STRONNICTWO LUDOWE OJCOWIZNA

OJCOWIZNA

AKTUALNOŚCI

"KRZYŻE WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI" DLA DZIAŁACZY
"OJCOWIZNY" W USTRZYKACH DOLNYCH, 23 KWIETNIA 2017r.

Prezes IPN Jarosław Szarek wręczył 15 osobom "Krzyże Wolności i Solidarności" przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za działanośc na rzecz niepodległości i suwerenności Polski w XXXVI rocznicę strajków w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie.
Odznaczeni zostali : Jerzy Bromski, Augustyn Czubocha, Kazimierz Hesko-Kołodziński, Władysław Gazda, Zofia Gazda, Paweł Jakubiec, Adam Król, Waldemar Mikołowicz, Wieńczysław Nowacki, Marian Pałasz, Wiesław Procyk, Andrzej Turczynowicz, Jan Wojtowicz oraz pośmiertnie Franciszek Łysyganicz (odebrała żona Waleria Łysyganicz) i Józef Stachura (odebrała Władysława Stachura).
Konferencję, która odbyła się w miejscu strajki w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych poprzedziła Msza Św. w kościele p.w. Św. Jórefa, której przewodniczył Ks.Prałat Kazimierz Kaczor z Haczowa, wieloletni duszpasterz rolników Archidiecezji Przemyskiej.
Listy okolicznościowe przesłali : Prezydent RP Andrzej Duda, Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart i Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Burmistrzowie i Wójtowie Gnin Bieszczadzkich. W części referatowej wystąpili ze wspomnieniami o Ks. Arcybiskupie Ignacym Tokarczuku - Ks. Prof. Henryk Rykała, Mariusz Krzysztofiński i Marcin Bukała z IPN w Rzeszowie oraz Wieńczysław Nowacki, który także podziękował w imieniu odznaczonych. Zebrani wystosowali rezolucje skierowane do Prezydenta Rp Andrzeja Dudy oraz Pani Premier Beaty Szydło, podpisane przez 47 uczestników konferencji w której wzięło udział ok. 70 osób. Rezolucja w załączeniu poniżej :

REZOLUCJA "OJCOWIZNY" Z USTRZYK DOLNYCH
23 kwietnia 2017r.

Prezydent RP Andrzej Duda
Premier RP Beata Szydło za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego

R E Z O L U C J A

My, niżej podpisani, uczestnicy konferencji w dniu 23 kwietnia 2017r. w Ustrzykach Dolnych w XXXVI rocznicę
Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, w tym sygnatariusze i uczestnicy strajków okupacyjnych w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie z 1981r., wyrażamy podziękowanie Panu Prezydentowi RP za przyznanie odznaczeń państwowych „Krzyż Wolności i Solidarności” wręczonych w dniu dzisiejszym 15 osobom, za działalność na rzecz nieodległości i suwerenności Polski.
Aktualnie Naród Polski zawierzył rządzącym, że wszelkie reformy w państwie będą prowadzone zgodnie z tysiącletnią tradycją w duchu katolickim i patriotycznym. W szczególności bezcennym dobrem narodowym jest nasza ziemia i gospodarstwa rodzinne, w których obronie stawali nasi ojcowie i dziadowie oddając krew i ryzykując życiem za Ojczyznę.
Przypominamy, że Polska rzeczywistość gospodarcza i społeczna wywodzi się i opiera o strukturę wielopokoleniowych gospodarstw rodzinnych i celem przeciwdziałania zagrożeniom naszej suwerenności, koniecznym jest usankcjonowanie ustawowe statusu rodzinnego gospodarstwa rolnego.
Apelujemy do Prezydenta RP i Pani Premier RP o niezwłoczne wprowadzenie do Sejmu RP projektu ustawy o ustroju rolnym i gospodarstwie rodzinnym, aby te regulacje prawne zapoczątkowały proces wprowadzania w życie konstytucyjnych gwarancji określonych w art. 23 Konstytucji RP, a dotyczących stabilności ustroju rolnego i trwałości gospodarstwa rodzinnego.
W tym zakresie, apelujemy do władz RP o zabezpieczenie stanu własności polskich rolników na fundamencie polskiego ustroju rolnego, a nie w oparciu o dyrektywy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.
Przedkładając nasze racje nad siłę władzy, ze swej strony prezentujemy zapisy KONSTYTUCJI POLSKIEJ WSI,
stanowiącej kontynuację Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, jako wzoru myślenia o przyszłości naszej Ojczyzny, polskiej ziemi i gospodarstw rodzinnych oraz troski o pomyślność przyszłych pokoleń naszych dzieci i wnuków i przyszłości Narodu Polskiego. Podpisali :
- Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP –
Prezes - Kazimierz Chorzępa
Przewodniczący Rady Naczelnej - Wieńczysław Nowacki
- Sygnatariusze i uczestnicy strajków w Ustrzykach i Rzeszowie oraz odznaczeni „Krzyżem Wolności i Solidarności” :
Marian Pałasz, Kazimierz Hesko-Kołodziński, Wiesław Procyk, Władysław Moskalik, Waleria Łysyganicz, ks. prof. Henryk Rykała, Roman Sroka, Augustyn Czubocha, Krzysztof Czubocha, Władysława Stachura, Marek Kulpa, Waldemar Mikołowicz, Jerzy Bromski, Marek Andrzejak, Antoni Surdyka, Władysław Gazda, Zofia Gazda, Helena Zdeb, Jan Zdeb, Justyna Maziarz, Czesław Kot, Józef Kusz, Adam Król, Kazimierz Leśniak, Tadeusz Żyłka, Piotr Hlebowicz, Stanisław Kosch, Jan Ożóg, Jan Kot, Jarosław Śliwiński, Stanisław Superson, Jan Kudła, Jan Wojtowicz, Eugeniusz Martyński, Anna Martyńska, Zofia Szuban, Tadeusz Szymczakiewicz, Jan Józef Cynk, Lesław Pieczonka, Stanisław Sapa, Magdalena Maciąg, Bogdan Lipowicz, Paweł Jakubiec, Benedykt Popek

Adres do kontaktu : Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna”RP – Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10
Tel.kom.513 283 345, e-mail:slojcowizna@wp.pl

ZAPROSZENIE DO USTRZYK DOLNYCH
23 kwietnia 2017r.

„Pragnę oddać hołd miłości rolnika do ziemi, bo ta miłość zawsze stanowiła mocny filar, na którym opierała się narodowa tożsamość” Św. Jan Paweł II.

PATRONAT HONOROWY :
Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński

Organizatorzy:

- Starosta Powiatu Ustrzyki Dolne
- Burmistrz Ustrzyk Dolnych
- Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Rzeszowie
- Komisja ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich
- Komitet Organizacyjny XXXVI Rocznicy Porozumień Rzeszowsko - Ustrzyckich

mają zaszczyt zaprosić na
XXXVI Rocznicę Porozumień Rzeszowsko - Ustrzyckich
w Ustrzykach Dolnych

PROGRAM:

23 kwietnia 2017r. /niedziela/, godz. 11.30

1.Msza św. koncelebrowana w intencji polskich rolników i suwerennej ojczyzny w Kościele P.w. Św. Józefa w Ustrzykach Dolnych, ul. Gombrowicza 10 (godz. 11.30).
2.Przemarsz pod Pomnik Niepodległości w Rynku i złożenie kwiatów.
3.Konferencja XXXVI Rocznicy Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich z udziałem młodzieży i pocztów sztandarowych szkół
ponadpodstawowych z Ustrzyk Dolnych;
sala sesyjna Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1, (godz. 13.30).
4.Otwarcie konferencji i powitanie gości – Marian Pałasz, Wieńczysław Nowacki.
5.Odczytanie listu od Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
6.Wręczenie odznaczeń państwowych za działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski przyznanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.
7.Wystąpienie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka.
8.Podziękowanie w imieniu odznaczonych.
Przerwa
9.Referaty programowe:
- Ks. prof. dr Henryk Rykała - „Wspomnienia o ks. Arcybiskupie Ignacym Tokarczuku”.
- Dr Mariusz Krzysztofiński (IPN) - „Dziedzictwo Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka”.
- Dr Marcin Bukała (IPN) - „Strajki w Ustrzykach i Rzeszowie i ich historyczne znaczenie”
- Wieńczysław Nowacki – „Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie i Konstytucja Polskiej Wsi”
10.Dyskusja plenarna, świadectwa i relacje.
11.Przyjęcie dokumentów końcowych.
Zakończenie (godz. 17.00)

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Wieńczysław Nowacki (przewodniczący), Kazimierz Chorzępa, Jan Józef Cynk, Ks. Franciszek Kołodziej, Czesław Kot, Józef Kusz, Kazimierz Leśniak, Leszek Murzyn, Stanisław Majdański, Marian Pałasz, Roman Sroka, Stanisław Superson, Henryk Suchora, Tadeusz Szymczakiewicz,
Jarosław Śliwiński, Stanisław Tokarczuk

KOMISJA D/S REALIZACJI POROZUMIEŃ RZESZOWSKO - USTRZYCKICH

Katarzyna Bielańska, Antoni Bała, Stefan Bigos, Kazimierz Chorzępa, /pełnomocnik/, Józef Czopik, Jerzy Jankowski, Jan Karuś, Jan Kudła, Stanisław Majdański, Wieńczysław Nowacki, Wiesław Procyk, Jan Pitera.

