własnością ziemi rolniczej, na terenach wiejskich,
- doprecyzowania przepisów ułatwiających sprzedaż bezpośrednią produktów żywnościowych
przetworzonych w gospodarstwie rolnym oraz zniesienie błędnych przepisów prawnych prowadzących
do likwidacji małych zakładów przetwórczych.
Jednocześnie, stwierdzamy, że ustawowa obrona gospodarstw rodzinnych, polskiej ziemi i lasów oraz bogactw naturalnych, jest gwarancją niezależności i suwerenności Państwa i Narodu Polskiego.

Podpisali :

- Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna RP – Prezes Kazimierz Chorzępa
- Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi – Wieńczysław Nowacki
- Komisja ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich - Katarzyna Bielańska
- Stowarzyszenie Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny – Stanisław Superson
- Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona” Woj. Podkarpackiego – Zbigniew Kubat
- Młodzież Wszechpolska Regionu Podkarpacie – Piotr Pomykała
- Stowarzyszenie Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie „Ojcowizna” – Leszek Murzyn

Adres do kontaktów : Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP – Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10
Tel. 17 7725604, Tel. kom. 513 283 345, e-mail : slojcowizna @wp.pl

BRATANEK ABP TOKARCZUKA CZŁONKIEM ZARZĄDU KRAJOWEGO "OJCOWIZNA" RP NA II KONGRESIE 20-21 LUTEGO 2016r.

W dniu 20-21 lutego 2016r. odbył się w Rzeszowie II Kongres Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP w ramach XXXV rocznicy strajków chłopskich w Ustrzykach Dln. i Rzeszowie. W dniu 20 lutego 2016r. uzupełniono Zarząd Krajowy o Stanisława Tokarczuka - bratanka Abp. Ignacego Tokarczuka w miejsce zmarłego Antoniego Kopaczewskiego. W dniu 21 lutego 2016r. w drugim dniu II Kongresu wręczono odznaczenie państwowe "Krzyż Wolności i Solidarności", przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę dla 19 członków "Ojcowizny" za działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski. Odznaczeni zostali m.in. sygnatariusze i uczestnicy strajków jak np. Katarzyna Bielańska, ks. Franciszek Kołodziej, Kazimierz Chorzępa, Stanisław Majdański, Henryk Suchora, Kazimierz Leśniak, Jarosław Śliwiński, Roman Sroka, Czesław Kot, Antoni Bała, Tadeusz Szymczakiewicz, Antoni Surdyka, s. Zofia Wilczek, Waldemar Mikołowicz, Jan Kudła, Józef Czopik, Jan Pitera oraz pośmiertnie Antoni Kopaczewski (odebrała córka Renata Nowak) i Janusz Kopera (odebrał syn Zbigniew).
Skierowano "Rezolucję" w sprawie usankcjonowania prawnego gospodarstwa rodzinnego oraz "List otwarty - Polska może być potęgą gospodarczą" pod redakcją Prof.dr hab. inż Ryszarda Henryka Kozłowskiego do Prezydenta RP,
Premier RP, Marszałka Sejmu RP i Marszałka Senatu RP.

SPOTKANIA OPŁATKOWE "OJCOWIZNY"
W RZESZOWIE I POZNANIU

"Ojcowizna" RP zaprasza na spotkania opłatkowe, które odbędą się :
- w Rzeszowie w najbliższą niedzielę 10.01.16r. w sali duszpasterstwa przy kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. przy ul. Krakowskiej 18, po mszy św. o godz. 11 30 - wspólnie z uczestnikami strajków chłopskich w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie z lat 1981-82
- Poznaniu w najbliższy poniedziałek 11.01.16r. w sali konferencyjnej Zarządu Giełdy Rolno-Ogrodniczej przy ul. Franowo 1, o godz. 11.00 -
wspólnie z NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" Wielkopolska.

