STRONNICTWO LUDOWE OJCOWIZNA

OJCOWIZNA

Komitet Wyborczy "Ojcowizna" RP

Treści zawarte na niniejszej stronie pochodzą wyłącznie od Komitetu Wyborczego Ojcowizna RP do wyborów do radnych gmin, radnych powiatów i radnych sejmików województw oraz do wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów w wyborach samorządowych wyznaczonych na dzień 21 października 2018r.

I.Wpłaty z dnia 19.10.2018r.
1.Kwota 50,00 zł z Funduszu Wyborczego Ojcowizna RP,
2.Kwota 520,00 zł z Funduszu Wyborczego Ojcowizna RP.

II.Wypłaty z dnia 19.10.2018r.
1.Kwota 20,00 zł na rzecz Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP za podnajem adresu Komitetu i strony internetowej,
2.Kwota 500,00 zł na rzecz DK Inwest Dariusz Kudłacz, Rudka 88, 37-530 Sieniawa za druk materiałów wyborczych dla kandydatów na radnych i kandydata na burmistrza (Jerzy Brzyski) w gminie Sieniawa.