KOMITET HONOROWY
XXXVI Rocznicy Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich
i Budowy Pomnika Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w Rzeszowie

1. Jan Antoł - Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, V-Przewodniczący Prezydium NSZZ RI „Solidarność” w 1981r., Geotermia Podhale, Bańska Niżna, gm. Szaflary,
2. Ks. Prałat Stanisław Bartmiński - Duszpasterstwo Rolników w Krasiczynie k/Przemyśla,
3. Jan Beszta - Borowski – Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników (OKOR Białystok), NSZZ RI “Solidarność” w latach 1981-95, b. Poseł RP, rolnik, Uhowo, gm. Łapy,
4. Prof. Adam Biela - Ogólnopolskie Forum Stowarzyszeń
Uwłaszczeniowych, KUL Lublin,
5. Ks. Prof. Henryk Borcz - Wykładowca Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Przemyślu, Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Przemyślu,
6. Katarzyna Bielańska – Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, Gm.Mogilany,Kraków,
7. Prof. dr hab. Aleksander Bobko – Senator RP, V-ce Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
8. Prof. dr hab. Sylwester Czopek – JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie,
9. Jerzy Dęga – Honorowy Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność”, woj. łódzkiego, rolnik,
10. Jerzy Gnieciak – Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” woj. opolskiego, przedsiębiorca,
11. Andrzej Gwiazda - Sygnatariusz Porozumienia Gdańskiego z sierpnia 1980r., Gdańsk,
12.Prof. Dr hab. inż Antoni Jarosz-założyciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu,
13. Ks. Dziekan Ireneusz Juszczyński - Duszpasterstwo Rolników w Brześciu Kujawskim,
14.Jan Karuś – Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, rolnik, Gm. Rokietnica,
15.Ks. Proboszcz Franciszek Kołodziej - Uczestnik strajków chłopskich w 1981r., Rzeszów,
16.Kazimierz Kołodziński - Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, nauczyciel, Ustrzyki,
17.Maria Kopaczewska – Członek Stowarzyszenia Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny,
18.Ks. prof. dr hab. Stanisław Koczwara – Wykładowca Instytutu Teologicznego, Wilno,
19.Prof. Ryszard Henryk Kozłowski - Politechnika Krakowska, Polska Geotermia, Kraków,
20.Stanisław Krasoń - Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Rzeszowskiej, Łowisko,
21.Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie,
22.Genowefa Magdziarz -Wielkopolski Komitet Oporu Rolników, Żerniki, gm. Oborniki Wlkp,
23.Ryszard Majewski – Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Wielkopolska, Przewodniczący Komitetu Obrony Polskiej Ziemi „Placówka”, inżynier - rolnik Goślinowo, gm. Gniezno,
24.Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego,
25.Ludwik Pełka - Konwent Seniorów Niezależnego Ruchu Ludowego, Sokołów Młp.,
26.Janina Piekarz - Komitet Obrony Cukrowni i Polskiej Ziemi w Łosiowie, woj. opolskie,
27.Wiesław Procyk – Sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, rolnik, Gm. Ustrzyki Dln.,
28.Prof. dr hab. Paweł Soroka – Polskie Lobby Przemysłowe, Uniwersytet Kielecki, Kielce,
29.Andrzej Stadnicki - OKOR Dolny Śląsk, przedsiębiorca, Osola, gm. Oborniki Śląskie,
30.Dr Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie,
31.Janusz Szkutnik – współorganizator strajków Ustrzycko-Rzeszowskich, członek Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników, Stowarzyszenie „Solidarność Walcząca”, Rzeszów,
32.Inż. Karol Teliga - OKOR Mazowsze, Prezes Polskiego Towarzystwa Biomasy, Warszawa,
33.Stefan Żebrowski – Senior Ruchu Ludowego, Doradca Stronnictwa Ludowego „Ojcowizna”RP.

PATRONAT MEDIALNY:
- „Nasz Dziennik”
- TVP Rzeszów

Adres do kontaktów: Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP
Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8 -10, tel. kom. 513 283 345, e-mail: slojcowizna@wp.pl

XXXVI ROCZNICA POROZUMIEŃ RZESZOWSKO-USTRZYCKICH
Wręczenie "Krzyży Wolności i Solidarności" 19 luty 2017r., Rzeszów

W dniu 19 lutego 2017r. w Rzeszowie uroczystości związane ze strajkami rolników sprzed 36 lat rozpoczęła Msza św. koncelebrowana w intencji suwerennej Ojczyzny w kościele Farnym, gdzie do dnia dzisiejszego przechowywany jest krzyż strajkowy, jako relikwia, przy którym strajkujący modlili się codziennie. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod pomnik Tadeusza Kościuszki w Rynku oraz pod tablicę upamiętniającą strajk, gdzie złożone zostały wieńce i wiązanki.Główny referat na temat osoby Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka wygłosił Ks. Prof. dr Henryk Rykała - Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu w okresie posługi
tegoż Metropolity. Krótkie świadectwa i relacje w temacie referatu złożyli też Wieńczysław Nowacki, Jarosław Śliwiński, Marian Pałasz, Jerzy Jankowski i Kazimierz Chorzępa. Drugi referat poświęcony wpływowi koncernów na produkcję żywności wygłosił Prof. dr hab. Jerzy Szymona z Lublina, zaś Wieńczysław Nowacki przedstawił temat "Konstytucja Polskiej Wsi w obronie gospodarstw rodzinnych".
W dalszej kolejności V-Prezes IPN w Warszawie Mateusz Szpytma dokonał wręczenia odznaczeń państwowych "Krzyż Wolności i Solidarności" za działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Odznaczeni zostali : Józefa Tylek, Benedykt Popek, Dionizy Adamczyk, Ryszard Majewski, Władysław Moskalik, Paweł Sokół, Bronisław Łuczywo, Józef Kusz, Wiesław Fiszer, Marek Andrzejak, Paweł Szczepaniak, Czesław Pieczonka (odebrał w domu) oraz pośmiertnie Jan Kozłowski (odebrała córka Jolanta Kozłowska), Józef Tylek (odebrała córka Anna Tylek), S. Barbara Muzyka (odebrał brat Stanisław Muzyka), Stanisław Kostecki (odebrała siostrzenica Halina Downarowicz).
W imieniu odznaczonych głos zabrali: Stanisław Muzyka, S.Anna Telus w imieniu Zakonu Sióstr Prezentek-Dyrektor Liceum Katolickiego w Rzeszowie, Ryszard Majewski w imieniu NSZZ RI "Solidarność" i Kazimierz Chorzępa w imieniu Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP.
Pozostałe odznaczenia wręczone zostaną w Ustrzykach Dolnych dla następujących osób: Wieńczysław Nowacki, Wiesław Procyk, Marian Pałasz, Paweł Jakubiec, Jan Wojtowicz, Kazimierz Kołodziński, Adam Król, Waldemar Mikołowicz oraz pośmiertnie Franciszek Łysyganicz i Józef Stachura.Odczytano listy od Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i Prezesa IPN Jarosława Szarka. Uchwalono rezolucję skierowaną do Prezydenta RP i Premiera RP, która została przekazana adresatom za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego, którą poniżej publikujemy:

Rzeszów, 19 luty 2017r.

Pan Prezydent RP - Andrzej Duda
Pani Beata Szydło – Premier RP
za pośrednictwem
Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie

REZOLUCJA

My, organizatorzy i uczestnicy strajków rolników z 1981/82 roku oraz sygnatariusze Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich, wyrażamy niepokój wobec braku ustawowych rozwiązań, dotyczących uregulowania statusu gospodarstwa rodzinnego, gdyż tego unormowania w naszym prawie w dalszym ciągu nie ma, co w sytuacji wyrażenia zgody na podpisanie umowy CETA, narusza suwerenność Narodu.
Znaczenie ziemi i gospodarstwa rodzinnego, jako kapitału narodowego, sięga czasów rzymskich, kiedy to sprecyzowano podstawy prawa cywilistycznego, że właściciel ziemi jest właścicielem wszystkiego, co na tej ziemi jest posadowione. Z tej fundamentalnej dla każdego państwa zasady, wyprowadzane są wszystkie tytuły prawne do nieruchomości, jak również ekonomiczne strategie związane z działalnością gospodarczą o charakterze rolniczym (przetwórstwo) i pozarolniczym, np. bogactwami naturalnymi.
W tym miejscu stwierdzić należy, że niezrozumiała polityka poprzednich rządów RP, na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, doprowadziła do likwidacji ponad 300 tysięcy gospodarstw rolnych oraz sprzedaży za bezcen ponad 8400 strategicznych zakładów, w pierwszej kolejności obcym.
Podkreślenia wymaga fakt, że Porozumienia Rzeszowsko – Ustrzyckie z 1981 roku wyznaczyły kierunek polskiej polityki rolnej, albowiem gwarantowały:
1. Ustawowe wzmocnienie nienaruszalności chłopskiej własności, zwłaszcza ziemi oraz prawa do jej dziedziczenia, a także uznawały rodzinne gospodarstwo rolne za trwały i równoprawny element gospodarki narodowej (Dział I, pkt 1 Porozumienia Rzeszowskiego).
2. Nowelizację ustawy o społecznym ubezpieczeniu rolników i ich rodzin poprzez podwyższanie najniższych świadczeń emerytalno – rentowych, a nie wieku emerytalnego (Dział IV).
3. Uzgadnianie stanowisk i rozwiązywanie innych wyłaniających się problemów w dialogu (Dz. VIII).
W tej sytuacji, brak konstytucyjnych i ustawowych gwarancji dot. gospodarstwa rodzinnego zapobiegających likwidacji gospodarstw indywidualnych, traktujemy jako łamanie litery i ducha Porozumień.
Ponadto, złamaniem zapisów Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich jest pomijanie opinii społecznej w istotnych dla Państwa i Narodu Polskiego sprawach, a mianowicie:
- rozwoju innowacyjnej gospodarki poprzez uchwalenia ustawy o racjonalnym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii energii wód geotermalnych oraz gorących skał,
- wstrzymania inwestycji budowy wielkoprzemysłowych farm wiatrowych, które nadal w istotny sposób ograniczają prawo dysponowania własnością ziemi rolniczej, na terenach wiejskich,
- doprecyzowania przepisów ułatwiających sprzedaż bezpośrednią produktów żywnościowych, w tym wytwarzania żywności wytwarzanej metodami ekologicznymi oraz zniesienie błędnych przepisów sanitarnych i weterynaryjnych, prowadzących do likwidacji małych zakładów rolno-spożywczych
Jednocześnie, stwierdzamy, że ustawowa obrona gospodarstw rodzinnych, polskiej ziemi i lasów oraz bogactw naturalnych, jest gwarancją niezależności i suwerenności Państwa i Narodu Polskiego.
Podpisali:

- Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP – Prezes Kazimierz Chorzępa
- Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi – Wieńczysław Nowacki
- Komisja ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich – Katarzyna Bielańska
- Przymierze Narodu Polskiego – Prof. dr hab Ryszard Henryk Kozłowski
- Komitet Obrony Polskiej Ziemi „Placówka”
- NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Wielkopolska – Ryszard Majewski
- Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Polski – Stanisław Majdański
- Stowarzyszenie Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny – Stanisław Superson
- Stowarzyszenie Polskie Forum Ludowo – Chrześcijańskie „Ojcowizna” - Leszek Murzyn

Adres do kontaktów: Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP – 35-074 Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10
tel. kom. 513 283 345, e-mail: slojcowizna@wp.pl

SPOTKANIA OPŁATKOWE "OJCOWIZNY"
W RZESZOWIE I POZNANIU

"Ojcowizna" RP zaprasza na śpiewanie kolęd i spotkania opłatkowe, które odbędą się :
- W Rzeszowie w najbliższą niedzielę 08 stycznia 2017r. w sali duszpasterstwa przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. przy ul. Krakowskiej 18, po Mszy Św. o godz. 11.30 - wspólnie z uczestnikami strajków chłopskich w Rzeszowie i Ustrzykach Dolnych z lat 1981 - 82
- W Poznaniu w najbliższy poniedziałek 09 stycznia 2017r. w sali konferencyjnej Zarządu Giełdy Rolno-Ogrodniczej przy ul. Franowo 1 - wspólnie z członkami NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" Wielkopolska.

WESOŁYCH ŚWIĄT I DOSIEGO ROKU 2017

"Z dawna oczekiwana Boża Dziecina rodzi się na sianku w ubogiej stajence".
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2016 "Ojcowizna" składa
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i radości oraz wszelkich łask płynących z Narodzenia Pańskiego.
Niech nadchodzący Nowy Rok 2017 będzie czasem spełnienia pokładanych nadziei, realizacji planów i współpracy ludzi, którym leży na sercu dobro Ojczyzny i suwerenność Narodu Polskiego.


POMNIK Ks.Abp IGNACEGO TOKARCZUKA W RZESZOWIE

W Rzeszowie odbyło się spotkanie Ordynariusza Rzeszowskiego Ks.Bp Jana Wątroby z przedstawicielami Komitetu Budowy Pomnika Ks.Abp Ignacego Tokarczuka w Rzeszowie. Omówiono szczegóły tej inicjatywy. Przedstawiciele komitetu poinformowali o przygotowywanych obchodach XXXVI rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich w dniach 16-19 lutego 2017r. w Rzeszowie oraz w dniu 19 marca 2017r. w Ustrzykach Dolnych.

KONFERENCJA O ARCYBISKUPIE TOKARCZUKU
STALOWA WOLA 25.10.16r.

Arcybiskup Ignacy Tokarczuk (1918-2012) od 1966 roku był biskupem przemyskim, a od 1991 arcybiskupem. Zainicjował w diecezji budowę ponad 400 kościołów. W grudniu 1980 i styczniu 1981 poparł i czynnie wspierał strajki chłopskie w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie zakończone podpisaniem Porozumień Rzeszowsko Ustrzyckich 20 lutego 1981r. W stanie wojennym wspierał utworzenie Duszpasterstwa Rolników oraz konspiracyjny Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników, a w ostatnich latach życia wspomagał Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP.
25 października 2016 w Auli im.„Solidarności” na Filii KUL w Stalowej Woli odbyła się sesja „Abp Ignacy Tokarczuk - człowiek, kapłan, patriota”.
Referat główny wygłosił ks.Bp Edward Frankowski (biskup-senior diecezji sandomierskiej), który przybliżył postać "biskupa niezłomnego", jako swojego nauczyciela i przyjaciela. "Arcybiskup Ignacy Tokarczuk to była wyjątkowa osoba. Wiele mu zawdzięczam. Przede wszystkim to, iż mi zaufał, był bardzo zainteresowany całą moją działalnością duszpasterską. Zaufał mi także, gdy tworzyliśmy "Solidarność". Ksiądz arcybiskup Tokarczuk cieszył się wielkim autorytetem. Był człowiekiem mocnego charakteru i wrogiem socjalistycznego systemu. Mówił nam wprost :"Kto im uwierzył, już został oszukany".
Podczas konferencji zaprezentowano dwie książki poświęcone ks.abp Ignacemu Tokarczukowi. pierwsza p.t. "Kochałem tych ludzi całym sercem i oddaniem" to zapis wspomnień arcybiskupa z lat 1918-1976 w opracowaniu ks. Józefa Wołczańskiego. Druga p.t "Non omnis moriar - Abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach" to 86 relacji duchownych i świeckich przygotowana przez Mariusza Krzysztofińskiego i wydana przez IPN w Rzeszowie. W konferencji uczestniczyła delegacja "Ojcowizny", w imieniu której głos zabrał Wieńczysław Nowacki - współorganizator strajków chłopskich w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie i sygnatariusz Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich w 1981-82, przybliżając osobiste kontakty i współpracę z ks. abp Tokarczukiem na przestrzeni lat 1979-2012.

DOŻYNKI JASNOGÓRSKIE 2016r. PREZYDENT RP ANDRZEJ DUDA: "RODZINNE GOSPODARSTWO ROLNE WINNO BYĆ PODSTAWĄ USTROJU ROLNEGO W POLSCE"

Głównym punktem ogólnopolskich dożynek 2016 była Msza Św.sprawowana na jasnogórskim szczycie z udziałem 50 tys. rolników i ich rodzin.Przewodniczył jej Prymas Polski ks. Abp Wojciech Polak. W dziękczynieniu za plony udział wziął Prezydent RP Andrzej Duda oraz Minister Rolnictwa Krzysztof Jurgiel. "Przybyłem tutaj, aby podziękować Matce Najświętszej za opiekę nad naszą Ojczyzną, za opiekę nad wami, za kolejne plony, które przynoszą naszemu państwu i naszemu społeczeństwu polscy rolnicy" - powiedział Prezydent i zapewnił, że "Chylę czoła przed polskimi rolnikami, którzy walczyli w 1980 i 81 roku o prawa rolników i założyli Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność". W tym roku obchodzicie 35 - lecie Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, które wtedy zaczęły budowę nowej Polski. Zaczęliście i potem walczyliście w podziemiu, w czarnych latach stanu wojennego i później przed 1989 rokiem. Ta Polska dzisiejsza jest także Polską dzięki Waszej walce, która nieustannie trwa." i dalej "Na zakończenie chcę jedno zapowiedzieć : Otóż Panie Ministrze, chciałbym żebyśmy w naszej działalności dla polskich rolników teraz skupili się na rzeczy niezwykle istotnej, zapisanej w naszej Konstytucji, a mianowicie na rodzinnym gospodarstwie rolnym. Chciałbym,aby to rodzinne gospodarstwo rolne było "oczkiem w głowie" obecnej władzy - i polskiego rządu i polskiego parlamentu, a także i mnie Prezydenta Rzeczpospolitej. To rodzinne gospodarstwo rolne będące podstawą naszego ustroju rolnego, wymaga wsparcia na różnych płaszczyznach".
Ogólnopolska Pielgrzymka Rolników czyli Jasnogórskie Dożynki, to święto dziękczynienia Bogu za plony. Pielgrzymka Rolników rozpoczęła się na Jasnej Górze już w sobotę, 03 września, o godz. 19.00 Mszą Świętą i Apelem w Bazylice Jasnogórskiej, której przewodniczył ks. Bp Edward Białogłowski - Delegat Episkopatu Polski d/s Duszpasterstwa Rolników z udziałem Sekretarza KEP ks. Prałata Stanisława Sojki. Homilię wygłosił ks. Henryk Wejman ze Szczecina. Następnie uczestnicy pielgrzymki czuwali na modlitwie przez całą noc, aż do Sumy Dożynkowej.
W uroczystościach na Jasnej Górze wzięła udział delegacja krajowych władz Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP w składzie : Wieńczysław Nowacki, Alina Dyląg, Janina Piekarz, Kazimierz Leśniak, Zdzisław Leśniak, Jan Józef Cynk i Halina Sowińska-Winiarska, którzy w trakcie Mszy Św. Dożynkowej w dniu 4 września 2016r. wręczyli chleb, jako dar ołtarza Prymasowi Polski Wojciechowi Polakowi oraz bochny chleba Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie i Ministrowi Rolnictwa - Krzysztofowi Jurgielowi, jako dar dożynkowy od Stronnictwa Ludowego"Ojcowizna" RP.