ZMARŁ ROMAN BARTOSZCZE ZAŁOŻYCIEL "OJCOWIZNY"

W wieku 69 lat, po długotrwałej chorobie, zmarł Roman Bartoszcze, założyciel "Ojcowizny". Uroczystości pogrzebowe w dniu 02.01.16r. rozpoczęły się Mszą Św. w kościele p.w. Św. Józefa w Inowrocławiu. Zmarły w dniu 31.12.15r. to starszy brat zamordowanego skrytobójczo przez SB w 1984r. Piotra Bartoszcze, także działacza chłopskiego. Roman Bartoszcze w 1980r. został liderem "Solidarności Chłopskiej", związku zawodowego rolników Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, zaś w marcu 1981r. , po strajkach rolników w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie doprowadził do strajku chłopskiego w Bydgoszczy (okupacja budynku ZSL), w wyniku którego ówczesne władze komunistyczne dały przyzwolenie na legalizację NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność". Internowany w stanie wojennym, po wyjściu z więzienia podjął działalność w konspiracyjnym Ogólnopolskim Komitecie Oporu Rolników. W 1989r. wybrany do tzw. Sejmu kontraktowego, kandydował na urząd Prezydenta RP osiągając, jako kandydat chłopski, bardzo dobry wynik 7,15 proc. W czerwcu 1991r. odszedł z PSL i założył Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie "Ojcowizna", zaś po wykreśleniu tej partii z rejestru, został założycielem w 2005r. Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP. W 2006r. za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych i suwerenności Polski został odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Uroczystości pogrzebowe w Inowrocławiu, pomimo mroźnej zimy zgromadziły ok. 500 osób z całego kraju. Na zakończenie Mszy Św. odczytany został list od obecnego Prezydenta RP Andrzeja Dudy, jak również przemówienia pożegnalne wygłaszali działacze polityczni i związkowi, a mianowicie : Poseł Krzysztof Ardanowski w imieniu Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, Jacek Żurawski w imieniu Przewodniczącego NSZZ "Solidarność Piotra Dudy, działacze NSZZ RI "Solidarność" Senator Jerzy Chróścikowski, Ryszard Majewski i Gabriel Janowski oraz Janina Piekarz i Leszek Murzyn w imieniu "Ojcowizny". Zmarłemu koledze Romanowi ostatnie pożegnanie na cmentarzu oddała delegacja władz krajowych Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP w składzie : Stanisław Majdański, Wieńczysław Nowacki, Wojciech Jagła, Janina Piekarz, Lech Zięta i Leszek Murzyn ze Stowarzyszenia Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie "Ojcowizna"
Odszedł orędownik obrony polskiej ziemi z pokolenia działaczy niezależnego ruchu ludowego z lat 80 - tych, który walczył o godność i dobrobyt polskiej wsi. Niech pamięć o Nim pozostanie na wieki !

WESOŁYCH ŚWIĄT I DOSIEGO ROKU 2016

"Z dawna oczekiwana Boża Dziecina rodzi się na sianku w ubogiej stajence."
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2015 roku składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i radości oraz wszelkich łask płynących z Narodzenia Pańskiego.
Niech nadchodzący rok 2016 będzie czasem spełnienia pokładanych nadziei, realizacji planów i współpracy ludzi, którym leży na sercu dobro Ojczyzny i suwerenność Narodu Polskiego.
Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2016 życzymy najserdeczniej.
Kazimierz Chorzępa - Prezes Zarządu Krajowego,
Wieńczysław Nowacki - Przewodniczący Rady Naczelnej

"OJCOWIZNA" POPIERA DO SENATU RP PROF.ALEKSANDRA BOBKO Z RZESZOWA

W dniu 19 października 2015r. powołany został w Rzeszowie przez sygnatariuszy i uczestników strajków chłopskich w 1981r. Komitet Organizacyjny XXXV Rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, który poparł kandydaturę Prof. Aleksandra Bobko - Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego na Senatora RP w wyborach parlamentarnych wyznaczonych na dzień 25 października 2015r.
Komitet ogłosił, że główne uroczystości XXXV rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich odbędą się w Rzeszowie w dniach 18-21 lutego 2016r. oraz w Ustrzykach Dolnych w dniu 20 marca 2016r.

ZAPROSZENIE NA OGÓLNOPOLSKĄ PIELGRZYMKĘ ROLNIKÓW
Dożynki Jasnogórskie, Częstochowa 5-6 września 2015

Do Matki Ludu Bożego !

Sobota, 05 września 2015r.
godz. 19.00 Msza Św. w Bazylice na rozpoczęcie pielgrzymki rolników i pszczelarzy,
godz. 21.00 Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu - przew. J.E. Ks.Abp Wacław Depo,
godz. 21.30 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich,
godz. 23.00 Czuwanie modlitewne,
godz. 24.00 Msza Św. w Kaplicy Matki Bożej.

Niedziela, 06 września 15r.
godz. 8.00 - 10.45 Wspólne modlitwy na placu przed Szczytem z udziałem orkiestr i zespołów śpiewaczych,
godz. 11.00 Uroczysta Suma z błogosławieństwem wieńców żniwnych. Koncelebrze przewodniczy i homilię głosi Jego Ekscelencja Ks.Bp Henryk Tomasik Biskup Radomski

Podpisano :
- Biskup Edward Białogłowski Delegat Konferencji Episkopatu Polski d/s Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy
- Ks. Prof. dr hab. Stanisław Sojka Sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy
- Ojcowie i Bracia Paulini

KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RP
STANISŁAWA MAJDAŃSKIEG0 ZAREJESTROWANY W PKW

W dniu 16 marca b.r. zarejestrowany został Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Stanisława Majdańskiego w Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Pełnomocnikiem Wyborczym Komitetu jest Zdzisław Leśniak. Komitet apeluje o dalsze zbieranie podpisów popierających kandydata rekomendowanego przez Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP. Tel. do kontaktu : 513 283 345.

REZOLUCJA Z USTRZYK DOLNYCH 22 MARCA 2015r.
XXXIV ROCZNICA POROZUMIEŃ RZESZOWSKO-USTRZYCKICH

"Mamy tylu młodych obiecujących ludzi. Nie możemy dopuścić do tego, aby nie widzieli dla siebie przyszłości we własnej ojczyźnie"Św.Jan Paweł II

Bronisław Komorowski - Prezydent RP
Ewa Kopacz - Premier RP
za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie

My, niżej podpisani, uczestnicy konferencji w dniu 22 marca 2015r. w Ustrzykach Dolnych w XXXIV rocznicę Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, w tym sygnatariusze i uczestnicy strajków chłopskich z 1981r. jednoznacznie stwierdzamy, że nasza Ojczyzna znalazła się w niebezpieczeństwie.
Podstępem i przemocą wrogowie Polski niszczą ład moralny, w który zostaliśmy wyposażeni od Chrztu Polski i jednocześnie dokonuje się bezprawnej wyprzedaży polskiej ziemi, bogactw naturalnych i majątku narodowego cudzoziemcom, naruszając suwerenność Narodu.
Polska gospodarka uległa całkowitej degradacji, czego dobitnym przykładem jest niezrozumiała polityka kolejnych rządów RP, które doprowadziły do sprzedaży za bezcen ponad 8500 strategicznych zakładów przemysłowych oraz dopuściły do likwidacji ponad 300 tysięcy gospodarstw rodzinnych oraz do przejęcie przez obcokrajowców, prawie milion hektarów ziemi rolniczej, na podstawie umów dzierżawy, która to ziemia przejdzie na własność obcych, po 1 maja 2016r.
Widoczne są szkodliwe zmiany dla polskich rolników i ich rodzin, wynikające z realizacji Wspólnej Polityki Rolnej i Traktatu Akcesyjnego Unii Europejskiej, albowiem w wyniku kryzysu finansowego następuje kryzys żywnościowy i brak jest narodowej polityki rolnej oraz jakiegokolwiek planu i strategii państwa na wypadek konfliktu zbrojnego, celem zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju.
W tej dramatycznej sytuacji, wzywamy najwyższe władze RP do zaprzestania łamania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich podpisanych w 1981r. między Rządem, a przedstawicielstwem polskich rolników i wprowadzenie ustawodawstwa zakazującego sprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom, a jednocześnie wprowadzenie w życie konstytucyjnych gwarancji określonych w art. 23 Konstytucji RP, a dotyczących stabilności ustroju rolnego i trwałości rodzinnego gospodarstwa rolnego.
Jednocześnie, uważamy za całkowicie uzasadnione, wszelkie protesty rolników w obronie polskiej ziemi i majątku narodowego oraz udzielamy im pełnego poparcia, albowiem są one wynikiem troski o dobro Ojczyzny i przyszłość całego Narodu polskiego, w tym naszych dzieci i wnuków.
Podpisali :
- Stronnictwo ludowe "Ojcowizna" RP - Prezes Kazimierz Chorzępa,
- Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi - Pełnomocnik Wieńczysław Nowacki,
- Sygnatariusze i uczestnicy Porozumień Rzeszowsko - Ustrzyckich
(podpisy 30 osób)