POGRZEB INKI I ZAGOŃCZYKA

Nareszcie mogliśmy pożegnać bohaterów. W dniu 28.08.16r. w Gdańsku odbył się państwowy pogrzeb sanitariuszki Danuty Siedzikówny "Inki" i Feliksa Selmanowicza "Zagończyka" - dowódcy V Wileńskiej Brygady AK, zamordowanych przez komunistów w 1946r. Niech spoczywają w pokoju ! Cześc Im i Chwała !
Oddając bowiem życie dla dobra wspólnej sprawy - ojczyźnie, zyskali nieprzemijającą sławę i najwspanialszy pomnik - nie ten grobowiec, w którym spoczywają, lecz ludzka pamięc ! Grobem sławnych wyklętych jest cała nasza ziemia, sławę ich głoszą nie tylko napisy na grobach, w ich ojczystym kraju, ale też na obczyźnie żyje o nich pamięc, nie pisana na pomniku, lecz w ludzkich sercach. Naśladujmy więc tych bohaterów !

PANIE WOJEWODO, GDZIE TA "DOBRA ZMIANA" ???

Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP Zarząd Wielkopolski oraz Stowarzyszenie "Stop wiatrakom w Wielkopolsce" wystosowały list otwarty do Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna następującej treści :

Zawiódł nas Pan, Panie Wojewodo, bo wszyscy mieszkańcy z okolicznych miejscowości powiatu średzkiego, tam gdzie są zaplanowane elektrownie wiatrowe mieli tylko w Panu nadzieję, że zablokuje tę inwestycję.
Z niedowierzaniem przyjęli wiadomość o podpisaniu przez Pana i utrzymaniu w mocy pozwolenia na budowę tych elektrowni w Gminie Dominowo - mówiąc : "jak to mógł zrobić nasz Wojewoda, który został wybrany z PIS, partii na która głosowaliśmy i pokładaliśmy wielkie nadzieje - że, wreszcie zapanuje ta sprawiedliwość i normalność"
Mieszkańcy zaufali w lipcu ubiegłego roku kancelarii prawnej Dariuszowi Szymczakowi z PIS, który był pełnomocnikiem naszego stowarzyszenia, a ostatnio doradcą Pana Wojewody, miał nam pomagać prawnie i nas reprezentować przed organami administracyjnymi i sądowymi, odwołał się tylko od decyzji środowiskowej i miał złożyć skargę do WSA w Poznaniu, ale już tego nie zrobił, bo został członkiem rady nadzorczej firmy powiązanej z energetyką.
W dniu 24 czerwca b.r. do Pana gabinetu w Urzędzie Wojewódzkim osobiście złożyliśmy wniosek o wszczęcie z urzędu i zaskarżenie przez Pana Wojewodę uchwały Gminy Dominowo z dnia 09.09.2015r. dotyczącą planu zagospodarowania przestrzennego, który za poprzedniego Wojewodę był przyjęty z rażącym naruszeniem prawa.
Dnia 28 czerwca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń z gmin Dominowo, Środa Wlkp. i Rychwał w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Celem spotkania była pomoc społeczności lokalnej przeciwstawiającej się budowie elektrowni wiatrowych w odległości 400 - 500 m od ich miejsc zamieszkania. Pozwolenia na budowę tych wiatraków zostały już wydane, mieszkańcy odwołali się do Wojewody, mając nadzieję, że Wojewoda zablokuje te inwestycje, bo przecież ma do tego takie uprawnienia.
Jesteśmy zawiedzeni postawą urzędników Urzędu Wojewódzkiego, bo część tych samych urzędników za poprzedniego Wojewodę Piotra Florka z PO, utrzymała w mocy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Dominowo i gdy złożyliśmy wniosek o wszczęcie z urzędu i zaskarżenie, już przez swojego Wojewodę tego planu, odpowiedzieli nam że nie mają argumentów - według nas nie chcą przyznać się do błędów, które popełnili wcześniej.
Doradca Wojewody oświadczył, że "jeśli mieliby wybierać dobro społeczności lokalnej czy interes inwestora, to zawsze wybiorą to pierwsze".
Rozumieją nas, znają nasze argumenty, ubolewają że chcieliby nam pomóc, ale nie maja instrumentów - nie rozumiemy dlaczego powołują się na wybiórcze wyroki sądów :że strona w pozwoleniu na budowę są tylko właściciele działki, na której powstaje ta inwestycja i inwestor - a przecież są inne wyroki sądów, które mówią wręcz odwrotnie, np. SA/GD 421/12 z 17.10.2012, NSA z 18.02.1999r. - 244/97, II OSK 2560/12 - NSA z 20.03.2004, II OSK 644/10 - Lex 852306 itd.
Pominięcie stron w postępowaniu, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, jest okolicznością uzasadniającą jego wznowienie. Może doprowadzić do zakwestionowania ostatecznego pozwolenia na budowę.
Ostatnio dotarły do nas informacje, że prawnicy inwestora zadziałali również w Urzędzie Wojewódzkim i przez to Wojewoda przyznał racje bogatemu inwestorowi zapominając o dobru społecznym o którym wspomina doradca Wojewody...
Inwestorem tej inwestycji na terenie gmin Dominowo i Środa Wlkp. jest spółka z o.o. WIND FIELD WIELKOPOLSKA z Warszawy z podejrzaną i nieczysta przeszłością, ma bowiem powiązania z politykami : byłym Ministrem Obrony Narodowej, prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych Stanisławem Dobrzańskim z PSL, wpływowym doradcą byłego V-Ministra Skarbu Państwa Jana Burego i firmy z Cypru GEO RENEWABLES, której udziałowcem jest także były minister i prezes PLL LOT Piotr Siennicki. Firma ta ma zatrudnioną m.in. Kancelarię Prawną Lasocki z Warszawy, która w ubiegłym roku doradzała Ministerstwu Infrastruktury u byłego wiceministra Janusza Piechocińskiego z PSL. Jak widać rządzi tu polityka i pieniądze, za które można kupić wszystko, a my jako suweren jesteśmy bezsilni...
Mieszkańcy pytają nas : "co się stało z tym projektem ustawy odległościowej, która miała uchronić nas przed inwazją wiatraków, dlaczego wprowadzono poprawki, czyżby w Sejmie tez zadziałali inwestorzy, tak jak to się dzieje na szczeblu gminy i powiatu"...
Nie rozumiemy, ze to wybiórcze prawo ma służyć wyłącznie nieczystym interesom obcego inwestora, a społeczność lokalną pomija, mimo że zebrano tysiące podpisów i są tu właścicielami i zamieszkują swoje posiadłości od wielu lat - to nie maja prawa głosu...!!! Gdzie tu jest poszanowanie prawa własności !!!
...Nie jesteśmy przeciwni wiatrakom i chcemy, żeby była to naprawdę energia ekologiczna, a nie wytworzona kosztem mieszkańców. Nikt nie protestował, gdy na naszych gminach kilka sztuk wybudowano, ale wiatraki o połowę mniejsze, nie szkodliwe i nie uciązliwe dla mieszkańców. Ale ten obcy inwestor, wykorzystując luki w ustawie odległościowej, chce nam zafundować kolosy, które ze względu na szkodliwe oddziaływanie na ludzi, buduje się w krajach zachodnich w
morzu...
Wstrzymanie pozwolenia na budowę tych elektrowni wiatrowych, zmusiło by inwestora do wybudowania wiatraków w dalszej odległości od zabudowań mieszkalnych, zgodnie z nowa ustawą Hx10, bezpiecznych dla społeczności lokalnej.

Otrzymują do wiadomości :
- Premier RP Beata Szydło,
- Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk,
- Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro

ROBERT TURSKI z BIESZCZADÓW KAWALER "KRZYŻA WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI" NIE ŻYJE

W dniu 8 lipca 2016r. zmarł Robert Turski z Bieszczadów (ojciec 3 dzieci), jeden z najmłodszych uczestników strajku chłopskiego w Ustrzykach Dolnych w 1981/82 (kolporter komunikatów strajkowych), członek konspiracyjnego Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników w latach 1983-89,
wydawca i drukarz nielegalnych pism "Bieszczadnik" i "Solidarność Rolników" w latach stanu wojennego.
Za działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski odznaczony "Krzyżem Wolności i Solidarności". Pogrzeb odbędzie się w dniu 12 lipca 2016r. w rodzinnej wsi Chmiel, gmina Lutowiska o godz. 15.00.

ZABRAKŁO "KRZYŻY WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI"
DLA DZIAŁACZY "OJCOWIZNY" Z USTRZYK DOLNYCH

W dniu 17 kwietnia 2016r. na Konferencji w Ustrzykach Dolnych zorganizowanej przez "Ojcowiznę" RP w XXXV rocznicę strajków rolników zakończonych podpisaniem historycznych Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich zaplanowane było wręczenie odznaczeń państwowych "Krzyży Wolności i Solidarności" przyznanych przez Prezydenta RP na wniosek IPN dla 20 osób, w tym uczestników strajków z 1980/81 i sygnatariuszy Porozumień. Do wręczenia odznaczeń z przyczyn technicznych jednak nie doszło, albowiem do Ustrzyk Dolnych nie dotarł reprezentant Prezydenta RP, ani przedstawiciel Prezesa IPN. Do Komitetu Organizacyjnego natomiast list przysłał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, który w całości publikujemy poniżej.