Adres do kontaktów : Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP - Rzeszów,
ul. Piłsudskiego 8-10, Tel. 17 7725604, Tel.kom. 513 283 345,
e-mail :slojcowizna@wp.pl

KOMUNIKAT OGÓLNOPOLSKIEGO KOMITETU
PROTESTACYJNEGO W OBRONIE POLSKIEJ ZIEMI

W dniu 7 marca 2015r. w świetlicy wiejskiej w Chwałkowie, gm. Krobia w Wielkopolsce, gdzie ma powstać kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego, odbyła się konferencja z udziałem prof. dr hab.inż Henryka Ryszarda Kozłowskiego. Naukowiec z Politechniki Krakowskiej do zgromadzonych rolników z gminy Krobia , wygłosił
prelekcję p.t. "Czy w Polsce potrzebne są kopalnie odkrywkowe", która została poparta materiałem symulacji multimedialnej.
W swoim wystąpieniu zaprezentował pogląd, że w części zachodniej Wielkopolski, do granicy niemieckiej, od Legnicy do Gorzowa, zalegają złoża węgla brunatnego, którego eksploatacją zainteresowani są głównie nasi zachodni sąsiedzi, a zaplanowana jest lokalizacja 32 kopalni odkrywkowych. Profesor stwierdził, że jest to barbarzyński pomysł gospodarczy, albowiem ulegną zniszczeniu najbardziej urodzajne rolniczo tereny Wielkopolski, zaś kilkanaście tysięcy rolników i ich rodzin czeka emigracja zarobkowa.
Warto dodać, że mieszkańcy tych terenów od trzech lat protestują, w różnej formie, przeciwko lokalizacji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, którą zainteresowana jest firma PAK sp. z o.o. należąca do Zygmunta Solorza, właściciela Telewizji Polsat.
W końcu stycznia b.r. demonstrowało ok. 500 osób pod Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu, kierując rezolucje w obronie polskiej ziemi do Prezydenta RP i Premiera RP,a także 500 traktorów i pojazdów rolniczych blokowało drogę krajową nr. 5 między Lesznem, a Rawiczem./.../
Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi udziela pełnego poparcia protestom w obronie polskiej ziemi i bogactw naturalnych, przeciwko wyprzedaży cudzoziemcom oraz informuje, że w miesiącu marcu odbędą się w ramach XXXIV Rocznicy porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich :
- 15.03.15r. Msza Św. w Tuchowie k/Tarnowa w kościele Redemptorystów, o godz. 12.00,
- 22.03. 15r. w Ustrzykach Dolnych :
* godz. 11.30 Msza Św. w kościele Św. Józefa Robotnika,
* godz. 13.00 demonstracja w obronie polskiej ziemi pod pomnikiem Niepodległości w Rynku,
* godz.13.30 konferencja w sali Urzędu Miejskiego, ul. Kopernika 1

Komunikat podpisał : Pełnomocnik Wieńczysław Nowacki

STANISŁAW JÓZEF MAJDAŃSKI KANDYDATEM NA PREZYDENTA
Z RAMIENIA "OJCOWIZNY" RP

W dniu 22 lutego 2015r. w Rzeszowie w trakcie XXXIV Rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich uchwałą Zarządu Krajowego i Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP powołany został Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Stanisława Józefa Majdańskiego.

500 ROLNIKÓW DEMONSTROWAŁO W POZNANIU

W dniu 22 stycznia 2015r. ponad 500 rolników wielkopolskich wzięło udział w proteście przeciwko wyprzedaży polskiej ziemi i bogactw naturalnych /kopalnie/ obcokrajowcom, na warunkach podlegających renegocjacjom rządu z Unią Europejską oraz przeciw lokalizacji odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w rejonie Krobii i Gostynia. Demonstracja odbyła się przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu przy al. Niepodległości 16, w godz. 13.00 - 15.30. Delegacja organizatorów w składzie : Wieńczysław Nowacki ("Ojcowizna" RP), Ryszard Majewski (NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" Wielkopolska), Antoni Grzebisz (Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi, Bogdan Fleming (Wielkopolska Izba Rolnicza), Józef Juszkiewicz (Samoobrona) oraz Jarosław Lange (NSZZ "Solidarność" Wielkopolska) przyjęta została przez Wojewodę Wielkopolskiego, któremu przekazano petycje i rezolucje skierowane do Premiera RP i Prezydenta RP.

REZOLUCJA Z POZNANIA Z DNIA 22 STYCZNIA 2015r.

My, organizatorzy i uczestnicy demonstracji w dniu 22.01.15r. na terenie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, wyrażamy stanowczy protest w sprawie bezprawnej wyprzedaży
polskiej ziemi obcokrajowcom, jak również wyprzedaży zasobów naturalnych, stanowiących wspólny majatek narodowy.
Wzywamy najwyższe władze RP do niezwłocznego wprowadzenia ustawodawstwa zakazującego sprzedaży ziemi obcokrajowcom
i usunięcia nieprawidłowości o charakterze korupcyjnym, w obrocie ziemią rolniczą.
Przeprowadzenie regulacji prawnych o charakterze konstytucyjnym i ustawowym jest niezbędne, w świetle podpisanego przez Rząd RP zobowiązania o dopuszczeniu podmiotów prawnych i fizycznych z kapitałem zagranicznym do zakupu polskiej ziemi po 1 maja 2016r., która to sprawa w interesie Narodu polskiego, wymaga niezwłocznych renegocjacji z Unią Europejską, celem zniesienia tego terminu.
Ponadto, deklarujemy poparcie wszystkich protestów w obronie polskiej ziemi i zasobów naturalnych /kopalnie/, wobec zagrożenia wyprzedaży majątku narodowego i państwowego , a w szczególności popieramy protesty rolników wielkopolskich z terenu Krobii Wlkp. i Gostynia przeciwko planowanej lokalizacji kopalni węgla brunatnego, która doprowadzi do zniszczenia kilku tysięcy gospodarstw rodzinnych, położonych w terenie najbardziej urodzajnych zasobów rolnych.
Jednocześnie wyrażamy stanowczy sprzeciw, wobec projektu likwidacji Zespołu Szkół Rolniczych im. Mazurka Dąbrowskiego w Grzybnie (pow. Śrem), albowiem sprawa przyszłości edukacyjnej młodego pokolenia stanowi priorytet zachowania przyszłości państwa polskiego i tradycji narodowej.

Podpisali :
- Stronnictwo ludowe "Ojcowizna" RP - Wieńczysław Nowacki,
- Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi - Zbigniew Gała, Antoni Grzebisz,
- NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" Wielkopolska, KOPZ "Placówka" - Ryszard Majewski,
- Stowarzyszenie Pomocy Eksmisyjnej - Robert Popiółkowski,
- Poznański Związek Patriotyczny "Wierni Polsce" - Bogdan Frajtag,
- Związek Zawodowy Rolnictwa "Samoobrona" - Juzef Juszkiewicz

Adres do kontaktów :
Kancelaria SPE - ul. Madalińskiego 6, 61-511 PoznańWESOŁYCH ŚWIĄT I DOSIEGO ROKU 2015

Z dawna oczekiwana Boża Dziecina rodzi się na sianku w ubogiej stajence.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2014 roku składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i radości oraz wszelkich łask płynących z Narodzenia Pańskiego.
Niech nadchodzący rok 2015 będzie czasem spełnienia pokładanych nadziei, realizacji planów i współpracy ludzi, którym leży na sercu dobro Ojczyzny i suwerenność Narodu Polskiego.
Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2015 życzymy najserdeczniej
Kazimierz Chorzępa, Maria Kopaczewska, Wieńczysław Nowacki

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W DNIU 16.11.14r.
KANDYDATÓW KW "OJCOWIZNA" RP

Listy do Sejmików Województw
Województwo Podkarpackie
Okręg nr. 1 Rzeszów

1. Roman Sroka (lat 53) Brzóza Królewska - 193 głosy,
2. Ewelina Ostrowska-Czarnota (lat 35), Rzeszów - 89 głosów,
3. Czesław Kot (lat 79), Kąty Trzebuskie - 147 głosów,
4. Katarzyna Szymczakiewicz (lat 24), Pogwizdów - 84 głosy,
5. Ernest Woś (lat 34), Rakszawa - 135 głosów.