Warszawa, 17 kwietnia 2016r.

Drodzy uczestnicy Konferencji w Ustrzykach Dolnych !

Na trudnej drodze do wolności do wolności naszej Ojczyzny, wywalczonej pod sztandarami ,, Solidarności", chłopi polscy zapisali piękne karty, które nie mogą być zapomniane przez obecne i następne pokolenia Polaków. Dlatego z wielkim uznaniem odnoszę się do wszelkich starań oraz inicjatyw służących upamiętnianiu wydarzeń sprzed 35 lat, kiedy to zdesperowani, ale jakże odważni rolnicy Podkarpacia przystąpili do strajków w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie, zakończonych podpisaniem historycznych porozumień z władzami PRL. Przekazuję serdeczne pozdrowienia uczestnikom rocznicowych obchodów, zwłaszcza zasłużonym działaczom niezależnego ruchu chłopskiego, uczestnikom strajków i sygnatariuszom Porozumień Rzeszowsko - Ustrzyckich.
Przeciwko komunistycznej władzy wystąpili chłopi, niezależni gospodarze, których miłość do ziemi oraz przywiązanie do religii katolickiej należały do podstawowych wartości cenionych przez wieki. Rządy sprawowane w Polsce, w imieniu Kremla , walczyły z tymi wartościami zaciekle przy użyciu całego aparatu represji. Strajki chłopskie w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie wpisały się w walkę ,,Solidarności" o wolną i sprawiedliwą Polskę postulatami, o których trzeba pamiętać. Dominowały żądania równych praw dla rolników i mieszkańców miast , poprawy bytu materialnego rodzin rolniczych oraz zagwarantowania trwałej własności ziemi. W tamtejszej rzeczywistości na szczególny podziw zasługują postulaty dotyczące wolności religii i Kościoła, objętego zakazem budowania nowych świątyń, opieki duszpasterskiej w wojsku i więzieniach.
Opór strajkujących chłopów, nieustępliwe, zorganizowane działania niezależnego ruchu ludowego zmusiły władze PRL do podpisania niechcianych porozumień. W tej walce nie byłoby zwycięstwa bez potężnego wsparcia duszpasterzy naszego Kościoła, na czele z niezłomnym arcybiskupem Ignacym Tokarczukiem.
Podczas rocznicowych uroczystości zostaną wręczone Krzyże Wolności i Solidarności, przyznane przez Prezydenta RP. Serdecznie gratuluję odznaczonym osobom, tym których zasługi na rzecz suwerenności Polski zostały w ten sposób docenione.
Dziękuję uprzejmie za zaproszenie Komitetowi XXXV Rocznicy Porozumień Rzeszowsko - Ustrzyckich. Z powodu licznych obowiązków służbowych nie mogę przybyć do Ustrzyk Dolnych . Podpisał:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel

REZOLUCJA Z USTRZYK DOLNYCH
17 kwiecień 2016r.

Prezydent RP Andrzej Duda
Premier RP Beata Szydło

My, niżej podpisani, uczestnicy Konferencji w Ustrzykach Dolnych w dniu 17 kwietnia w XXXV rocznicę Porozumień Rzeszowsko - Ustrzyckich, w tym sygnatariusze i uczestnicy strajków rolniczych z 1981 r. , wyrażamy stanowczy protest przeciwko skandalicznej ingerencji tzw. Parlamentu Europejskiego w wewnętrzne sprawy Polski.
Podstępem i przemocą wrogowie Polski niszczą nasz ład moralny i narodowy, w który zostaliśmy wyposażeni przez naszych przodków, wprowadzając nas do kręgu cywilizacji chrześcijańskiej 1050 lat temu, poprzez przyjęcie Chrztu Polski.
Aktualnie Naród Polski zawierzył rządzącym, że wszelkie reformy w państwie będą prowadzone zgodnie z tysiącletnią tradycją w duchu katolickim i patriotycznym. W szczególności bezcennym dobrem narodowym jest nasza ziemia, w której obronie stawali nasi ojcowie i dziadowie oddając krew i życie w obronie Ojczyzny.
Przypominamy, że Polska rzeczywistość gospodarcza i społeczna wywodzi się i opiera o strukturę wielopokoleniowych gospodarstw rodzinnych i celem przeciwstawienia się zagrożeniom naszej suwerenności, koniecznym jest w szczególności wstrzymanie wyprzedaży polskiej ziemi i bogactw naturalnych obcokrajowcom.
Apelujemy do Prezydenta RP o niezwłoczne podpisanie ustawy o ustroju rolnym i obrocie ziemią, aby te regulacje prawne weszły w życie przed !-maja 2016 r. i zapoczątkowały proces wprowadzania w życie konstytucyjnych gwarancji określonych w art. 23 Konstytucji RP, a dotyczących stabilności ustroju rolnego i trwałości gospodarstwa rodzinnego.
W tym zakresie apelujemy do władz RP o zabezpieczenie stanu posiadania polskich rolników poprzez uchwalenie ustawy o gospodarstwie rodzinnym na fundamencie polskiego ustroju rolnego, a nie w oparciu o dyrektywy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.
Przedkładając nasze racje nad siłę władzy ze swej strony prezentujemy KONSTYTUCJĘ POLSKIEJ WSI, stanowiącej kontynuację Porozumień Rzeszowsko - Ustrzyckich, jako wzoru myślenia o przyszłości naszej Ojczyzny, polskiej ziemi, a także troski o pomyślność przyszłych pokoleń Polaków. Podpisały: 52 osoby

- Stronnictwo Ludowe ,,Ojcowizna"RP,
- Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi,
- Sygnatariusze i uczestnicy strajków w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie :
Wieńczysław Nowacki, Jerzy Jankowski, Katarzyna Bielańska, Wiesław Procyk, Władysław Moskalik, Kazimierz Hesko-Kołodziński, Marian Pałasz, Kazimierz Chorzępa,
Józefa Tylek, Paweł Jakubiec, Robert Turski, Jan Kot, Czesław Kot, Roman Sroka, Tadeusz Szymczakiewicz, Zdzisław Leśniak, Kazimierz Leśniak, Józef Serafin, Zbigniew Zieliński, Zbigniew Kuraś, Tadeusz Szyfner, Stanisław Superson, Jarosław Śliwiński, Jan Kudła, Józef Kusz, Anna Martyńska, Eugeniusz Martyński, Zofia Szuban, Andrzej Kaczorowski, Benedykt Popek, Jan Wojtowicz, Adam Król, Czesław Pieczonka, Lesław Pieczonka, Józef Zazula, Antoni Surdyka, Jan Józef Cynk, Jacek Nosal, Tadeusz Żyłka, Jan Ożóg, Bogdan Jarecki, Jan Pitera, Józef Czopik, Anna Sączawa, Radosław Sel, Stanisław Mazur, Witold Kozioł, Marek Tenerowicz, Teresa Kawka, Andrzej Stachyrak, Władysław Pałasz, Wiesław Kwiatkowski.

Adres do kontaktów : Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP
ul. Piłsudskiego 8-10, 35-074 Rzeszów, Tel. 513 283 345

DEKLARACJA WSPÓŁDZIAŁANIA UGRUPOWAŃ PATRIOTYCZNYCH I NARODOWYCH
Poznań, 9 kwiecień 2016r.

W obecnej sytuacji, 1050 rocznicy Chrztu Polski, nasza Ojczyzna potrzebuje aktywnego udziału katolików świeckich w życiu publicznym, ludzi czystego sumienia i prawego serca, którzy swoją patriotyczną postawą udowodnią, że Naród Polski nie zginął.
Tylko tacy ludzie są w stanie zorganizować się do kolejnego wysiłku w pracy dla dobra wspólnego Narodu i Państwa Polskiego.
Propozycja współdziałania odnosi się do związków zawodowych, organizacji społecznych, stowarzyszeń, partii i stronnictw o rodowodzie ludowym, patriotycznym i narodowym, a nade wszystko do obywateli, którzy maja na uwadze dobro Polski.
Apelujemy o jedność działania, współpracę programową i organizacyjną do wyłonienia reprezentacji Narodu w ponownych wyborach samorządowych i parlamentarnych i odbudowanie siły politycznej wywodzącej się z tradycji ludzi kochających polską wieś i z niej czerpiących swój rodowód.
Niech miarą zaangażowania w dzisiejszą rzeczywistość będą słowa Wincentego Witosa, że w najtrudniejszych czasach polska wieś zachowała trzy nadrzędne dla naszej Ojczyzny wartości: wiarę, ziemię i narodowość.
Wierzymy w głęboki sens deklarowanej współpracy, albowiem działając wspólnie możemy odnieść sukces. W sztafecie pokoleń dziś my i organizacje, które reprezentujemy podejmują trud starań o Wolną Polskę i bierzemy za to pełną odpowiedzialność.
Jednocześnie udzielamy pełnego poparcia Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie i Rządowi Premier Beaty Szydło. Doceniając wysiłki ustawowych rozwiązań dotyczących wstrzymania wyprzedaży polskiej ziemi i bogactw naturalnych obcokrajowcom, zwracamy uwagę na potrzebę ustawowej regulacji dotyczącej ustroju rolnego, poprzez uchwalenie ustawy o gospodarstwie rodzinnym.
Ponadto, proponujemy projekt budowy innowacyjnej gospodarki w Wielkopolsce, opartej na odnawialnych zasobach energii wód geotermalnych oraz gorących skał, a nie na projekcie szkodliwej eksploatacji węgla brunatnego, bądź kosztownej energii jądrowej, albowiem niezależność energetyczna państwa, to też suwerenność.
Podpisali:
- Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP - Wieńczysław Nowacki
- Przymierze Narodu Polskiego - Prof. dr hab. Ryszard Henryk Kozłowski
- NSZZ RI "Solidarność" Wielkopolska - Ryszard Majewski
- Komitet Obrony Polskiej Ziemi "Placówka" - Leszek Musiał
- Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi - Zbigniew Gała
- Stowarzyszenie Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny - Stanisław Superson
- Stowarzyszenie Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie - Leszek Murzyn
- Ruch Kontroli Wyborów - Ruch Kontroli Władzy - Janusz Szczęsny
- Stowarzyszenie "Stop wiatrakom w Wielkopolsce" - Magdalena Wróblewska
- Redakcja Wolna - Polska - Zbigniew Rutkowski
- Stowarzyszenie Pomocy Eksmisyjnej - Robert Popiółkowski
- Polska Patriotyczna - Zdzisław Jankowski
- Związek Zawodowy Rolnictwa "Ojczyzna"RP - Obrona Konieczna - Piotr Trznadel
- Wielkopolski Związek Ogrodników - Stefan Sytlak
- Związek Zawodowy Rolnictwa "Samoobrona" - Józef Juszkiewicz.