Okręg nr. 2 Mielec

1. Zbigniew Kuraś (lat 58), Złotniki, gm. Mielec - 256 głosów,
2. Zbigniew Zieliński (lat 50), Mielec - 208 głosów,
3. Teresa Jaśkowska (lat 71), Dębica - 73 głosy,
4. Paweł Gawron (lat 26), Ropczyce - 125 głosów,
5. Marta Lada-Wilk (lat 27), Stara Jastrząbka - 143 głosów,
6. Grzegorz Pyrkowski (lat 33), Borowa - 49 głosów,
7. Monika Pieniądz (lat 29), Nawsie Brzostowskie - 315 głosów

Razem 1817 głosów co stanowi 1,2 % poparcia na Podkarpaciu

Województwo Wielkopolskie
Okręg nr. 5 Kalisz

1. Daniel Szczepaniak (lat 28), Krajkowo - 431 głosów,
2. Katarzyna Dziubała (lat 36), Poznań - 141 głosów,
3. Łukasz Dalkowski (lat 38), Poznań - 79 głosów,
4. Iwona Urban (lat 59), Poznań - 280 głosów,
5. Daniel Dobraczyński (lat 25), Poznań - 306 głosów

Razem 1237 głosów co stanowi 0,9 % poparcia w Wielkopolsce

Kandydaci na wójtów i burmistrzów (Kazimierz Leśniak - Stąporków, woj. świętokrzyskie, Stanisław Majdański - Tomaszów Lubelski) nie uzyskali mandatów. Lista radnych KW "Ojcowizna" RP w gminach zostanie podana w późniejszym terminie.

KOMITET WYBORCZY "OJCOWIZNA" RP
DO WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2014

Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie przyjęto zgłoszenie o utworzeniu w dniu 31 sierpnia 2014r. Komitetu Wyborczego "Ojcowizna" RP celem wykonywania wszystkich czynności wyborczych w wyborach samorządowych do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Rejestracja Komitetu upoważnia do zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta, zgłaszania list kandydatów na radnych, zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych oraz mężów zaufania przy komisjach wyborczych, na terenie całej Polski.
Funkcje Pełnomocnika Wyborczego pełni Wieńczysław Nowacki - tel.kom. 513 283 345, e-mail : slojcowizna@wp.pl

JASNOGÓRSKIE DOŻYNKI 2014

Na Jasną Górę w dniach 6 - 7 września 2014r., przybyli w pielgrzymce do Matki Bożej, rolnicy z całej Polski.
"W tym roku w szczególny sposób wpatrujemy się w Maryję jak Matkę" tak w zaproszeniu na Jasnogórskie Dożynki napisał ks. Bp Edward Białogłowski - Krajowy Duszpasterz Rolników oraz ks. Prof. Stanisław Sojka - sekretarz KEP d.s. Duszpasterstwa Rolników.
Uroczystości dożynkowe na Jasnej Górze rozpoczęły się w dniu 6 września, Mszą Sw. o godz. 19.00 w Bazylice, koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Bp Piotra Sawczuka - Biskupa Diecezji Siedleckiej. Natomiast o godz. 21.00 pielgrzymi zebrali się w Kaplicy Cudownego Obrazu na Apelu Jasnogórskim, a następnie wzięli udział w Drodze Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich.
W niedzielę 7 września o godz. 11.00 odbyła się uroczysta Suma z błogosławieństwem wieńców żniwnych. Koncelebrze przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Bp Andrzej Jeż - biskup tarnowski, którą nagrodzono oklaskami. Natomiast wystąpienia Prezydenta Bronisława Komorowskiego i Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego skwitowano gwizdami niezadowolenia.
Tegorocznym dożynkom, oprócz Matki Bożej, patronowali Św. Jan Paweł II i Bł. Karolina Kózkówna. Pielgrzymi będą dziękować Bogu za kanonizację Jana XXIII I Jana Pawła II. Dziękczynienie było połączone z jubileuszem 100 rocznicy męczeńskiej śmierci Bł. Karoliny Kózkówny, którą Jan Paweł II ogłosił błogosławioną 10 czerwca 1987r. w Tarnowie.
W dożynkach Jasnogórskich licznie uczestniczyły delegacje "Ojcowizny" RP z diecezji rzeszowskiej, poznańskiej, krakowskiej, kieleckiej, białostockiej i opolskiej, które w regionalnych strojach ludowych złożyły wieńce żniwne i dary ołtarza.

WYRAZY WSPÓŁCZUCIA RODZINIE ANTONIEGO KOPACZEWSKIEGO

Wyrazy współczucia Rodzinie zmarłego Kolegi ANTONIEGO KOPACZEWSKIEGO, odznaczonego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla suwerenności i niepodległości Polski składają :
STRONNICTWO LUDOWE "OJCOWIZNA" RP
oraz organizatorzy i sygnatariusze Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich z 1981r. :
Kazimierz Chorzępa, Jan Karuś, Wieńczysław Nowacki, Marian Pałasz, Janusz Szkutnik.
Kontakt: Tel.kom.513 283 345, e-mail:slojcowizna@wp.pl

POGRZEB ANTONIEGO KOPACZEWSKIEGO
Rzeszów, 08.08.14r., Cmentarz Wilkowyja Aleja Zasłużonych

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną przez ks.Bp Seniora Kazimierza Górnego z Rzeszowa, ks.Bp Jana Niemca - biskupa pomocniczego diecezji kamieńsko-podolskiej
/Ukraina/ i ks. Infułata Józefa Sądeja. Homilię wygłosił ks. Stanisław Słowik, który przypomniał zasługi Antoniego Kopaczewskiego w działalności na rzecz suwerenności i niepodległości Polski, obronę krzyża i wiary katolickiej, rolników i polskiej ziemi. Podziękował też rodzinie, a zwłaszcza żonie Marii za poświęcenie rodziny, zwłaszcza w trudnych czasach stanu wojennego, kiedy Antoni był aresztowany, represjonowany i poniżany, za obronę wartości narodowych.
Następnie kondukt w asyście duchowieństwa, 32 pocztów sztandarowych"Solidarności" oraz wielu delegacji organizacji związkowych, samorządowych i politycznych przeszedł do Alei Zasłużonych. Za zgodą rodziny Antoniego Kopaczewskiego wystąpienia wygłosili wyłącznie przyjaciele zmarłego : Andrzej Rozpłochowski z Katowic - członek Komisji Krajowej "Solidarności" z 1981r., Kornel Morawiecki z "Solidarności Walczącej" z Wrocławia, Prof. dr Aleksander Bobko - rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kazimierz Chorzępa - Prezes Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP i Wojciech Buczak - Przewodniczący Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ "Solidarność". W pożegnaniu Anoniego Kopaczewskiego uczestniczyło ok. 1500 osób, w tym m.in. Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl i Prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc oraz posłowie i senatorowie PiS z Podkarpacia.

ZMARŁ ANTONI KOPACZEWSKI PREZES HONOROWY SL"OJCOWIZNA"RP

W dniu 02 sierpnia 2014r. w Rzeszowie, w wieku 73 lat, po ciężkiej chorobie, zmarł Antoni Kopaczewski Prezes Honorowy "Ojcowizny".
Urodził się w Piaskach k/Lublina, w rodzinie chłopskiej i w wieku 5 lat przeżył tragedię rodzinną, kiedy to UB w 1946r. zamordowało Jego ojca Antoniego Kopaczewskiego p.s. "Lew" i wraz z innymi żołnierzami WiN, walczącymi z komunistami, zaś zwłoki wystawiono na widok publiczny.
W sierpniu 1980r., jako robotnik WSK w Rzeszowie, rozpoczął strajki robotnicze i został I przewodniczącym "Solidarności" w regionie rzeszowskim, zaś pod koniec grudnia 1981r. zasłynął poparciem strajku rolników bieszczadzkich w Ustrzykach Dolnych.
W styczniu 1981r. przyczynił się do rozpoczęcia strajku chłopskiego w Rzeszowie i doprowadził do podpisania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich w dniach 18-20 lutego 1981r., których był jednym z sygnatariuszy. Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie nabrały historycznego znaczenia o charakterze ogólnopolskim i znane są pod hasłem konstytucji polskiej wsi.
W stanie wojennym został internowany, zaś w 1983r. włączył się w działalność podziemną Solidarności Walczącej oraz wspierał konspiracyjny Rzeszowski Komitet Oporu Rolników wchodzący w skład Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników pod przewodnictwem Płk. Józefa Teligi. Był przeciwnikiem ustaleń z komunistami w ramach Okrągłego Stołu i krytycznie odnosił się do konsekwencji tego kontraktu politycznego, jak również był przeciwnikiem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
W 2004r. był jednym z założycieli Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna", a na I Kongresie SL "Ojcowizna" RP w 2012r. został Prezesem Honorowym tej organizacji politycznej.
Od kilku kadencji był radnym Miasta Rzeszowa, zaś w 2006r. został odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla niepodległości i suwerenności Polski.
Zarząd Krajowy SL"Ojcowizna" RP wraz z innymi organizacjami patriotycznymi i narodowymi wystąpił w dniu 04 sierpnia b.r. z wnioskiem do Prezydenta Miasta Rzeszowa o wydanie decyzji na pogrzeb Antoniego Kopaczewski w Alei Zasłużonych, na cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie.