"KRZYŻE WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI" DLA DZIAŁACZY "OJCOWIZNY"RP
Konferencja w Poznaniu, 9 kwiecień 2016r.

W dniu 9 kwietnia 2016r. z inicjatywy "Ojcowizny" RP oraz "Solidarności" Rolników Indywidualnych Wielkopolska i Stowarzyszenia KOPZ "Placówka"odbyła się Konferencja, na której Prezes IPN Łukasz Kamiński wręczył odznaczenia państwowe "Krzyże Wolności i Solidarności" przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski.
Na wniosek poparty przez Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP odznaczeni zostali : Genowefa Magdziarz i Leszek Dąbrowski z Gminy Oborniki Wlkp., Maciej Małecki i Lech Zięta z Gminy Kórnik, Andrzej Michalszczak z Gminy Zbąszyń, Zbigniew Gała z Gminy Krobia i Bogdan Lipowicz z Poznania. Odznaczenia przyznane dla Ryszarda Majewskiego, Dionizego Adamczyka i Edwarda Fingera wręczone zostaną w innym terminie.
W części konferencyjnej listy od Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego przedstawił Ryszard Majewski. Następnie referaty wygłosili :
- Wieńczysław Nowacki - "Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie i co z tego wynikło",
- Gabriel Janowski - Początki tworzenia się i organizowania NSZZ RI "Solidarność",
- Prof. dr hab. inż.Ryszard Henryk Kozłowski - "Niezależność energetyczna państwa, to też suwerenność",
- Przemysław Zwiernik (IPN) - "SB, a Solidarność Rolnicza w Wielkopolsce, w dokumentach IPN"
Konferencja poprzedzona została Mszą Św. w intencji rolników i suwerennej Ojczyzny w kościele P.w. Najświętszego Zbawiciela przy ul. Fredry w Poznaniu, w trakcie której wystąpił chór "Castellum Cantas" z Kórnika. Następnie przy dźwiękach młodzieżowej orkiestry dętej im. J.Zielińskiego ze Śremu odbył się przemarsz ponad 200 uczestników uroczystości przez centrum Poznania i składanie kwiatów pod pomnikami : Ofiar Smoleńska 2010r., Poznańskiego Czerwca 1956 oraz Żołnierzy Niezłomnych.Konferencja odbyła się w 35 rocznicę Zjazdu Zjednoczeniowego związków rolniczych w Poznaniu w 1981r., który zapoczątkował powstanie NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność". Konferencja zakończyła się ogłoszeniem deklaracji współpracy ugrupowań patriotycznych i narodowych podpisanej przez 15 organizacji. (tekst powyżej).

Adres do kontaktów :
- Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP Zarząd Wielkopolski
60-743 Poznań, ul. Limanowskiego 7 lok.4, tel. 513 283 345

UCHWAŁY II KONGRESU STRONNICTWA LUDOWEGO "OJCOWIZNA" RP
Rzeszów 20-21 lutego 2016r.

LIST OTWARTY DO PREZYDENTA, PREMIERA, SEJMU I SENATU RP
z okazji XXXV Rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich 1981-2016
POLSKA MOŻE BYĆ POTĘGĄ GOSPODARCZĄ
Streszczenie projektu
prof. zw. dr hab. inż. Ryszarda Henryka Kozłowskiego

Aby wypełnić powyższy postulat muszą być spełnione następujące warunki:
- Stworzyć własną energetykę, przetwarzającą energię taniej niż pozyskiwanie jej z importu, z własnych zasobów węgla lub w oparciu o energetykę jądrową (obecne zadłużenie wyklucza takie inwestycje). Wykorzysta własny potencjał zasobowy i intelektualny do stworzenia nowoczesnej gospodarki. Zmieni panujące tendencje do planowania odgórnego na planowanie oddolne, co wyzwoli inicjatywę społeczną. Przygotowuje wariantowe plany zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz rozwoju kulturowego Polski.
- Parlament Polski powinien, w jak najszybszym czasie, zająć się problematyką odnawialnych zasobów energii i uchwalić odpowiednią ustawę o racjonalnym ich wykorzystaniu zgodnie z potrzebami społecznymi. Wbrew utartym poglądom, stosowanym przez ,,pseudospecjalistów”, że wszystko musi być w Polsce tak samo rozwiązywane jak średnio w Unii Europejskiej, przyroda niewiele robi sobie z tych ekspertów. Polska ma inne warunki geologiczne i energetyczne, co widać na mapach opracowanych przez Unię Europejską.
Przedstawiony projekt jest ofertą budowy w Polsce innowacyjnej gospodarki opartej na odnawialnych zasobach energii wód geotermalnych oraz gorących skał, których potencjał jest tak wielki, że możemy dogonić kraje stojące wyżej gospodarczo, w stosunkowo krótkim czasie, likwidując przy okazji smog, który wg. WHO przyczynia się do przedwczesnej śmierci 45 tys. rodaków rocznie. Pod obszarem Polski mamy 6687 km3 wód geotermalnych (co odpowiada objętości wody zawartej w 2,5 morzach bałtyckich). W wodach tych o temp. Od 30 do 200ºC zawarta jest energia cieplna, równoważna 34 mld ton ropy naftowej. Energia gorących skał do głębokości 10 km, jest trzy krotnie większa. Zasoby te mogą być wykorzystane w ciepłownictwie (zastępując w ekspresowym czasie 75% ciepła, które otrzymujemy spalając węgiel) oraz w opracowanych projektach wykonawczych elektrociepłowni geotermalnych i geotermicznych. Proponujemy, zgodnie z tendencjami światowymi, budowę energetyki rozproszonej, w postaci ok. 200 wspomnianych jednostek energetycznych. W okresie powojennym wykonano w Polsce 6 tys. otworów wiertniczych głębokich, z których po dokonanej analizie, może być wykorzystanych przy budowie energetyki rozproszonej, ok. 50%, czyli 3 tys. (oszczędności wyniosą wtedy ok. 90 mld PLN).
Przy maksymalnej dotacji (wynoszącej 50 mln euro) otrzymanej dla realizacji projektu w ,,Programie Infrastruktura i Środowisko, można zbudować w przewidywanym okresie 3 – lat, jedną pilotażową elektrociepłownię geotermiczną o docelowej mocy 80/100 MWe, kilka elektrociepłowni geotermalnych oraz kilkanaście ciepłowni geotermalnych. Przewidujemy, że dochód z tych obiektów będzie wspomagał budowę następnych jednostek energetycznych.
Przedstawiony projekt został poprzedzony studium argumentacyjnym, w którym wykazano dlaczego nie można przyszłość energetyczną w Polsce opierać na imporcie surowców energetycznych (potworne obciążenie budżetu RP), energetyce jądrowej (zasoby uranu są na ukończeniu), obecnie światowa energetyka jądrowa zużywa 79 kiloton paliwa jądrowego, przy możliwościach kopalni rud uranu na poziomie 50 kiloton [Fred Wintter, ,,Auch Uran wird knapp”, 1&2, Jan/feb.2007, str.22-25], ponadto nie są rozwiązane w świecie problemy składowania elementów napromieniowanych elektrowni. W Niemczech z jednej elektrowni likwidowanej umieszczono 120 tys. pojemników w przygotowanym otworze, do którego po dwóch latach wdarła się woda, proces wydobywania tych pojemników będzie trwał 10 lat i obciąży budżet państwa 7 mld. euro, na gazie łupkowym, czy technologii deponowania dwutlenku węgla w złożach geologicznych.
Polska leży na trzech głównych prowincjach ropo-gazonośno-geotermalnych, co wyklucza możliwość stosowania tych technologii na jej obszarze, z uwagi na niebezpieczeństwo zamiany wód pitnych na roztwory rakotwórcze (Massachusetts Institute of Technology-USA, R.H. Kozłowski, 1979/1980). Czy komuś na tym zależy abyśmy byli zatruwani, nie tylko z atmosfery, ale także z litosfery?. Składowanego 1 tony CO2 nie kosztuje 20-60 euro ale ponad 100 euro (Ch. Hirschausen, CCS CO2 kein Kohler reter, NEUE ENERGIE, No 10/2010).
Węgiel może być surowcem eksportowym, natomiast górnicy zwalniani z likwidowanych kopalń, mogą być zatrudnieni w nowych centrach geoenergetycznych i towarzyszących obiektach: Eko-turystyka, balneologia, szklarnie, suszarnie, chłodnie, hodowla ryb. Zasoby węgla głębokie, które zalegają w ,,Rowie Lubelskim”, można procesować w złożu dla otrzymania gazu syntezowego, surowca w technologii Fischera-Tropscha do produkcji paliw płynnych lub bezpośrednio spalany z parą wodną w turbinie gazowej o sprawności energetycznej zbliżonej do 90% dla produkcji energii elektrycznej (B.M. Żakiewicz, Europejska Platforma Technologiczna). W wapieniach dewonu, na których zalegają złoża węgla, temperatury sięgają 140ºC, co zostało udowodnione w 45 gminach Górnego Śląska.
Mamy opracowaną technologię jak wykorzystywać taką energię dla ciepłownictwa czy produkcji prądu elektrycznego. W wyniku realizacji projektu i jego rozwoju, można uruchomić w Polsce ponad 100 tys. nowych miejsc pracy oraz znacznie zwiększyć dochody do budżetu państwa. Pełne wykorzystanie projektu pozwoli również wdrożyć nasze technologie, które mogą dać kilkaset krotnie większe efekty ekonomiczne, przy pełnej ochronie środowiska naturalnego, niż barbarzyńskie w XXI wieku spalanie węgla brunatnego (najbardziej brudnego paliwa w energetyce).
Przykład jednej z wielu opracowanych technologii przedstawiam poniżej: aby ziemia była urodzajna potrzebna jest próchnica, której najważniejszymi składnikami są kwasy humusowe. Należą do nich kwasy huminowe, ulminowe i fluwowe. Rola kwasów huminowych w tworzeniu próchnicy jest nieoceniona. Nie tylko z powodu zawartości odżywczych dla roślin (azotu, magnezu, wapnia, fosforu, siarki i innych, które w miarę postępującej mineralizacji stają się dostępne dla roślin, ale także powodują łączenie cząstek glebowych, co powoduje kumulowanie składników pokarmowych i wilgoci bez utrudniania dostępu do powietrza. Tona tego kwasu kosztuje na rynkach światowych 1750 dolarów.
W naszej technologii pozyskujemy kwas huminowy, w procesowaniu podziemnym. Tania energia to konkurencyjny przemysł oraz tańsze usługi lecznicze i balneologiczne, to sposób dogonienia krajów bardziej rozwiniętych gospodarczo, to wyższy poziom rolnictwa.
W załączeniu przesyłamy odpis listu otwartego w tej samej sprawie z dnia 20.02.2011r., z okazji XXX Rocznicy Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich, na który autorzy nie otrzymali żadnej odpowiedzi.
Rzeszów, 21 luty 2016r.
- Stronnictwo Ludowe ,,Ojcowizna” RP
Kazimierz Chorzępa, Stanisław Majdański, Wieńczysław Nowacki
- Przymierze Narodu Polskiego
Prof. dr hab. inż. Ryszard Henryk Kozłowski
- Stowarzyszenie Poszkodowanych Obrońców Ziemi i Ojczyzny
Stanisław Superson
- Stowarzyszenie Polskie Forum Ludowo – Chrześcijańskie ,, Ojcowizna”
Leszek Murzyn
- Kwartalnik Polityczny ,, Wolna Polska”
Zbigniew Rutkowski

Adres do kontaktów:
Stronnictwo Ludowe ,, Ojcowizna” RP
Rzeszów, ul. Piłsudskiego 8-10 tel.177725604, tel. kom. 513 283 345
e-mail: slojcowizna@wp.pl

BRATANEK ABP TOKARCZUKA CZŁONKIEM ZARZĄDU KRAJOWEGO "OJCOWIZNA" RP NA II KONGRESIE 20-21 LUTEGO 2016r.

W dniu 20-21 lutego 2016r. odbył się w Rzeszowie II Kongres Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP w ramach XXXV rocznicy strajków chłopskich w Ustrzykach Dln. i Rzeszowie. W dniu 20 lutego 2016r. uzupełniono Zarząd Krajowy o Stanisława Tokarczuka - bratanka Abp. Ignacego Tokarczuka w miejsce zmarłego Antoniego Kopaczewskiego. W dniu 21 lutego 2016r. w drugim dniu II Kongresu wręczono odznaczenie państwowe "Krzyż Wolności i Solidarności", przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę dla 19 członków "Ojcowizny" za działalność na rzecz niepodległości i suwerenności Polski. Odznaczeni zostali m.in. sygnatariusze i uczestnicy strajków jak np. Katarzyna Bielańska, ks. Franciszek Kołodziej, Kazimierz Chorzępa, Stanisław Majdański, Henryk Suchora, Kazimierz Leśniak, Jarosław Śliwiński, Roman Sroka, Czesław Kot, Antoni Bała, Tadeusz Szymczakiewicz, Antoni Surdyka, s. Zofia Wilczek, Waldemar Mikołowicz, Jan Kudła, Józef Czopik, Jan Pitera oraz pośmiertnie Antoni Kopaczewski (odebrała córka Renata Nowak) i Janusz Kopera (odebrał syn Zbigniew).
Skierowano "Rezolucję" w sprawie usankcjonowania prawnego gospodarstwa rodzinnego oraz "List otwarty - Polska może być potęgą gospodarczą" pod redakcją Prof.dr hab. inż Ryszarda Henryka Kozłowskiego do Prezydenta RP,
Premier RP, Marszałka Sejmu RP i Marszałka Senatu RP

ZMARŁ ROMAN BARTOSZCZE ZAŁOŻYCIEL "OJCOWIZNY"

W wieku 69 lat, po długotrwałej chorobie, zmarł Roman Bartoszcze, założyciel "Ojcowizny". Uroczystości pogrzebowe w dniu 02.01.16r. rozpoczęły się Mszą Św. w kościele p.w. Św. Józefa w Inowrocławiu. Zmarły w dniu 31.12.15r. to starszy brat zamordowanego skrytobójczo przez SB w 1984r. Piotra Bartoszcze, także działacza chłopskiego. Roman Bartoszcze w 1980r. został liderem "Solidarności Chłopskiej", związku zawodowego rolników Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, zaś w marcu 1981r. , po strajkach rolników w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie doprowadził do strajku chłopskiego w Bydgoszczy (okupacja budynku ZSL), w wyniku którego ówczesne władze komunistyczne dały przyzwolenie na legalizację NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność". Internowany w stanie wojennym, po wyjściu z więzienia podjął działalność w konspiracyjnym Ogólnopolskim Komitecie Oporu Rolników. W 1989r. wybrany do tzw. Sejmu kontraktowego, kandydował na urząd Prezydenta RP osiągając, jako kandydat chłopski, bardzo dobry wynik 7,15 proc. W czerwcu 1991r. odszedł z PSL i założył Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie "Ojcowizna", zaś po wykreśleniu tej partii z rejestru, został założycielem w 2005r. Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP. W 2006r. za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych i suwerenności Polski został odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
Uroczystości pogrzebowe w Inowrocławiu, pomimo mroźnej zimy zgromadziły ok. 500 osób z całego kraju. Na zakończenie Mszy Św. odczytany został list od obecnego Prezydenta RP Andrzeja Dudy, jak również przemówienia pożegnalne wygłaszali działacze polityczni i związkowi, a mianowicie : Poseł Krzysztof Ardanowski w imieniu Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, Jacek Żurawski w imieniu Przewodniczącego NSZZ "Solidarność Piotra Dudy, działacze NSZZ RI "Solidarność" Senator Jerzy Chróścikowski, Ryszard Majewski i Gabriel Janowski oraz Janina Piekarz i Leszek Murzyn w imieniu "Ojcowizny". Zmarłemu koledze Romanowi ostatnie pożegnanie na cmentarzu oddała delegacja władz krajowych Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP w składzie : Stanisław Majdański, Wieńczysław Nowacki, Wojciech Jagła, Janina Piekarz, Lech Zięta i Leszek Murzyn ze Stowarzyszenia Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie "Ojcowizna"
Odszedł orędownik obrony polskiej ziemi z pokolenia działaczy niezależnego ruchu ludowego z lat 80 - tych, który walczył o godność i dobrobyt polskiej wsi. Niech pamięć o Nim pozostanie na wieki !

"OJCOWIZNA" POPIERA DO SENATU RP PROF.ALEKSANDRA BOBKO Z RZESZOWA

W dniu 19 października 2015r. powołany został w Rzeszowie przez sygnatariuszy i uczestników strajków chłopskich w 1981r. Komitet Organizacyjny XXXV Rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, który poparł kandydaturę Prof. Aleksandra Bobko - Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego na Senatora RP w wyborach parlamentarnych wyznaczonych na dzień 25 października 2015r.
Komitet ogłosił, że główne uroczystości XXXV rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich odbędą się w Rzeszowie w dniach 18-21 lutego 2016r. oraz w Ustrzykach Dolnych w dniu 20 marca 2016r.