"OJCOWIZNA" W OBRONIE ARESZTOWANEGO GRZEGORZA BRAUNA

Znany reżyser i publicysta, autor filmu "Historia Roja" o żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych, został zabrany z domu przez Policję w dniu 29.07.14r. i aresztowany, po tym jak opuścił salę rozpraw i wrocławski Sąd Rejonowy skazał Go na 7-dni aresztu.
Oskarżony jest o pobicie 6 policjantów i nie przyznaje się do winy wobec tego absurdalnego zarzutu. Sprawa ciągnie się już 6 lat i stanowi ewidentny przykład represji politycznej zastosowanej przez wymiar sprawiedliwości wobec osoby publicznej głoszącej poglądy patriotyczne i narodowe.
"Ojcowizna" RP wyraża jednoznaczny sprzeciw wobec totalitarnych metod sprawowania władzy, w tym władzy sądowniczej, zwłaszcza wobec osoby zasłużonej dla kultury narodowej.
Popieramy protest w obronie aresztowanego i żądamy uwolnienia Grzegorza Brauna w dniu 02 sierpnia 2014r. (sobota), o godz. 16.00 przed aresztem śledczym we Wrocławiu, przy ul. Świebodzkiej 2.

"OJCOWIZNA" POWOŁUJE KOMITET WYBORCZY
DO WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2014

Zarząd Krajowy wydał uchwałę o wystawieniu kandydatów Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP na radnych gminnych oraz wójtów i burmistrzów w wyborach samorządowych 2014
Uchwała zobowiązuje do zgłoszenia Komitetu Wyborczego Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP do PKW w Warszawie, jak również określa zasady współpracy z innymi ugrupowaniami patriotycznymi i narodowymi celem tworzenia wspólnych list wyborczych do Sejmików Województw, Rad Powiatów i Rad Miejskich.
Kontakt w sprawach wyborów samorządowych
Tel. kom. 513 283 345

"OJCOWIZNA" NA PIELGRZYMCE RADIA MARYJA

W dniu 13 lipca b.r. odbyła się coroczna Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja, której w 2014r. przyświecało hasło :"Ze Św. Janem Pawłem II odnawiajmy oblicze ziemi, tej ziemi".
Mszy Św. przewodniczył ks.abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady d.s. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, który wygłosił homilię. Pielgrzymi wysłuchali też słów Ojca Św. Franciszka, które skierował do Rodziny Radia Maryja, w czasie niedzielnej modlitwy Anioł Pański. Pątnicy otrzymali papieskie błogosławieństwo oraz odpust zupełny, na zwykłych warunkach. Głos zabrał również ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który wyraził wdzięczność za dar Radia Maryja i Telewizji Trwam.
Delegacja "Ojcowizny" w osobach :Wieńczysław Nowacki, Kazimierz Leśniak, Franciszek Rokicki i Lech Zięta złożyła chleb w darze ołtarza, który został ucałowany i pobłogosławiony przez ks. abp Zygmunta Zimowskiego i Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka.Solidarność RP z diecezji rzeszowskiej, poznańskiej, krakowskiej, kieleckiej, białostockiej i opolskiej, które w regionalnych strojach ludowych złożyły wieńce żniwne i dary ołtarza.
 

Strajki chłopskie w Rzeszowie i Ustrzykach 1981 w fotografi

Msza św..Od lewej:Mieczysław Barlewicz, Zbigniew Biesiadecki, syn Kazimierza Kołodzińskiego, (najmłodszy strajkowicz)

Msza św. odprawiana przez ks.Stanisława Bełzę

Rolnicy przenoszą krzyż z okupowanego budynku do kościolą farnego

 

Narada Ogólnopolskiego Komitetu Strajkow w Ustrzykach Dolnych

Funkcjonariusze Służby Bezp. z grupą szturmową po opanowaniu pomieszczenia z teleksem 12.02.1981r..