ZAPROSZENIE NA OGÓLNOPOLSKĄ PIELGRZYMKĘ ROLNIKÓW
Dożynki Jasnogórskie, Częstochowa 5-6 września 2015

Do Matki Ludu Bożego !

Sobota, 05 września 2015r.
godz. 19.00 Msza Św. w Bazylice na rozpoczęcie pielgrzymki rolników i pszczelarzy,
godz. 21.00 Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Obrazu - przew. J.E. Ks.Abp Wacław Depo,
godz. 21.30 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich,
godz. 23.00 Czuwanie modlitewne,
godz. 24.00 Msza Św. w Kaplicy Matki Bożej.

Niedziela, 06 września 15r.
godz. 8.00 - 10.45 Wspólne modlitwy na placu przed Szczytem z udziałem orkiestr i zespołów śpiewaczych,
godz. 11.00 Uroczysta Suma z błogosławieństwem wieńców żniwnych. Koncelebrze przewodniczy i homilię głosi Jego Ekscelencja Ks.Bp Henryk Tomasik Biskup Radomski

Podpisano :
- Biskup Edward Białogłowski Delegat Konferencji Episkopatu Polski d/s Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy
- Ks. Prof. dr hab. Stanisław Sojka Sekretarz Krajowego Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy
- Ojcowie i Bracia Paulini

KOMITET WYBORCZY KANDYDATA NA PREZYDENTA RP
STANISŁAWA MAJDAŃSKIEG0 ZAREJESTROWANY W PKW

W dniu 16 marca b.r. zarejestrowany został Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Stanisława Majdańskiego w Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Pełnomocnikiem Wyborczym Komitetu jest Zdzisław Leśniak. Komitet apeluje o dalsze zbieranie podpisów popierających kandydata rekomendowanego przez Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP. Tel. do kontaktu : 513 283 345.

REZOLUCJA Z USTRZYK DOLNYCH 22 MARCA 2015r.
XXXIV ROCZNICA POROZUMIEŃ RZESZOWSKO-USTRZYCKICH

"Mamy tylu młodych obiecujących ludzi. Nie możemy dopuścić do tego, aby nie widzieli dla siebie przyszłości we własnej ojczyźnie"Św.Jan Paweł II

Bronisław Komorowski - Prezydent RP
Ewa Kopacz - Premier RP
za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie

My, niżej podpisani, uczestnicy konferencji w dniu 22 marca 2015r. w Ustrzykach Dolnych w XXXIV rocznicę Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, w tym sygnatariusze i uczestnicy strajków chłopskich z 1981r. jednoznacznie stwierdzamy, że nasza Ojczyzna znalazła się w niebezpieczeństwie.
Podstępem i przemocą wrogowie Polski niszczą ład moralny, w który zostaliśmy wyposażeni od Chrztu Polski i jednocześnie dokonuje się bezprawnej wyprzedaży polskiej ziemi, bogactw naturalnych i majątku narodowego cudzoziemcom, naruszając suwerenność Narodu.
Polska gospodarka uległa całkowitej degradacji, czego dobitnym przykładem jest niezrozumiała polityka kolejnych rządów RP, które doprowadziły do sprzedaży za bezcen ponad 8500 strategicznych zakładów przemysłowych oraz dopuściły do likwidacji ponad 300 tysięcy gospodarstw rodzinnych oraz do przejęcie przez obcokrajowców, prawie milion hektarów ziemi rolniczej, na podstawie umów dzierżawy, która to ziemia przejdzie na własność obcych, po 1 maja 2016r.
Widoczne są szkodliwe zmiany dla polskich rolników i ich rodzin, wynikające z realizacji Wspólnej Polityki Rolnej i Traktatu Akcesyjnego Unii Europejskiej, albowiem w wyniku kryzysu finansowego następuje kryzys żywnościowy i brak jest narodowej polityki rolnej oraz jakiegokolwiek planu i strategii państwa na wypadek konfliktu zbrojnego, celem zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju.
W tej dramatycznej sytuacji, wzywamy najwyższe władze RP do zaprzestania łamania Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich podpisanych w 1981r. między Rządem, a przedstawicielstwem polskich rolników i wprowadzenie ustawodawstwa zakazującego sprzedaży polskiej ziemi cudzoziemcom, a jednocześnie wprowadzenie w życie konstytucyjnych gwarancji określonych w art. 23 Konstytucji RP, a dotyczących stabilności ustroju rolnego i trwałości rodzinnego gospodarstwa rolnego.
Jednocześnie, uważamy za całkowicie uzasadnione, wszelkie protesty rolników w obronie polskiej ziemi i majątku narodowego oraz udzielamy im pełnego poparcia, albowiem są one wynikiem troski o dobro Ojczyzny i przyszłość całego Narodu polskiego, w tym naszych dzieci i wnuków.
Podpisali :
- Stronnictwo ludowe "Ojcowizna" RP - Prezes Kazimierz Chorzępa,
- Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi - Pełnomocnik Wieńczysław Nowacki,
- Sygnatariusze i uczestnicy Porozumień Rzeszowsko - Ustrzyckich
(podpisy 30 osób)

Adres do kontaktów : Stronnictwo Ludowe "Ojcowizna" RP - Rzeszów,
ul. Piłsudskiego 8-10, Tel. 17 7725604, Tel.kom. 513 283 345,
e-mail :slojcowizna@wp.pl

KOMUNIKAT OGÓLNOPOLSKIEGO KOMITETU
PROTESTACYJNEGO W OBRONIE POLSKIEJ ZIEMI

W dniu 7 marca 2015r. w świetlicy wiejskiej w Chwałkowie, gm. Krobia w Wielkopolsce, gdzie ma powstać kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego, odbyła się konferencja z udziałem prof. dr hab.inż Henryka Ryszarda Kozłowskiego. Naukowiec z Politechniki Krakowskiej do zgromadzonych rolników z gminy Krobia , wygłosił
prelekcję p.t. "Czy w Polsce potrzebne są kopalnie odkrywkowe", która została poparta materiałem symulacji multimedialnej.
W swoim wystąpieniu zaprezentował pogląd, że w części zachodniej Wielkopolski, do granicy niemieckiej, od Legnicy do Gorzowa, zalegają złoża węgla brunatnego, którego eksploatacją zainteresowani są głównie nasi zachodni sąsiedzi, a zaplanowana jest lokalizacja 32 kopalni odkrywkowych. Profesor stwierdził, że jest to barbarzyński pomysł gospodarczy, albowiem ulegną zniszczeniu najbardziej urodzajne rolniczo tereny Wielkopolski, zaś kilkanaście tysięcy rolników i ich rodzin czeka emigracja zarobkowa.
Warto dodać, że mieszkańcy tych terenów od trzech lat protestują, w różnej formie, przeciwko lokalizacji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, którą zainteresowana jest firma PAK sp. z o.o. należąca do Zygmunta Solorza, właściciela Telewizji Polsat.
W końcu stycznia b.r. demonstrowało ok. 500 osób pod Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu, kierując rezolucje w obronie polskiej ziemi do Prezydenta RP i Premiera RP,a także 500 traktorów i pojazdów rolniczych blokowało drogę krajową nr. 5 między Lesznem, a Rawiczem./.../
Ogólnopolski Komitet Protestacyjny w Obronie Polskiej Ziemi udziela pełnego poparcia protestom w obronie polskiej ziemi i bogactw naturalnych, przeciwko wyprzedaży cudzoziemcom oraz informuje, że w miesiącu marcu odbędą się w ramach XXXIV Rocznicy porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich :
- 15.03.15r. Msza Św. w Tuchowie k/Tarnowa w kościele Redemptorystów, o godz. 12.00,
- 22.03. 15r. w Ustrzykach Dolnych :
* godz. 11.30 Msza Św. w kościele Św. Józefa Robotnika,
* godz. 13.00 demonstracja w obronie polskiej ziemi pod pomnikiem Niepodległości w Rynku,
* godz.13.30 konferencja w sali Urzędu Miejskiego, ul. Kopernika 1

Komunikat podpisał : Pełnomocnik Wieńczysław Nowacki

STANISŁAW JÓZEF MAJDAŃSKI KANDYDATEM NA PREZYDENTA
Z RAMIENIA "OJCOWIZNY" RP

W dniu 22 lutego 2015r. w Rzeszowie w trakcie XXXIV Rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich uchwałą Zarządu Krajowego i Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego "Ojcowizna" RP powołany został Komitet Wyborczy kandydata na Prezydenta RP Stanisława Józefa Majdańskiego.

500 ROLNIKÓW DEMONSTROWAŁO W POZNANIU

W dniu 22 stycznia 2015r. ponad 500 rolników wielkopolskich wzięło udział w proteście przeciwko wyprzedaży polskiej ziemi i bogactw naturalnych /kopalnie/ obcokrajowcom, na
 

Strajki chłopskie w Rzeszowie i Ustrzykach 1981 w fotografi

Msza św..Od lewej:Mieczysław Barlewicz, Zbigniew Biesiadecki, syn Kazimierza Kołodzińskiego, (najmłodszy strajkowicz)

Msza św. odprawiana przez ks.Stanisława Bełzę

Rolnicy przenoszą krzyż z okupowanego budynku do kościolą farnego

 

Narada Ogólnopolskiego Komitetu Strajkow w Ustrzykach Dolnych

Funkcjonariusze Służby Bezp. z grupą szturmową po opanowaniu pomieszczenia z teleksem 12.02.1981r..